Een teek pak `m beet - Scouting The Challenge

advertisement
andere ziekten dan de ziekte van
ook ernstigere verschijnselen ontstaan:
Lyme overbrengen. Verwijder ook in het
verlamde gezichtsspieren, heftige pijn
buiten-
aan een arm of been, dubbelzien,
land een teek snel - binnen 24 uur - en
krachtsverlies in uw benen, pijnli-
op de juiste manier. Noteer vervolgens
jke of gezwollen gewrichten of een
de volgende gegevens:
neiging tot flauwvallen. Als de ziekte
• de datum van de tekenbeet;
van Lyme niet op tijd is ontdekt, kan
•de plek van de tekenbeet op het
lichaam;
of ernstige gewrichtsklachten krijgen.
• het land en gebied waar u de teken-
Mensen kunnen elkaar niet met deze
beet hebt opgelopen.
ziekte besmetten. Ook het verwijderen
Meld deze gegevens aan uw huisarts als
van een teek bij een (huis-)dier geeft
u in de 3 maanden na de beet gezond-
geen besmettingsgevaar.
heidsklachten krijgt.
Naar de huisarts
De meeste mensen krijgen helemaal
geen klachten. Ook als er een klein,
Colofon
iemand chronische huidaandoeningen
rood plekje ontstaat op de huid rond
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volks-
de beet hoeft u zich geen zorgen te
gezondheid en Milieu) coördineert in
maken. Dat is een reactie op de beet
opdracht van het ministerie van VWS de
zelf. U hoeft pas naar de huisarts te
infectieziektebestrijding in Nederland.
Uitgave: GGD Hart voor Brabant, maart 2008
gaan als u een ringvormige rode uitslag
Het RIVM besteedt uiterste zorg aan
Druk: Graphiset, Uden
rond de plaats van de beet heeft, die
actuele en correcte publieksinformatie.
Oplage: 750
groter wordt dan 5 centimeter. Let ook
Dit doet het RIVM in nauwe samen-
op ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld
werking met de vakgroep voor Pub-
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
griepachtige klachten.
liekscommunicatie over Infectieziekten,
Bureau Infectieziektebestrijding, tel. 073 - 640 40 74
en beroepsgroepen. Aan de inhoud van
GGD Hart voor Brabant
doen na een tekenbeet?
deze informatie kunnen geen rechten
Postbus 3166 - 5203 DD ‘s-Hertogenbosch
In het buitenland kunnen teken ook
worden ontleend.
T 0900 - 463 64 43 (lokaal tarief)
F (073) 641 86 53
I www.ggdhvb.nl
AGZ-55 -15.000 - 03-’08
en deskundigen uit diverse organisaties
Wat moet ik in het buitenland
Een teek? Pak ‘m beet
spontaan. In een later stadium kunnen
Informatie over teken en de ziekte van Lyme
insmeren met een insectenwerend
middel. Voor niet zwangere volwas-
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de
senen mag er maximaal 50% DEET
teek langer dan 24 uur op uw huid zit. Geef de teek dus geen kans.
in het middel zitten, voor kinderen
Een tekencontrole na een uitstapje in de natuur is een kleine moe-
onder de 2 jaar maximaal 30%. Lees
de aanwijzingen op de verpakking.
ite. Heeft een teek u toch te pakken, dan kunt u hem eenvoudig
Wat te doen bij een tekenbeet
zelf verwijderen.
Verwijder de teek snel - binnen 24 uur -
Teken
Een teek? Pak ‘m beet
Wat zijn teken?
Teken zijn spinachtige beestjes van 1
tot 3 millimeter doorsnede, die leven
van het bloed van mensen en dieren.
Hoe veroorzaakt een teek
Ze komen in het hele land voor. Het
de ziekte van Lyme?
liefst zitten ze in struiken en grassen
tot ongeveer anderhalve meter boven
Teken kunnen de ziekte
de grond. Van daaruit klimmen ze op
van Lyme veroorzaken als
de huid of kleren van voorbijgangers.
Teken en de ziekte van Lyme
is de kans op de ziekte van Lyme bijna
en op de juiste manier. De kans op
ze zelf besmet zijn met de
Ze gaan op zoek naar een warm en
Wie in de natuur komt, kan een
nul. U hoeft alleen naar de huisarts als
besmetting is dan vrijwel uitgesloten.
borreliabacterie, én als ze
vochtig plekje, bijvoorbeeld achter de
tekenbeet oplopen. Meestal is zo’n
u klachten krijgt. De ziekte van Lyme
Neem een pincet waarmee u de teek
voldoende lang hebben
oren, in de liezen, knieholtes of oksels.
beet onschuldig, maar een teek kán de
is meestal goed te behandelen met
goed kunt vastpakken, bijvoorbeeld
vastgezeten in de huid.
Bij kinderen zijn teken vaak op het
ziekte van Lyme overbrengen. Dat is
antibiotica.
een puntig pincet. Bij de drogist of
Want als besmette de teek
hoofd te vinden: bij de haargrens en
apotheek zijn ook speciale producten te
langer dan 24 uur op uw
achter de oren. Teken bijten zich vast in
een ziekte die ernstige gevolgen kan
hebben. Bescherming is dus verstandig.
Voorkom een tekenbeet
koop om teken te verwijderen.
lichaam zit, kan die bacte-
de huid en zuigen zich vol met bloed.
Door uw lichaam - en eventueel dat
•Controleer altijd uw kleding en
•Pak de teek zo dicht mogelijk bij de
rie in uw lichaam terecht-
Meestal merkt u daar niks van. Een teek
van anderen - op teken te controleren,
lichaam op teken als u op plekken
huid vast en trek hem voorzichtig
komen. De meeste mensen
kan uren tot zelfs dagen op uw huid
kunt u een teek snel verwijderen. Als
bent geweest waar teken kunnen
uit de huid. Druk de teek hierbij niet
worden niet ziek na een
zitten zonder dat het opvalt. Teken
voorkomen.
plat. Een achterblijvend stukje van
tekenbeet. Toch kwamen in
komen het hele jaar voor. Ze worden
de monddelen van de teek kan geen
2005 in Nederland 17.000
actief zodra de temperatuur boven de 8
hoog gras. Blijf zoveel mogelijk op de
kwaad; het verdwijnt vanzelf uit het
mensen bij de huisarts van-
graden stijgt.
paden en bedek de huid goed. Draag
wondje.
wege de ziekte van Lyme.
dat binnen 24 uur na de beet gebeurt,
•Vermijd contact met struikgewas en
bijvoorbeeld dichte schoenen, lange
mouwen en een lange broek en stop
•Ontsmet het wondje met 70% alcohol, jodiumtinctuur of -zalf.
Goed op teken controleren
De ziekte van Lyme
is dus belangrijk.
De ziekte van Lyme begint meestal met
uw broekspijpen in uw sokken.
•Noteer de datum in uw agenda en
een rode, ringvormige uitslag van meer
let tot 3 maanden na de beet op
dan 5 centimeter doorsnee op de plaats
van een kind. Laat kinderen een pet
ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld
waar een teek heeft gebeten. Verder
dragen als extra bescherming.
griepachtige klachten en een ringvor-
kunt u griepachtige klachten krijgen
mige huiduitslag rond de plaats van
als hoofdpijn, koorts of gewrichtspijn.
de beet.
Soms verdwijnen de verschijnselen
teken voorkomen, dan kunt u de huid
Volgezogen nimf in de huid
De grootte van een teek varieert van 1
tot 3 mm
•Teken kruipen vaak op het hoofd
•Gaat u naar een gebied waar veel
Teken zijn spinachtige beestjes
Ring om de tekenbeet
Download