Factsheet Sharkatag

advertisement
Factsheet Sharkatag
Haaien onderzoek
Sportvisserij Nederland is samen met IMARES in 2010 begonnen aan een onderzoek naar het
bestand gladde haaien in de Noordzee. Bij dit onderzoek worden aan de hengel gevangen haaien aan
boord van deelnemende charterschepen voorzien van een merkje. Via terugvangsten hopen we een
schatting te kunnen maken van de populatie voor de Nederlandse kust en een beeld te verkrijgen
van het migratiegedrag van deze soort.
Haaien zijn kwetsbaar voor overbevissing (wegens lage reproductiviteit). De sportvisserij hoopt door
dit onderzoek hard te maken dat er een bescherming komt in de vorm van een terugzetverplichting,
waardoor deze soort behouden blijft. Het Scottish Sea Angling Conservation Network, heeft het voor
elkaar gekregen om door middel van merkprojecten en een sterke lobby alle haaien en roggen langs
de schotse kust te beschermen. Sportvisserij Nederland werkt samen met deze organisatie en heeft
toestemming om dit initiatief uit te breiden naar ons deel van de Noordzee. Dat is ook logisch omdat
haaien veel migreren gaat het waarschijnlijk om onderzoek naar dezelfde populatie haaien.
Sharkatag
In het kader van dit onderzoek organiseren Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest
Nederland een haaivisevenement genaamd ‘Sharkatag’. Het evenement zal plaatsvinden op 22, 23 en
24 augustus.
Tijdens dit haaivisevenement worden in een aantal dagen zoveel mogelijk door sportvissers
gevangen haaien gemerkt.
Het idee ‘Sharkatag’ komt van de Schotse SSACN waar dit al jaren lang een groot succes is.
Sharkatag heeft de volgende richtlijnen:
• Sharkatag is geen wedstrijd.
• Alle haaien worden levend teruggezet.
• Alle vissers volgen de gedragscode ‘omgang met haaien’.
• Alle schippers van charterboten hebben een cursus haaienmerken gevolgd van IMARES.
Organisatie en publiciteit
Er doet een vloot charterschepen mee bestaande uit 11 boten waarvan 1 boot beschikbaar is voor de
per, 1 boot voor bekende Nederlanders en mensen uit de politiek. In totaal zijn er 247 plaatsen
beschikbaar voor dit evenement. De inschrijving verloopt via de website van sportvisserij Nederland.
Er wordt uitgevaren vanuit Neeltje Jans. Er wordt gevist van 9.00 tot 15.00.
De deelnemers krijgen een goodybag van Sportvisserij Nederland met daarin o.a. de
Sportvisserreisgids Zeeland en de veldgids de Nederlandse zeevissen.
Sharkatag is een mooi evenement om de Nederlandse zeevisserij positief in de aandacht te brengen.
Vooral in deze tijd van dreigende baglimits en beperkingen op zee is het vissen op haai spectaculair
en een welkome aanwinst voor de charterbedrijven. Voor sportvissers is het niet alleen leuk maar ze
doen ook nog eens mee aan onderzoek.
De inschrijving kost 40 euro per persoon per dag. Aas wordt mogelijk gesponsord door het bedrijf
topsybaits.
Download