Palau 1 Betrekkingen met Nederland

advertisement
Palau
1
Betrekkingen met Nederland
1.1
Context
De eerste bewoners van Palau kwamen vermoedelijk uit Indonesië, NieuwGuinea, de Filipijnen en Polynesië, en vestigden zich 2000 tot 3000 jaar geleden.
De Spaanse ontdekkingsreiziger Ruy López de Villalobos ontdekte de eilanden in
1543. Pas in de 18e eeuw werden de eerste pogingen gedaan tot handel met of
vestiging op de eilanden, door Britse zeevaarders. Spanje koloniseerde de
eilanden aan het begin van de 19e eeuw, maar verkocht ze aan Duitsland in 1899.
Japan veroverde de eilanden aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Na de
oorlog kreeg Japan de Palau-eilanden toegewezen als mandaatgebied van de
Volkenbond, tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. De eilanden kwamen
toen onder beheer van de Verenigde Staten, als trustgebied van de Verenigde
Naties. In 1979 stemden de inwoners van Palau tegen aansluiting bij de Federale
Staten van Micronesia en voor onafhankelijkheid. Na een overgangsperiode werd
het land onafhankelijk in 1994.
Palau behoort tot de meest welvarende eilandstaten in de Stille Oceaan. De
economie bestaat voornamelijk uit toerisme. De overheid is de voornaamste
werkgever, en leunt zwaar op financiële hulp die de Verenigde Staten verleent op
grond van het Vrije Associatieakkoord. De vooruitzichten voor economische
groei zijn echter goed. Palau blijkt in staat te investeren in de toerisme-sector,
maar tegelijk oog te houden voor de bescherming van de ecosystemen op het land
en in het water.
Palau bestaat uit ongeveer 340 eilanden in de Stille Oceaan, waarvan er negen
worden bewoond. Palau is actief in het Global Island Partnership (GLISPA), een
wereldwijd samenwerkingsverband van eilanden op het terrein van behoud van
natuur en cultuur op eilanden. Voorts is Palau actief betrokken bij de Micronesia
Challenge, een samenwerkingsinitiatief van Micronesia, de Marshall-eilanden,
Guam, de Mariana-eilanden en Palau, voor het behoud van de biodiversiteit.
Palau onderhoudt sinds 1997 bilaterale betrekkingen met Nederland. De
Nederlandse Ambassade in Manilla (Filipijnen) is verantwoordelijk voor het
ressort Palau. Voor zover bekend zijn er twee Nederlanders woonachtig in Palau.
President Remengesau bracht in mei 2008 een werkbezoek aan Nederland.
1.2
Politiek
In januari 2001 ging de tweede en tevens laatste ambtstermijn in voor president
Tommy Esang Remengesau Jr. In november 2008 zal de bevolking van Palau een
nieuwe president kiezen.
Palau voert een zelfstandige buitenlandse politiek, doch de defensie van Palau
vormt het prerogatief van de Verenigde Staten. Palau is sinds 1994 lid van de
Verenigde Naties.
1.3
Economie
Er zijn vrijwel geen handelscontacten tussen Nederland en Palau.
1.4
Cultuur
Er bestaan geen culturele betrekkingen tussen beide landen.
1.5
Ontwikkelingssamenwerking
Er is geen bilaterale ontwikkelingssamenwerking.
1.6
Verdragen
Voor de meest actuele informatie over de bilaterale verdragen kunt u terecht bij de
verdragenbank van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Download