« Nieuwigheden BOB 50 SQL 2.30 »

advertisement
« Nieuwigheden BOB 50 SQL
2.30 »
Voor gebruik door de end-users van Sage BOB 50
Oplossing Sage BOB 50
DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 2.30 VAN SAGE BOB 50
De automatische boekingen
De fiduciaires worden dagelijks geconfronteerd met uitvoeren van een aantal systematische
boekingen en bewerkingen. Daar deze bewerkingen frequent herhaald worden, is er een kans op
fouten. Deze fouten en terugkerende taken vraag veel tijd die eenvoudig vermeden zou kunnen
worden.
Hiervoor geeft Sage BOB 50 hen de mogelijkheid om tijd te winnen en het risico op fouten te
verminderen dankzij het aanmaken van automatische boekingen.
Sage BOB 50 automatiseert dus de verwerking van bepaalde boekingen zoals de overboeking (17 tot
42), de afsluiting van BTW rekeningen, enz.
Gecentraliseerd beheer van derden
Dankzij het gecentraliseerd beheer van de derdensignaletiek in Sage BOB 50 wordt uw werk sterk
vereenvoudigd bij het beheren van meerdere dossiers. Deze functionaliteit geeft u de mogelijkheid
om de signaletiek van een derde gemeenschappelijk te maken aan al uw dossiers. Zo zal u, bij het
toevoegen van een derde, de optie krijgen om de referentie van deze derde op te zoeken in de
database van de gecentraliseerde signaletiek.
Meer nog, de in een dossier uitgevoerde aanpassingen zullen doorgevoerd worden voor alle dossiers
die u behandelt en waarvoor het beheer van de gecentraliseerde signaletiek werd geactiveerd.
SEPA formaat voor betalingen leveranciers
Sage BOB 50 beantwoordt aan de vereisten van een competitieve europese markt op het vlak van
uniformisering van betalingsmiddelen door integratie van het SEPA formaat in zijn bank module.
Bijkomend aan het beantwoorden aan de europese uniformiseringsobjectieven, biedt het SEPA
formaat een groot aantal voordelen, zoals:



een eenvoudige uitvoering, aangezien alle nationale, europese en internationale
betalingsopdrachten opgenomen worden in eenzelfde bestand;
een vermindering van uitvoeringskosten van betalingen bij de financiële instelling die nu
slechts een enkel bestand met alle opdrachten (europees, nationaal, internationaal) zal
behandelen;
een memodatum per opdracht om bij de financiële instelling de uitvoeringsdatum van de
betaling te preciseren.
Oplossing Sage BOB 50
Forfaitaire BTW
Met Sage BOB 50 beschikt u over een nieuwe functionaliteit die u toelaat om de klanten met een
forfaitair BTW regime te beheren. Dankzij deze nieuwe functionaliteit kan u de berekeningsbladen
opstellen op basis van de ingaven van aankopen.
Momenteel zijn de volgende sectoren beschikbaar:




Slagers - spekslagers ;
Bakkers, brood- en banketbakkers;
Frituurexploitanten ;
Caféhouders.
DE nieuwigheden van BOB-presta
De interface van de module BOB-presta van Sage BOB 50 verandert van uitzicht. Vanaf nu wordt de
gemeenschappelijke interface van het gamma Sage BOB 50 perfect geïntegreerd; deze nieuwe look
zorgt voor een aangenamer en functioneler gebruik. Bovenop deze nieuwe look, biedt BOB-presta
nieuwe functionaliteiten waarvan u hieronder een voorbeeld krijgt.
Voor een eenvoudiger gebruik, laat de module BOB-presta toe om het betreffende dossier aan te
geven bij de ingave van prestaties.
Om gebruiksfouten te voorkomen en om de toegang door om het even wie te beperken, werden in
BOB-presta van Sage BOB 50 bijkomende beperkingen toegevoegd.
Bovendien heeft BOB-presta, met het oog op analyse, eveneens de ingave van analytische gegevens
geïntegreerd.
De ontvangsbevestigingen van BTW aangiften
Als fiduciaire stelt u de BTW aangifte van meerdere klanten op en verzendt deze, waarna u een
ontvangstbevestiging in PDF formaat ontvangt voor het geheel van deze dossiers.
Dankzij Sage BOB 50 kan u deze bijlage voor elk individueel dossier weergeven in het beheer van
ontvangstbevestigingen.
Meer nog, bij het ontvangen van deze ontvangstbevestigingen wordt automatisch de status
“afgesloten” getoond bij de betreffende BTW aangifte. Dankzij de automatisering van deze
behandeling verliest u geen tijd met het manueel uitvoeren ervan.
Oplossing Sage BOB 50
De import van Excel gegevens in de financiële boekingen
Zoals bij het ingeven van de diverse verrichtingen, biedt Sage BOB 50 de mogelijkheid om gegevens
vanuit Excel te importeren in de financiële boekingen.
Hierdoor wint u tijd aangezien u nu uw rekeninguittreksels in Excel formaat kan recupereren en deze
zonder manuele ingaven kan importeren in de financiële boekingen. Dankzij deze functionaliteit
importeert u uw financiële boekingen snel en foutloos!
Meer nog, Sage BOB 50 zal, indien mogelijk, een automatische afpunting van de boekingen
uitvoeren.
De kredietlimiet
De module commercieel beheer van Sage BOB 50 stelt u een efficiënt beheer van de kredietlimiet
voor.
Zo heeft u de mogelijkheid om de verkopen en bestellingen aan bepaalde klanten te limiteren of om
gewaarschuwd te worden als hun kredietlimiet is overschreden.
Sage BOB 50 biedt u deze mogelijkheid in de versies Pack, Pack Services en Pack +.
Oplossing Sage BOB 50
Download