De bijsluiter downloaden

advertisement
NL
F
+*)('&%®$#&*
+*)('&%®$#&*
+*)('&%®$#&* is een voedingssupplement op basis van
niet-gedenatureerd collageen type II, Boswellia serrata extract,
vitamine C en mangaan (Mn).
+*)('&%®$#&* est un complément alimentaire à base de
collagène de type II non dénaturé, d’extrait de Boswellia serrata,
de vitamine C et de manganèse (Mn).
Als gevolg van leeftijd, sport of fysieke activiteiten kan men
gevoelig worden ter hoogte van het gewricht, wat een invloed kan
hebben op de beweeglijkheid. De meest gevoelige gewrichten zijn
de knie, de heup en de kleine handgewrichten. Voor het comfort
van het gewricht, is het belangrijk om een goede kwaliteit van het
kraakbeen te behouden. Kraakbeen is een speciaal soort van
bindweefsel met als belangrijkste functie de vermindering van
wrijving tussen bewegende gewrichten.
À cause de l’âge, du sport ou des activités physiques, vos
articulations peuvent devenir sensibles, ce qui peut avoir un effet
6&-73?8-;7.?>=2=8%7 ;675-8=#&258=?4672;672&676;46=>2;676?4872;7
genou, la hanche et les petites articulations de la main.
;7.5=48=;471&4;7>?44;7&52=871&7#5-8=25/;7;687;66;48=;27?&-7
2;7#?4)?-871;725-8=#&258=?4%7 ;7#5-8=25/;7;687&478=66&7#?4?4#8=)78-67
particulier; sa fonction principale est de diminuer le frottement
entre les articulations en mouvement.
"(!& &
*($
@?>=<;: Neo heeft een unieke samenstelling.
@?>=<;:® Neo a une composition unique.
Collageen is een eiwit dat aanwezig is in verschillende structuren
van het lichaam. Er bestaan verschillende soorten collageen.
@?>=<;:® Neo bevat 10 mg niet-gedenatureerd collageen van het
type II, wat het voornaamste eiwit is van het kraakbeen.
;7#?225/4;7;687&4;7-?8=4;7-6;48;7154671=))-;48;6768-&#8&-;67
de l’organisme. Il existe différents types de collagène.
@?>=<;:® Neo contient 10 mg de collagène de type II non
dénaturé, qui est la principale protéine du cartilage.
De hars van Boswellia bevat stoffen die helpen om de gewrichten
soepel te houden en het kraakbeen te behouden.
AKBA (3-acetyl-11-keto-beta-boswellic acid) is één van de sterkst
werkende boswellia zuren.
Boswellia serrata draagt bij tot het behoud van soepele
gewrichten.
57-6=4;71;7?6;22=57#?48=;4871;676&>6854#;67&=75=1;4877
maintenir la souplesse des articulations et à préserver le cartilage.
7+
5#;82
;8?
>;85
>?6;22=#75#=17;6872&471;675#=1;67
boswelliques les plus puissants.
Boswellia serrata contribue au maintien des articulations souples.
®
Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor het
behoud van een goede werking van het kraakbeen en de botten.
573=85.=4;77#?48-=>&;77257)?-.58=?474?-.52;71;7#?225/4;7
pour assurer le maintien de la bonne fonction des cartilages et
des os.
Mangaan draagt bij tot de instandhouding van normale botten en
tot de normale vorming van bindweefsel.
;7.54/546;7#?48-=>&;75&7.5=48=;471&4;7?6658&-;74?-.52;7;877
la formation normale des tissus conjonctifs.
&)(( (&
(* $(((* $
1 tablet per dag bij het ontbijt.
1 comprimé par jour au petit-déjeuner.
9;87=67554>;3?2;471;7>;0541;2=4/7.;[email protected]?>=<;: Neo gedurende
minimaal 3 maanden te volgen.
27;687-;#?..54171;7?&-6&=3-;72;78-5=8;.;[email protected]?>=<;:® Neo
pendant minimum 3 mois.
)&&( !&
&*
(* $
Raadpleeg uw arts in geval van zwangerschap/borstvoeding
523?-;[email protected]?>=<;:® Neo te gebruiken.
En cas de grossesse/d’allaitement, consultez votre médecin avant
1&8=2=6;[email protected]?>=<;:® Neo.
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde
levensstijl gebruikt worden.
Buiten bereik van kinderen houden.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Vraag medisch advies bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia
van het coumarine- en heparine-type.
Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une
alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
;4=-70?-671;7257?-8;71;67;4)5486%7
Ne pas dépasser la posologie recommandée.
Demandez conseil à votre médecin en cas d'utilisation simultanée
d’anticoagulants de type coumarine et héparine.
®
!&( &
@?>=<;:® Neo - per tablet:
300 mg Boswellia serrata extract waarvan 210 mg boswellia
zuren / 27,8 mg collageen type II waarvan 10 mg nietgedenatureerd collageen type II / 16,21 mg mangaangluconaat
waarvan 2 mg mangaan / 13,5 mg natriumascorbaat waarvan
12 mg ascorbinezuur (vitamine C) / Bevochtigingsmiddel:
E420 / Antiklontermiddel: E470b - E551 / Verdikkingsmiddel:
E468 / Glansmiddel: E464 - E170 - E570 - E904 - E460 - E472a E1201 / Emulgator: E473 / Kleuren: E101(i) - E120
Als u allergisch bent voor één van bovenvermelde ingrediënten
mag u dit voedingssupplement niet gebruiken.
&& (&
,??673547+*7?)7(*7-?1;7'2.?.0&21;785>2;88;4%
Uitsluitend verkrijgbaar bij uw apotheker.
#&*!&($
!(& $
@?>=<;:® Neo - par comprimé:
300 mg d’extrait de Boswellia serrata dont 210 mg d’acides
boswelliques / 27,8 mg de collagène de type II dont 10 mg de
collagène de type II non dénaturé / 16,21 mg de gluconate de
manganèse dont 2 mg de manganèse / 13,5 mg d’ascorbate de
sodium dont 12 mg d’acide ascorbique (vitamine C) / Humectant:
E420 / Antiagglomérant: E470b - E551 / Epaississant: E468 /
Agent d’enrobage: E464 - E170 - E570 - E904 - E460 - E472a *77.&26='548"7+77?2?-548"7*=7
7*
Vous ne pouvez pas utiliser ce complément alimentaire si vous
êtes allergique à l’un des ingrédients mentionnés ci-dessus.
& (*
Boîte de 30 ou 90 comprimés pelliculés rouges.
Uniquement disponible chez le pharmacien.
*($ &$
30 comprimés: 34,17 g
90 comprimés: 102,51 g
30 tabletten: 34,17 g
90 tabletten: 102,51 g
* &(* $
&( !
A conserver à température ambiante, dans l’emballage extérieur
Bewaren bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking.
d’origine.
Houdbaarheid: zie uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking Durée de conservation: voir date de péremption sur l’emballage
(EXP: maand/jaar).
(EXP: mois/année).
&&&
(()&$
Eurogenerics
Division NeoCare
Heizel Esplanade b22
B - 1020 Brussel
Eurogenerics
Division NeoCare
Esplanade Heysel b22
B - 1020 Bruxelles
$?8='#58=;4&..;-"7! $7(
$&.-?71;74?8='#58=?4"7! $7(
$&$!
$ $+*)('&% $( $**$*!& &$*& $&(!)
"!&
& $(* ()&$ $$!
&$+*)('&%®
+*)('&%®$&
Onverzeepbare extracten van soja- en avocado-olie
Niet-gedenatureerd collageen type II
Vitamine C
Mangaan
+*)('&%®$&
:8-5=8674?4765?4='5>2;6710&=2;71;76?57;87153?#58
Collagène de type II non dénaturé
Vitamine C
Manganèse
®
92659881504
92617251501
#"! ® is méér
dan een voedingssupplement…
0/.-,+*)(')&%$+#"!®-verpakking kan u zich inschrijven als lid van
de #"! !.
Hierdoor kan u van tal van extra voordelen genieten:
) +*) %"/.) %) ") #"! ) +) ,+*.) "+"-") +) %%) (')
dagelijks leven én gevalideerde lichaamsoefeningen om, elke
dag, uw gewrichten (knieën, heupen en kleine gewrichten) in
vorm te houden;
)")")",%."+)/.)(')"'+".
)" door uw code in te geven die zich
op deze verpakking bevindt. Deze punten kan u inruilen voor
gratis maandverpakkingen of andere voordelen.
Een doosje van ! = Een doosje van ! = Zodra u verzameld heeft,
krijgt u .
().//
"! !
om u in te schrijven voor de #"! !.
#"! ®, bien plus qu’un
complément alimentaire...
"))%")"
$//")&%$+#"!®, accédez au #"! ! et,
".)/.)(")
"
$")$.+",)").%
$"(!)//./")
#"! ! vous offre:
)(.)/)/()#"! : un programme de conseils à adopter
au quotidien et des exercices validés pour entretenir, chaque
jour, vos articulations (genoux, hanches et petites articulations);
)(.)")")/.)")%)/+(/+%.
)" ))%")")/()%")(/.)()/)
$%")")&%$+#"!® et à échanger contre des boîtes gratuites de
30 comprimés ou d’autres avantages.
Une boîte de " = " Une boîte de " = " Avec une épargne de " ,
%()%(",)$.+") " Inscrivez-vous dès maintenant
au #"! ! sur
"! !
3-129-183-4/4
versie a
Mobiflex Neo
3-129-183-4/4
Afmetingen: 145x320 mm
Kleur: PMS Zwart U
Papier: 45 g
Download