Leraar worden in één jaar? Volg een 1-jarige

advertisement
Leraar worden in één jaar? Volg een 1-jarige kopopleiding aan de
NHL.
Raadpleeg onderstaande lijst om te zien of je met je afgeronde hbo- of wo opleiding
toelaatbaar bent tot een kopopleiding Leraar.
Kopopleidingen Leraar
die de NHL aanbiedt
ISATcode
WO-Bachelor met CROHOnummer
HBO,Bachelor met CROHOnummer
(CROHO)
1
1
I
I
35202
Leraar Algemene Economie
'I
Bedrijfseconomie, 34401
Accountancy, 34406
I
,
I
Fiscale economie, 34409
Fiscaal recht en economie, 34140
I
I Leraar
35203
Bedrijfseconomie
:
,
Bedrijfseconomie, 50950
Algemene economie, 56401
,
Economie, 56401
Bedrijfskunde, 50645
Economie en bedrijfskunde, 50950
Commerciële economie, 34402
Commercieel management, 34126#)
Management, economie, recht, 34435
;
Bedrijfseconomie, 34401
Accountancy, 34406
Bedrijfseconomie, 50950
Algemene economie, 56401
Economie, 56401
I Bedrijfskunde, 50645
: Economie en bedrijfskunde, 50950
1
.
Leraar Nederlands
35198
Nederlandse taal en cultuur, 56804/06804
Leraar Engels
35195
Engelse taal en cultuur, 56806/06806
i Leraar Duits
35193
,
I
!
Leraar Frans
j Franse taal en
135196
I
,
I,
1
!
Leraar Fries
Duitse taal en cultuur, 56805/06805
: Friese taal
135144
cultuur, 56808/06808
Afstudeerrichting Frans van de opleiding
Romaanse talen en culturen, 56074
en cultuur, 56012
I
1
Leraar Aardrijkskunde
,35201
I
,
,
! Leraar Geschiedenis
Sociale geografie en planologie, 56838
Aardwetenschappen, 56986
Aarde en economie, 50668
Geschiedenis, 56034
35197
,
Leraar Wiskunde
I Leraar Natuurkunde
,35221
1
Bedrijfswiskunde, 35168
I
Technische natuurkunde, 34268
35261
,
Wiskunde, 56980
Natuurkunde, 50206
Natuur- en sterrenkunde, 56984
Technische natuurkunde, 56962
Medische natuurwetenschappen,
1
: Leraar
1
1
Scheikunde
I
!
I
50800
,
Ufe science and technology, 56286
Scheikundige technologie, 56960
Molecular science and technology, 59308
I
Biomedische technologie, 56226
:
Farmaceutische wetenschappen, 59989
Moleculaire levenswetenschappen, 59304
Chemie, 34396/04186
Applied science met scheikunde, 30008
Chemische technologie, 34275
1
I
I
I
i
Leraar Biologie
Biologie, 56860
35301
1
.
Leraar Maatschappijleer
I
35411
i
,
i
: Leraar Omgangskunde
1
1
I
35421
Sociaal pedagogische hulpverlening, 34617
Maatschappelijk werk en dienstverlening,
è
Politicologie, 56606
Sociologie, 56601
Algemene sociale wetenschappen,
Bestuurskunde, 56627
56631
Pedagogische wetenschappen, 56607
Psychologie, 56604
34616
Cultureel maatschappelijke vorming, 34610
Creatieve therapie, 34644
Pedagogiek,35158
Toegepaste psychologie, 34507/81006
Personeel en arbeid, 34609
#) Alleen met uitstroomprofiel Commerciële economie
NHL
HOGESCHOOL
NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief.
Download