- De ICT Uitgever

advertisement
CURRICULUM VITAE
Personalia
Naam
Voornamen
Roepnaam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Mobiel
E-Mail
Website
LinkedIn
Geboortedatum en -plaats
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Geslacht
Rijbewijs
Tollenaer, de
Eduard Prudent
Ed
Venstraat 49
5241 CD ROSMALEN
(073) 7851213
06-24150555
[email protected]
http://www.deictuitgever.nl
http://www.linkedin.com/in/eddetollenaer
16 december 1967 te Geldrop
Nederlandse
Samenwonend, 2 kinderen
Man
B
Opleidingen/diploma's
aug. 1991 - jan. 1994
aug. 1988 - feb. 1991
aug. 1985 - jun. 1987
aug. 1981 - jun. 1985
Certificaten
2012
2009
1999
1997
1996
Functies
Informatica aan de HTS te 's-Hertogenbosch
Kort HBO Informatica aan de HTS te Heerlen
HAVO te Sittard
MAVO te Geleen
Certified Scrum Master
Prince2
Lotus CLP AD R5
Lotus CLP Release 4 AD & SA, Lotus Principal Web
development
Microsoft Certified Professional Windows 95
Teamleider
Projectmanager
Projectleider ICT
Trainer
Functioneel ontwerper
Interactie ontwerper
Grafisch ontwerper
Systeemontwikkelaar
1
Projecten
Zie voor een totaaloverzicht van alle projecten
http://www.linkedin.com/in/eddetollenaer onder de kop
“Projects”
Relevante Ervaring
Van – Tot
Eigenaar
Functie
Werkzaamheden
Van – Tot
Opdrachtgever
Opdracht
Werkzaamheden
februari 2001 – heden
de ICT-uitgever
(Eigenaar, voorheen BlueBrain Projectmanagement &
Consultancy)
ICT-uitgever, Projectmanager, Consultant, Trainer
ICT-uitgever, conceptontwikkelaar en adviseur in
stategische online publishing trajecten en e-Learning.
Projectmanager in online publishing trajecten.
Intermediair tussen opdrachtgever en technische partijen.
Geven van functioneel/technisch advies
Ontwikkelen van functionele ontwerpen.
Ontwikkelen van Interaction Designs.
Maken grafische ontwerpen.
Trainingen verzorgen.
december 2005 - heden
NCOI
Trainer a.i.
Verzorgen diverse trainingen:
 Projectmanagement
 Adobe Suite
o
Photoshop CS 5.1
o
Dreamweaver CS 5.5
o
Flash CS 5.5
 Microsoft Office
o
Word
o
Excel
o
Powerpoint
o
Project
o
Visio
 Webtechniek
 Internet en intranet concepts
 Systeemontwikkeling
o
PHP
o
HTML
o
CSS
 Zoekmachine marketing
2
Van – Tot
Opdrachtgever
Opdracht
Opmerkingen
Werkzaamheden
mei 2007 – heden
ThiemeMeulenhoff
Projectmanager a.i.
In 2009 heeft de ICT-uitgever de status Preferred Supplier
gekregen bij deze klant.
Projectmanager a.i. voor diverse projecten binnen
ThiemeMeulenhoff voor basisonderwijs, voortgezet
onderwijs, MBO en HBO. Hierbij niet alleen
projectmanager geweest, maar ook “meewerkend
voorman”.
Voorbeelden hiervan zijn:
 Projectmanager, Functioneel en Interactie ontwerper
voor het ontwikkelen van een online auteurstool en
productiestraat voor folio uitgaven.
 Projectmanager, Functioneel en Interactie ontwerp
voor maatwerk uitgeefplatform waarbij gebruikers zelf
readers kunnen samenstellen inclusief koppeling naar
administratieve systemen.
 Projectmanager voor deelprojecten van Smart-e. Dit is
een online leerplatform dat door ThiemeMeulenhoff in
het schooljaar van 2007 is gelanceerd.
 Projectmanager en Functioneel ontwerper voor
realisatie interactieve multimedia methode Intro.
 Projectmanager, Functioneel, Interactie en grafisch
ontwerper voor realisatie diverse marketingsites
 Projectmanager, Functioneel, Interactie en grafisch
ontwerper voor realisatie diverse methodesites voor
alle niveau’s.
 Zie voor een totaaloverzicht van alle projecten
http://www.linkedin.com/in/eddetollenaer onder de
kop “Projects”
Van – Tot
Opdrachtgever
Opdracht
Werkzaamheden
oktober 2005 – heden
Uitgeverij Malmberg
Projectmanager/Consultant a.i.
Projectmanager/Consultant a.i. voor diverse projecten
binnen Uitgeverij Malmberg voor basisonderwijs,
voortgezet onderwijs, MBO en HBO.
Voorbeelden hiervan zijn:
 Projectleider, Functioneel en Interactie ontwerper voor
Kleuterplein, een digitale leermethode voor
basisonderwijs groep 1 &2.
3
 Projectleiding en Functioneel ontwerper voor de
migratie van online begrippen en de ontwikkeling van
een engine ter ontsluiting van deze begrippen.
 Migreren cd-rom functionaliteit naar methodesites
 Implementatie Gamma Actiesite
 Technisch projectleider/ICT specialist voor project
Studiehulp. In dit project zijn secure koppelingen
gerealiseerd tussen het WebCMS van Malmberg en
Microsoft Encarta. Daarnaast managen van hele
technische implementatie proces en inrichten WebCMS
templates.
 Implementatie Beter In Beta Portal
(http://www.beterinbeta.nl) met alle 9 daaronder
hangende sites dmv. Het inrichten van WebCMS
templates.
 Ontwikkelen generiek mail/databasescript voor het
verzenden van formulieren tbv. BAO.
 Implementatie van 3/4 vmbo actiesites in Content
Management Systeem van Malmberg
Van – Tot
Opdrachtgever
Opdracht
Tools
maart 2007
Aldipress
Ontwikkelen digitale nieuwsbrief
HTML, CSS, Photoshop
Van – Tot
Opdrachtgever
Opdracht
Tools
Werkzaamheden
november 2005 – februari 2007
Achmea Woonfonds Hypotheken
Projectleider a.i.
Prince2
Projectleiding, Functioneel en Interactie Ontwerper voor
opzetten nieuwe consumentensite van Woonfonds
Hypotheken.
Van – Tot
Opdracht
Hardware
Tools
Programmeertaal
Werkzaamheden
september 2005 – oktober 2005
Ontwikkelen website Artistic Rock
PC
Adobe Photoshop, Dreamweaver MX 8, MS Access
ASP.NET
projectleider, Functioneel, Interactie, Grafisch ontwerper
en development van dynamische website ArtisticRock.nl.
Deze website wordt gestuurd door een Content
Management systeem.
4
Van – Tot
Werkgever
Functie
Werkzaamheden
15 augustus 2001 – 1 september 2005
Malmberg Uitgeverij B.V.
Projectleider Multimedia/Teamleider
In grote internet gerichte multimedia projecten
projectleider, functioneel en interactie ontwerper en
kennisoverdrager. Daarnaast uitvoerend grafisch creatief
bij het opzetten van websites. In multimedia projecten
technisch advies geven in dynamische internet trajecten. In
deze trajecten verantwoordelijk voor de technische
voortgang van het project, ontwikkelen van functionele en
interactie ontwerpen, het controleren en bewaken van
functioneel en technisch ontwerp.
Als lid van het internet kenniscentrum hoofd
verantwoordelijk voor standaardisering van concept,
design en techniek. Dagelijks functioneel leiding geven aan
een team van 9 mensen.
Van – Tot
Werkgever
Functie
Werkzaamheden
januari 2001 – augustus 2001
Aranea ICT Group
Teamleider Aranea [email protected]
Opzetten internet divisie Aranea. Teamleider voor 5
personen.
Van – Tot
Werkgever
Functie
oktober 1999 – augustus 2001
Aranea ICT Group
Internet specialist / Grafisch ontwerper / Teamleider
Aranea [email protected]
Verantwoordelijk voor de opzet en realisatie van het
intranet van Aranea in Lotus Domino.
Ontwikkelen van diverse dynamische websites in ASP.
Hierbij verantwoordelijk voor concept, design en techniek.
Opzetten internet divisie Aranea. Teamleider voor 5
personen.
Werkzaamheden
Van – Tot
Werkgever
Functie
Werkzaamheden
januari 1997 – oktober 1999
Simac Software Services
Teamleider Lotus Domino/Notes cluster
Lotus Domino/Notes specialist / projectleider
Dagelijkse leiding Lotus Domino cluster van 14 personen.
Leiden en ontwikkelen van diverse Lotus Domino
projecten, voornamelijk webgerelateerde
intranettoepassingen.
5
In die tijd is Simac op Lotus Notes gebied zeer succesvol
geworden. Door het onder mijn leiding bedenken en
opzetten van een innovatief project (Intranet out of the
Box) en de uitgebreide marketingacties die daarop
volgden is Simac uiteindelijk verkozen tot Lotus business
partner van het jaar.
Minder relevante werkervaring
feb. 1995 - jan. 1997
aug. 1994 - feb. 1995
jun. 1992 - aug. 1994
sep. 1993 - jan. 1994
jan. 1992 - jun. 1992
mrt. 1991 - sep. 1991
aug. 1990 - feb. 1991
aug. 1989 - jan. 1991
Euro-Partners Informatici
Functie: Systeemontwerper/Supportmedewerker
Talen: Lotus Domino, Clipper
Limbit Automatiseringsgroep te 's-Hertogenbosch
Functie: Programmeur
Talen: Clipper
Freelance systeemontwikkelaar
Talen: Pascal, Cobol
Stage bij AT&T Hilversum
Afstudeeropdracht: Ontwikkelen DBMS
Stage bij NICI
Opdracht: Ontwikkelen handschriften-analyse programma.
Talen: Pascal
Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken te Maastricht
Funktie: Systeemontwikkelaar/Systeembeheerder
Talen: Sculptor
Stage bij Rijkshogeschool te Maastricht
Opdracht: Ontwikkelen annuïteitenberekenings
programma.
Talen: Clipper
Freelance bij Carsystems te Heerlen
Functie: Programmeur
Talen: Cobol
Taalbeheersing
Nederlands
Engels
Duits
Moedertaal: Vloeiend mondeling en schriftelijk
Vloeiend mondeling en schriftelijk
Redelijk mondeling en redelijk schriftelijk
Vakbeheersing
Tools/Applicaties
SCRUM, Prince2, IIS, Apache, SQL Server, mySQL
ASP, ASP.NET, PhP, XML, SCORM, QTI, Magento,
Wordpress, Boardwalk, Adobe Photoshop, Illustrator,
6
Besturings systemen
Webservers
Databases
In het verleden veel ervaring met
Flash, Dreamweaver, Lotus Notes, Windows, MS-Office,
etc.
MS-DOS, Windows 9x, NT, 2000, XP, Vista, Windows &, OSX
IIS, Lotus Domino, Apache
SQL Server 2000, MySql, MS Access, Lotus Domino, MySQL
Cobol, Pascal, C, C++, dBase, Clipper, Lotus Notes 3.3 t/m
R5
Vaardigheden
Ondernemend, Creatief, Initiatiefrijk, Leergierig, Leider, Sociaal, Open, Eerlijk, Invoelend, No
Nonsens mentaliteit.
7
Download