Uitgereikt door NILDA PINTO SBO De ondergetekenden verklaren

advertisement
Uitgereikt door
NILDA PINTO SBO
De ondergetekenden verklaren dat
geboren op te
voor de opleiding niveau
de aan ommezijde vermelde deelkwalificatie met vermelde resultaten heeft afgelegd
Plaats: Curaçao
Datum: 19 juni 2014
De secretaris van de examencommissie:
De voorzitter van de examencommissie:
Handtekening van de kandidaat:
………………………………………….
…………………………………………
………………………………….
Registratienummer:
Id. Nr.:
De met goed gevolg afgelegde modules zijn:
Wbasis
Basiskennis wiskunde
WDIF
Differentiëren en de derdegraadsfunctie
WEXP
Exponentiele functies
WKWF
De kwadratische functies
WLGF
De lineair-gebroken functie
WLIF
De lineaire functies
Gemiddelde
8F417 Wiskunde doorstroming H.B.O.
Download