BOBINES. NGK.

advertisement
BOBINES.
NGK.
De techniek. De argumenten.
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 13
01.08.12 15:08
INHOUDSOPGAVE
Eén leverancier voor topkwaliteit
Assortimenten vergeleken
Slimme artikelnummers met systeem
04 – 05
06 – 07
Bobinetechniek 08
Bobinetypen 09
Diagnose 10
Uitvaloorzaken
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 2
03
11
01.08.12 15:06
3
VOOR
EEN
ONTSTEKING.
Headline
diePERFECTE
sicPa solupta
temquae cum es
EÉN
LEVERANCIER
TOPKWALITEIT.
dolorro
el ipit endit VOOR
omniscimus.
Vanaf nu hebben handel en werkplaats nog maar één leverancier nodig voor een
compleet gamma ontstekingscomponenten: NGK.
NGK biedt u de producten voor het complete ontstekingsproces: bougies, bobines en
bougiekabels in een kwaliteit die alleen een toonaangevende toeleverancier aan de
automobielfabrikanten leveren kan! Voor de hoogste kwaliteit en optimaal
gebruiksgemak, een echte meerwaarde voor de handel en de werkplaats.
>Breed assortiment met de grootste marktdekking in Europa
>Beproefde kwaliteit van een van de toonaangevende technologiepartners
van de automobielfabrikanten
>Slim artikelnummersysteem
>Moderne en klassieke bobines
>Maximale beschikbaarheid en vertrouwd snelle en foutloze levering
>Individuele service en persoonlijk advies door het NGK-team
>Effectieve verkoopondersteuning
Op de volgende pagina‘s maakt u kennis met alle bedrijfseconomische
en technische facetten van het NGK-bobineassortiment.
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 3
01.08.12 15:06
4
HET GROOTSTE BOBINEASSORTIMENT.
OP DE AFTERMARKET.
Met bobines van NGK kunt u rekenen op producten met een bewezen eerstemontagekwaliteit. Als toonaangevend
technisch partner van de automobielfabrikanten heeft NGK een bobineassortiment samengesteld dat op de markt
zijn gelijke niet kent.
Compleetheid: 92% marktdekking biedt geen enkele andere toeleverancier op de markt. Zo hebt u voortaan slechts één
toeleverancier nodig om te kunnen beschikken over de juiste bobine voor nagenoeg elke auto: NGK.
WAGENPARK EN MARKTDEKKING IN EUROPA
100%
Potentieel
NGK
92%
Concurrent 1
73%
Concurrent 2
68%
Concurrent 3
64%
0
20
40
60 80
180 miljoen
165 miljoen 131 miljoen
123 miljoen
115 miljoen
100
120
140 160
180
Bondig geformuleerd: Alleen het NGK-assortiment omvat 350 typen en garandeert een optimale voertuigdekking.
In directe vergelijking met de beschikbare assortimenten van de concurrent voert NGK het veld duidelijk aan.
ASSORTIMENTEN VERGELEKEN
NGK
Concurrent 1
Concurrent 2
Concurrent 3
350 typen
238 typen
195 typen
193 typen
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 4
01.08.12 15:06
5
Marktbrede kwaliteit: Alleen het NGK-assortiment garandeert u een marktbrede voertuigdekking en omvat ruim
90% van de meest populaire Europese automerken.
95%
NGK-assortiment
NGK-assortiment
MERCEDES/BMW 10,5 miljoen
94%
13,7 miljoen
OPEL
NGK-assortiment
94%
14,5 miljoen
FIAT
94%
NGK-assortiment
14,5 miljoen
RENAULT
95%
NGK-assortiment
14,8 miljoen
FORD
98%
NGK-assortiment
15,5 miljoen
PEUGEOT/CITROEN
95%
NGK-assortiment
VW
15,8 miljoen
MARKTDEKKING PER FABRIKANT IN EUROPA
BOBINES VAN NGK.
EENVOUDIGE WEDERVERKOOP.
NGK biedt met het bobineassortiment een optimale beschikbaarheid en een snelle levering.
U kunt bovendien profiteren van individuele service en persoonlijk advies en van effectieve verkoopinstrumenten
als een folder en een catalogus.
De folder is leverbaar in de volgende talen via www.ngk-europe.com:
Engels · Frans · Italiaans · Spaans · Nederlands · Zweeds · Fins · Noors · Deens · Duits · Ests · Lets · Litouws · Kroatisch
Slowaaks · Pools · Russisch · Turks · Grieks · Sloveens · Hongaars · Tsjechisch · Bulgaars · Roemeens · Servisch
N E W!
C
ItIon
IgnK
.
G
N
e:
sourc
NGK:
single provided
ntage on it!
m one
be
ition fro t can only
Adva
ly
ct ign
tha
a perfe a qualit y
an re
in
cts for
produ ition leads !
You c
tched
ign
es
you ma
ils and manufactur
r
offers ignition co
ngK
,
the ca
plugs
lier of
Spark ding supp
by a lea
Each
CAr
pArK
ANd
mArK
Et Co
U
NGK
EU
GE iN
vErA
165 mio
100%
92%
al
potenti
68%
tor 1
115 mio
64%
tor 2
Competi
U1 0uto00
r coils
123 mio
NGK
Competi
distrib
180
160
140
120
100
80
e
ers
in Europ
nufactur
verage
20
car ma
rket co
of the
hest ma 3
Facts N
partners
the hig Competitor
iSo
ology
nt with
mPaR
g techn
ortme petitor 2
Nt co
leadin
Com
de ass
rtmE
of the
> Wiitor
1
signs
As so
m one
de
fro
al
y
Compet
ion
alit
d tradit
ven qu
NGK
> Pro
dern an
tem
th mo
ng sys
mberi
gies bo
ry
ver nu
technolo
delive
> Cle
n coil
curate
and ac
of ignitio
m
with
ry fast
range
ngK tea
logy
n-plug
stoma 193 types
> Wide
m the
Coil-o
techno
and cu
fro
n
ility
spark
ilab
s
nsultatio
double
hest ava 195 type
nal co
PE
> Hig s
ope.com
EURo
d perso
.ngk -eur
· www
238 type
vice an
Ers iN
- 149
2 97 4
ual ser
Ctur
210
ivid
FA
s
+49
> Ind
00 · Fax
mANu
350 type
97 4 - 1
CAsurpport
2102
r
+49
es
pE
Tel.
n·
GE sal
Ratinge
vErA
Effective
- 40880
e 41 · D
Nt Co >
ortstraß
rtmE
H · Hark
As so
pe Gmb
60
tor 3
Competi
40
0
94%
ent
Assortm
NGK
opEl
ent
Assortm
NGK
FiAt
ent
Assortm
NGK
t
rENAul
ent
Assortm
NGK
Ford
ent
oEN
t/Citr
pEuGEo
ent
Assortm
NGK
Assortm
NGK
vW
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 5
ber
tial num
U2 0ign00
itio
Block
e.
nition.
sourc
rfect ig single
For peest from a
the b
guages
lan h
er00
UFu5rth 0
wit
n-plug
: www.n
U6 000
om
s
rope.c
gk-eu Coil system
logy
Coil-o
techno
spark
single
10.5 mio
Es/BmW
mErCEd
ent 95%
Assortm
NGK
13.7 mio
94%
14.5 mio
94%
95%
Plug Euro
14.5 mio
Spark
14.8 mio
98%
95%
15.5 mio
15.8 mio
U4 000
NGK
000
sequen
ory
U3 000
131 mio
73%
1
Categ
n coil
ignitio
ation
inform
vides
mer
is pro
es. th to the custo rtunit y
tegori
oppo
ered
six ca
ers the
n be off
d into
divide coil that ca system off
er
ent is
n
mb
itio
rtm
ign
rt nu
as so
n coil
of each s clever pa
, thi
K ignitio
quantity
the ng type and Additionallyleads.
with
the
le.
n coils
s
about ecific vehic of ignition
ignitio
e output
les
Block
for a sp se the sa
h voltag
rea
two hig
to inc
n coils
180 mio
RoPE
LEVERBAAR IN
25 TALEN
dEs .
t Co
.
oduC
EHiND lows
E r pr
C l E v Sy S T E m b
as fol
de up
a
is ma
t code
WiTH
produc
h
ge wit
covera s!
arket
pe
92% m ion coil ty market coverage
it
er
n
u a wid
350 ig
ers yo
e!
t off
rtmen ent in Europ
K as so
rtm
the ng y other as so
than an
oIl.
01.08.12 15:06
6
SLIMME ARTIKELNUMMERS.
DAAR IS OVER NAGEDACHT.
Ieder artikelnummer is als volgt opgebouwd
U
NGK-bobine
1
Categorie
000
Volgnummer
Het NGK-bobineprogramma is onderverdeeld in zes categorieën. Deze geven informatie over het type bobine en
daarmee over het extra aantal bobines dat per auto kan worden aangeboden. Tegelijkertijd biedt deze informatie
de mogelijkheid tot meerverkoop van bougiekabels.
U 1 000
U 2 000
U 3 000
Bobines voor voertuigen met
Blokbobines - afhankelijk van het
Blokbobines, aantal afhankelijk van
Verdelerbobines
mechanische verdelers
Een enkele bobine voorziet de bougies
via een verdeler van spanning.
Het aantal bougiekabels komt
Blokbobines
voertuig één of meerdere benodigd
Een enkele blokbobine voorziet
Blokbobines met twee
hoogspanningsuitgangen
de toepassing
Een enkele bobine voorziet
meerdere bougies van spanning.
gelijktijdig twee bougies van
In de regel wordt er één blokbobine
spanning.
per cilinderkop toegepast.
overeen met het aantal bougies.
Daarnaast is er een hoogspanningskabel van de bobine naar de verdeler
Het aantal bougiekabels komt
overeen met het aantal bougies.
Het aantal bougiekabels komt
overeen met het aantal bougies.
nodig.
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 6
01.08.12 15:07
7
U 4 000
U 5 000
U 6 000
Een staaf- of stekkerbobine per
Voor elke cilinder is één staaf-
Een compleet systeem met voor elke
Staafbobines met
dubbelvonktechniek
Staafbobines met
enkelvonktechniek
twee bougies
Een enkele bobine voorziet
gelijktijdig twee bougies van
of stekkerbobine aanwezig
De bobine bevindt zich direct boven
de bougie.
spanning. De bobine bevindt zich
boven de eerste bougie.
Systeembobines
cilinder een eigen bobine
Een compleet bobinesysteem dat
de bougies rechtstreeks van
hoogspanning voorziet.
Per bobine is één bougiekabel nodig.
Er zijn geen bougiekabels nodig.
In de regel zijn er geen bougiekabels
nodig.
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 7
01.08.12 15:07
8
BOBINES:
DE TECHNIEK IN HET KORT
Als onderdeel van het ontstekingssysteem hebben bobines de taak de voor het vonken van de bougie benodigde
hoogspanning op te wekken. Hiervoor verhogen ze de nominale spanning van het voertuig - gewoonlijk 12 volt tot een spanning van maximaal 45.000 volt.
In elke bobine - of het nu een traditionele bekerbobine, een
Maar hoe ontstaat hoogspanning uit 12 V?
bobine met verdeler of een bobine zonder verdeler betreft -
Het antwoord: de secundaire wikkeling is opgebouwd uit dun
bevinden zich twee koperdraadspoelen en een gelamineerde
koperdraad - en bestaat daardoor uit veel meer wikkelingen
weekijzeren kern. Het koperdraad is geïsoleerd om kortsluiting
dan de primaire wikkeling. De verhouding tussen de wikkelingen
te voorkomen.
ligt tussen 1:150 en 1:200. Verder is de hoogte van de
Via de laagspanningsaansluiting gaat de accuspanning door
uitgangsspanning afhankelijk van
de buitenste, primaire wikkeling, waardoor een magnetisch veld
ontstaat dat door de weekijzeren kern verder wordt versterkt.
>de sterkte van het magnetisch veld
Als de stroomkring onderbroken wordt, valt het magnetisch
>de snelheid waarmee het magnetisch veld wegvalt
veld weg, waardoor er in de secundaire wikkeling een
> de dikte van de secundaire wikkeling
hoogspanningimpuls wordt opgewekt.
> de oplaadtijd van de wikkeling
Deze hoogspanning gaat via de hoogspanningsaansluiting
naar de bougies.
STOCK-No
48004
U 6001
EEN ECHTE MEERWAARDE:
DOORDACHTE PRODUCTVERPAKKING
NGK maakt het de partners in handel en werkplaats in de
Ieder verpakkingslabel toont naast het NGK-artikelnummer ook
dagelijkse praktijk niet alleen gemakkelijker door de duidelijke
een pictogram van de bobine die zich in de verpakking bevindt.
artikelnummers, maar ook door de nuttige informatie op de
Zo is de juiste bobine snel en eenvoudig te vinden.
productverpakking. Dit biedt een duidelijke meerwaarde.
Mogelijke fouten worden al in een vroeg stadium voorkomen.
In de praktijk spaart dat tijd en geld.
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 8
01.08.12 15:07
9
BOBINETYPEN:
IN ÉÉN OOGOPSLAG
In de afgelopen decennia heeft de ontstekingstechniek zich steeds verder ontwikkeld - en daarmee ook de bobines.
Afhankelijk van de ouderdom van het voertuig, de motorconstructie en het soort ontstekingssysteem kunt u vandaag
de dag de volgende soorten bobines tegenkomen.
Bekerbobines
Oudere voertuigen en oldtimers zijn vaak voorzien van een zogenoemde
bekerbobine. Vroeger waren deze met olie gevuld en kwetsbaar voor
lekkage. Bekerbobines van NGK zijn echter voorzien van een droge isolatie,
zodat er geen kans op lekkage aanwezig is.
Verdelerbobines
Bij een verdelerbobine wordt de opgewekte hoogspanning via de verdeler
naar de afzonderlijke bougies gevoerd. Dit type bobine werd tot in de jaren
90 toegepast.
Blokbobines
In een blokbobine bevinden zich meerdere ontstekingswikkelingen.
Via de bougiekabels wordt de hoogspanning direct van de wikkeling
naar meerdere bougies gevoerd. Dit type bobine is er in enkel- en
dubbelvonkuitvoering. Bij de enkelvonkuitvoering voorziet elke
bougiekabel één bougie van hoogspanning. Bij de dubbelvonkuitvoering
gaat de hoogspanning telkens naar twee cilinders tegelijk, waarvan er zich
één in de arbeidsslag bevindt.
Staafbobines
Dit type bobine bevindt zich direct boven de bougie. De hoogspanning
wordt hierdoor zo dicht mogelijk bij de bougie opgewekt. Op deze manier
worden spanningsverliezen tot een minimum beperkt. Verder wordt er
ruimte gewonnen omdat de al aanwezige bougieschacht ook gebruikt
wordt om de bobine onder te brengen. Staafbobines worden toegepast
bij voertuigen met volelektronische ontsteking en zijn leverbaar in
enkelvonk- en dubbelvonkuitvoering.
Systeembobines
Bij dit type bobine bevinden zich meerdere staafbobines in één enkele
component (de “rail”) die in zijn geheel op alle bougies geplaatst wordt.
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 9
01.08.12 15:08
10
DEFECTE BOBINES –
OORZAAK OF SYMPTOOM?
Als de motor niet aanslaat, de motor hoorbaar overslaat of de auto aanzienlijk slechter accelereert, kan er sprake zijn
van een defecte bobine. Dat gaat ook op als het motorcontrolelampje gaat branden, het motormanagement in de
failsafestand gaat of een storingscode wordt weergegeven. In alle gevallen geldt: of een bobine defect is,
moet u zelf controleren.
1. Visuele controle
Als richtwaarden kunnen gehanteerd worden.
Een opgeslagen storingscode die wijst op een storing in
het ontstekingssysteem, kan zijn oorzaak hebben in een
Transistorontsteking:
systeem­overschrijdend probleem. Voordat de bobines
>Primair: 0,5 - 2,0 Ω
gecontroleerd worden, moet eerst een visuele controle
>Secundair: 8,0 kΩ - 19,0 kΩ
van het ontstekingssysteem worden uitgevoerd.
Bij elektronische ontstekingssystemen
>Zijn er mechanische beschadigingen of haarscheurtjes
te zien?
>Zijn de elektrische bedrading en stekkers onbeschadigd,
met kenveldontsteking:
>Primair: 0,5 - 2,0 Ω
>Secundair: 8,0 kΩ - 19,0 kΩ
niet gecorrodeerd en niet geknikt?
>Is de accuspanning hoog genoeg?
Bij volelektronische ontstekingssystemen met
>Dichten alle kleppen goed af?
enkelvonk- of dubbelvonkontsteking:
>Primair: 0,3 - 1,0 Ω
Als deze mogelijke oorzaken uitgesloten zijn, wordt het tijd
>Secundair: 8,0 kΩ - 15,0 kΩ
om de weerstand te meten met een ohmmeter.
Praktijktip
2. Weerstandsmeting met ohmmeter
Raadpleeg bij de controle ook altijd de aanwijzingen van de
Bij conventionele bobines voor transistorontstekingen en
automobielfabrikant - bij bepaalde voertuigen kan er sprake zijn
elektronische ontstekingssystemen met kenveldontsteking kan
van afwijkende specificaties/procedures.
in gedemonteerde toestand de weerstand van de primaire en
secundaire wikkeling worden gemeten. Voor het meten van de
Bij de montage van bobines moeten de aanwijzingen van de
weerstand van de primaire wikkeling worden de testpennen van
fabrikant exact worden opgevolgd. Anders bestaat er kans op
de multimeter aangesloten op PEN 1 en PEN 2.
vervolgschade. Voor sommige auto‘s moet bij de montage van
De weerstand van de secundaire wikkeling wordt op de
bobines speciaalgereedschap worden gebruikt.
hoogspanningsaan­sluiting gemeten.
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 10
01.08.12 15:08
11
WETENSWAARDIGHEDEN
OVER BOBINE-ONDERHOUD
Net als bij veel andere componenten van een auto is er ook bij bobines sprake van een zekere mate van slijtage.
De levensduur bedraagt in de regel 60.000 - 80.000 km, maar een groot aantal verschillende factoren kan leiden tot een
kortere levensduur. Deze factoren moeten voor het vervangen van een bobine worden gecontroleerd.
Inwendige kortsluiting leidt tot oververhitting
In het algemeen kan gezegd worden: naarmate een bobine ouder wordt,
neemt de kans op oververhitting als gevolg van inwendige kortsluiting toe.
Bij temperaturen hoger dan 150°C treedt onherstelbare schade aan de
bobine op. Maar: een groot aantal oververhittingsschades is het gevolg van
een defecte ontstekingsmodule in het stuurapparaat.
Onjuiste voedingsspanning
Een beschadigde bougiekabel of een te lage accuspanning kan resulteren
in een ontoereikende voedingsspanning en hiermee in een langere laadtijd
van de bobine. Dit heeft tot gevolg dat de ontstekingsmodule beschadigd
kan raken - wat op zijn beurt weer kan leiden tot een defecte bobine.
Mechanische beschadigingen
Ook bobines kunnen beschadigd worden door marterbeten. Een andere
mechanische beschadiging kan een beschadigde isolatie zijn, die
bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door olielekkage - bijvoorbeeld als
gevolg van een lekke klepdekselpakking.
Contactproblemen
Als het bobinehuis beschadigd is en er vocht terechtkomt bij de primaire
en secundaire wikkelingen, kan er een overgangsweerstand ontstaan.
Dit kan problemen veroorzaken bij gebruik van de ruitensproeiers,
bij hevige regenval of bij het schoonspuiten van de motor. In de winter kan
ook pekel de oorzaak zijn.
Thermische problemen
Vooral staafbobines worden aan extreem hoge temperaturen blootgesteld.
Ook dit kan leiden tot een kortere levensduur van de bobine.
Trillingen
Vooral bij staafbobines kunnen trillingen in de cilinderkop leiden tot een
breuk in de wikkelingen.
Bobinedefecten
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 11
01.08.12 15:08
NGK SPARK PLUG EUROPE GMBH
Harkortstraße 41 · 40880 Ratingen · Duitsland
Telefoon + 49 21 02 - 97 4 - 100 · Fax + 49 21 02 - 97 4 - 149
www.ngk- europe.com
Broschuere_Zuendspulen_rz.indd 12
01.08.12 15:08
Download