Assessing and evaluating the health impact of environmental

advertisement
Assessing and evaluating the health
impact of environmental exposures
“Deaths, DALYs or Dollars?”
Augustinus Ernst Maria de Hollander
ISBN 90-393-3703-9
Assessing and evaluating the health
impact of environmental exposures
“Deaths, DALYs or Dollars?”
Het schatten en beoordelen van de gezondheidseffecten van milieuverontreinigingen:
doden, DALYs of duiten? (met een samenvatting in het Nederlands)
Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit Utrecht op gezag van de Rector Magnificus, Prof. Dr. W.H. Gispen,
ingevolge het besluit van het College van Promoties in het openbaar te verdedigen
op donderdag 13 mei 2004 des ochtends te 10:30 uur
door
Augustinus Ernst Maria de Hollander
Geboren op 15 juli 1957, te Uithoorn
Promotor:
Prof. dr. ir. B. Brunekreef
Hoogleraar Milieu-epidemiologie
Institute for Risk Assessment Sciences
Universiteit Utrecht
Download