Opzet document pc, lettertype imes New Roman 12

advertisement
1Berekening
van de vervangingsweerstand bij een serie- en parallelschakeling.
Serieschakeling:
Als in een schakeling een aantal weerstanden in serie wordt geplaatst gaat er een stroom I (A) lopen,
zie figuur 1. Om deze stroom I te laten lopen had in plaats van de weerstanden R1, R2, R3……één
weerstand kunnen worden gebruikt. Deze weerstand wordt de vervangingsweerstand (Rv) van de
weerstanden in serie genoemd.
We kunnen Rv uitrekenen doordat bij een serieschakeling I door alle weerstanden gelijk is.
U1 = I. R1 ; U2 = I. R2 ; U3 = I. R3 ……….
en Utot = Ubron = I. R1 + I. R2 + I. R3 +……….
= I.( R1 + R2 + R3 +…….) = I . Rv
Ubron = I . Rv met Rv = R1 + R2 + R3 +……;
Parallelschakeling:
Als in een schakeling een aantal weerstanden parallel wordt geplaatst, levert de bron een bepaalde
stroom I (A) , zie figuur 2. Om deze stroom I te laten lopen had in plaats van de weerstanden R1, R2,
R3,……één weerstand kunnen worden gebruikt. Deze weerstand wordt de vervangingsweerstand (Rv)
van de parallelweerstanden genoemd.
We kunnen Rv uitrekenen doordat bij een parallelschakeling de spanning U over alle weerstanden
gelijk is.
U1 = I1. R1 ; U2 = I2. R2 ; U3 = I3. R3 ………., en Ubron = U1 = U2 = U3 =………..
U
U
U
I 1  bron ;
I2  bron ;
I3  bron ;
....................
R1
R2
R3
en I = I1 + I2 + I3…….;
1

U bron
U bron
U
1
1
Dus : I 

 bron  ..... en I  U bron . 

 ............
R1
R2
R3
R2
R3
 R1

met
I 
U bron
geeft dit :
Rv
U bron  I . Rv met
1
1
1
1



 .................;
Rv
R1
R2
R3
Figuur 1: Serieschakeling van 3 weerstanden
Figuur 2: Parallelschakeling van 3 weerstanden
Ubron
Ubron
I
I
U1
U2
I1
U3
R1
I
R1
R2
R3
I
R2
I2
I3 R3
1
Hoofdstuk 4 ‘Natuurkunde overal, hoofdstuk 4, natuurkunde klas 3. Opsteller document: ir. A. Buis.
1
4,5 V
2
Vraagstukken serie- en parallelschakeling.
Oefening 1
Gegeven de volgende schakeling.
Bereken:
a) De vervangingsweerstand.
b) De stroom I.
c) De spanning over de drie weerstanden afzonderlijk
I
7 
8
5
10 V
Oefening 2
Gegeven de volgende schakeling.
Bereken:
a) Met de wet van Ohm de vervangingsweerstand.
b) De onbekende weerstand.
c) De spanning over de drie weerstanden afzonderlijk.
0,4 A
10 
5
?
1,5 V
Oefening 3
Gegeven de volgende schakeling.
Bereken:
a) De vervangingsweerstand.
b) De stroomsterkte door iedere weerstand (I1, I2, I3).
c) De stroomsterkte die de batterij levert.
I=?
I1
5
50 
I2
I3 10 
Oefening 4
Gegeven de volgende schakeling.
Bereken:
a) Met de wet van Ohm de vervangingsweerstand.
b) De onbekende weerstand.
c) De stroomsterkte door iedere weerstand.
1,5 V
I = 0,20 A
100 
20 
? 
Hoofdstuk 4 ‘Natuurkunde overal, hoofdstuk 4, natuurkunde klas 3. Opsteller document: ir. A. Buis.
2
Download