Staat van horeca-categorieën

advertisement
Parkeernormen Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen
Functie
Eenheid
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Aandeel
bezoek
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
0,15
0,30
2,50
1,55
0,25
0,65
2,50
1,75
0,55
1,30
2,50
2,30
85%
85%
85%
85%
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
0,45
0,60
1,50
0,25
0,70
1,00
2,00
0,25
1,45
2,20
2,50
0,25
15%
5%
20%
5%
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
Kamer
4,00
1,90
1,20
0,50
4,00
3,85
2,40
0,50
5,00
7,90
5,00
0,50
90%
85%
80%
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
0,30
0,30
3,35
2,10
0,50
0,50
3,40
2,20
0,90
0,90
3,50
4,50
90%
90%
90%
90%
100 m2 bvo
1,00
1,00
1,00
90%
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 terrein
Toeschouwerplaats
2,00
1,15
0,15
0,10
2,00
1,15
0,15
0,10
2,70
2,30
0,15
0,10
80%
95%
95%
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
3,15
0,55
2,85
3,45
0,65
2,85
4,30
1,40
2,85
65%
65%
65%
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
100 m2 bvo
Student
0,05
0,50
0,10
0,50
0,50
0,10
0,50
0,15
1,05
0,50
0,25
1,00
0,40
2,50
0,50
15,00
15,00
15,00
Opmerkingen
Winkelen
Groothandel
Showroom
Supermarkt
Winkel
Werken
Bedrijf
Kantoren zonder baliefunctie
Kantoren met baliefunctie
Magazijn
Horeca
Café/bar, strandtent
Cafetaria/lunchroom
Restaurant
Hotel
Cultuur
Museum
Bibliotheek
Religiegebouw
Bioscoop/theater/schouwburg
Sociaal cultureel centrum /
Wijkverenigingsgebouw
Sportvoorzieningen
Sportschool
Sporthal
Sportveld
*Toeschouwers
Excl. toeschouwers*
Excl. toeschouwers*
Zorgvoorzieningen
Ziekenhuis/medisch centrum
Verpleeg/verzorgingshuis
Arts/maatschap
Onderwijs
Primair onderwijs
Kinderdagverblijf
Middelbaar onderwijs
HBO/ROC
Avondonderwijs
Overig
Begrafenis/crematie
**K+R voorziening Conform CROW publicatie 182
Begraafplaats/crematorium
Gebiedsindeling parkeernormen Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen
Excl. K+R**
Excl. K+R**
Inlegvel Parkeernormen Woningen en Parkeernormen Kantoren, Bedrijven en Voorzieningen
Parkeernormen “wonen”
Centrum
Stad
Rand
Toevoegen
tbv bezoek
Eengezinswoningen
<70m2
71-100m2
101-160m2
>161m2
0,4
0,6
0,9
1,1
0,6
0,9
1,1
1,3
0,8
1,0
1,3
1,5
0,3
0,3
0,3
0,3
Appartementen
<70m2
71-100m2
101-160m2
>161m2
0,2
0,4
0,7
0,9
0,4
0,7
0,9
1,1
0,6
0,8
1,1
1,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Overig
Zorg- en aanleunwoningen
Studenten eenheden
0,3
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
-
Soort woning
Gebiedsindeling parkeernormen wonen
Gebiedsgrenzen lopen over buurtgrenzen
Dit inlegvel behoort bij de folder “Bouwen en Parkeren in Den Haag”, druk februari 2012.
Voor meer informatie: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Verkeer, telefoon 070-353 60 10
Download