Areola Reconstructie Littekencamouflage De huidondertoon

advertisement
Areola Reconstructie
Para medische
procedures
Littekencamouflage
De huidondertoon
De huidondertoon kan uit vele combinaties bestaan.
De kleuren die zich kunnen voordoen zijn:
• Rose
• Geel
• Bruin
• Blauw
• Paars
• Grijs
• Wit
Melanine
• Melanine is een natuurlijk huidpigment.
• Er zijn 2 verschillende soorten melanine:
•
Pheomelanine – een geel rode kleur
•
Eumelanine – bruin tot zwartbruin
Aan de hand van deze gegevens kunnen wij herkennen dat de
donkere huid neigt naar koele ondertonen wanneer eumelanine
aanwezig is in de huid. Probeer in de huid de aanwezigheid
van de natuurlijke lagen pheomelanine en eumelanine in de
huid te traceren en daardoor te herkennen of de huid een
koele of warme ondertoon heeft, daarbij eventuele zonnebruin
negerend.
Huidondertoon groepering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Blank en romig
Blank en rozig
Blond: lichtbruin tot roze rood, kan zowel warm als koel zijn
Lichtbrons: met geel-groene koele ondertonen
Latino: diepbrons met blauwe, koele ondertonen
Zwart: blauw-grijs, zeer koele ondertoon
Tussen deze huidgroeperingen kunnen nog schakeringen
bestaan.
De geheelde huid wordt beïnvloedt door de etnische
achtergrond.
v15.02
1
Para medische
procedures
Bij een donkere huid is de kans op hyperpigmentatie groot,
waardoor littekens kunnen ontstaan. Bovendien bevat de
donkere huid veel blauwtinten.
Waar vinden wij onze patiënten?
•
•
•
•
•
•
Plastische chirurgen
Oncologen
Psychiaters en therapeuten
Ondersteunde groepen zoals mama cares
Patiëntenvoorlichting
Mond op mond voorlichting
Na een masectomie volgt:
• Borstreconstructie door middel van huidontspanning
(skinexpander) en aansluitend het plaatsen van een
implantaat.
• Borstreconstructie door middel van een tramflap operatie,
dit is transplantatie van gezond (vet) weefsel, meestal vanuit
de rug, waarna een tepelhof getatoeërd kan worden.
Tepel reconstructie methodes
Star flap
• De chirurg gebruikt kleine randjes van de borsthuid om een
tepel te creëren.
• Een 3delige ster sectie wordt in het uiteinde van de borst
gesneden en vastgemaakt met hechtingen.
• De tepelreconstructie wordt uitgevoerd -6 maanden na de
masectomie.
• Een tepelhof pigmentatie kan 6 maanden nadat de huid
goed geheeld is worden toegepast.
Huidtransplantatie
2
v15.02
• Huidtransplantatie van andere gedeelte van het lichaam,
zoals de schaamlippen of binnen dijbeen, worden gebruikt
om een tepel te creëren.
Para medische
procedures
Tepeltransplantatie
• Vanuit de gezonde tepel wordt een stukje huid
getransplanteerd naar de gereconstrueerde borst om zo
een nieuwe tepel te vormen.
Pigmentatie van getransplanteerde
tepels
• Door het pigmenteren (het in de huid prikken) van de areola
kan de getransplanteerde huid afgestoten worden.
• Wacht ten minste 1 jaar met de behandeling.
De procedure
De gehele procedure bestaat uit 6 onderdelen:
•
•
•
•
•
•
Localiseren van het areola/tepel gebied
De diameter van de areola
Pigment selectie
Naald selectie
De techniek
De nazorg
Verklaring van de Jack Penn triangle
• Nouveau Contour hanteert de Jack Penn triangle methode
om de tepelhof te localiseren indien 2 tepels worden
gereconstrueerd.
• Beide tepels bevinden zich bij benadering onder de 4e
borstwervel.
• De borstkas wordt als een gelijkwaardige triangel gezien,
met als uitgangspunt het midden van de harde botknop in
de hals waar de ideale verhouding aan alle zijden 18-22 cm
bedraagt.
• Houdt er rekening mee dat dit principe gebaseerd is op een
jonge vrouw.
3
v15.02
• Indien de tepel is gereconstrueerd gebruik de tepel die de
chirurg heeft gecreëerd.
Para medische
procedures
v15.02
4
Para medische
procedures
Pigmentselectie
• De tepel is 2 tinten donkerder dan de tepelhof (areola). Dit
om een 3- dimensionaal effect te verkrijgen.
• Een halo wordt rond de tepel gecreerd zodat de tepel als
het ware om hoog lijkt te staan.
• De gekozen kleur kan verdund worden met verdunner of
glycerine om een diffuus en natuurlijk effect te geven.
• Kies de pigmenten zo natuurlijk mogelijk.
• Om te matchen met de originele areola kunnen 3 à 4
pigmentkleuren worden gebruikt maar ten minste 2
kleuren.
• Vraag de patiënte naar e.v. foto’s.
Naaldselectie
Welke naald ga je gebruiken?
• 5 point shader
• 5 point magnum
• 9 point magnum
3 punt, 5 punt shader, 5 punts magnum
en 9 punts magnum
• Gebruik de scooptechniek, hierdoor ontstaat een airbrush
effect.
• De stand van de naald is 45 graden.
• Voor face-lift litekens.
• Voor stabiele littekens.
• Gebruik een heen-en weergaande beweging.
• Deze naald geeft een compacte inschaduwing van kleur.
v15.02
5
Para medische
procedures
Diameter van de tepelhof
• Patiënt en behandelaar bepalen samen de diameter van de
tepel indien niet gespiegeld hoeft te worden.
• De diameter van de tepelhof is ca. 4 cm.
• Een te ronde tepelhof oogt onnatuurlijk.
• Gebruik de nouveau liner om de tepelhof te markeren.
• Meng een lichte kleur voor de tepelhof en donkerder tint
voor de tepel.
• Gebruik voor de buitencirkel van de tepelhof een verdund
pigment of een cupje met pigmentverdunner.
Maak tekening
v15.02
6
Para medische
procedures
De procedure
• Krijg een duidelijk beeld van de toegepast behandeling.
• Laat tijdens de consultatie een toestemmingsformulier
invullen.
• Vraag of cliënte het eens is met de vorm en kleur die je
adviseert.
• Vraag of cliënte geen bezwaar heeft tegen het maken van
voor- en na foto’s.
• Vermijd dat de cliënte herkenbaar op de foto’s staat.
• Vergeet niet dat uw cliënte al heel wat heeft doorstaan, dus
wees zorgvuldig in alles.
Nazorgformulier bij
tepelhofpigmentatie
Gedurende 7 dagen:
• Niet zwemmen, geen sauna bezoek.
• De gepigmenteerde huid niet aan de zon of zonnebank
blootstellen.
• Smeer 3 x daags een verzachtende crème.
• Bedek de gepigmenteerde huid met een gaasje of tissue,
niet afplakken.
• Laat de patient een oude bh dragen i.v.m. het eventuele
doorlekken van het …..vocht.
v15.02
7
Para medische
procedures
Litteken camouflage
Een van de mogelijkheden op het gebied voor PMU is Medische
Pigmentatie ook wel Micro Pigmentatie genoemd, het
camoufleren van littekens. Een voorbeeld is het camoufleren
van een schisis oftewel hazenlip. Na een of meerdere operaties
dmv plastische chirurgie, kunnen de resterende littekens en
liplijn met behulp van permanente Make-up ingeschaduwd
worden door middel van een camouflage techniek. Ook voor
brandwonden of het ontbreken van lippen is bijwerken met
Medische Pigmentatie een oplossing.
1. Wat is een litteken?
Een litteken bestaat uit weefsel dat zich vormt bij het genezen
van een wond. De eerste maanden worden gekenmerkt door
roodheid en verharding, ontstekingen, te snelle mobilisatie en
te veel rek wat ongunstige omstandigheden creëert voor een
litteken.
Bij de cliënt kan vooraf aan de behandeling al gedurende
enkele weken een dagelijkse massage toe passen zodat een
verbeterde doorbloeding en lymfe- drainage wordt bereikt. Dit
leidt tevens tot een aspect verbetering van het litteken t.a.v. de
kleur, pijnvermindering gedurende de behandeling, ontspanning
en een betere doorbloeding.
Littekens waarbij behandeling niet mogelijk is zijn
ontstekingen en tumoren in het betrokken gebied.
Na langere tijd kan een litteken zich ongunstig
ontwikkelen door:
•
•
•
•
•
•
Verdikken en uitbreiding
Hypertrofie (opliggend) en keloïd vorming
Verdunnen, slap en rimpelig worden
Atrofie (uitbreiding, naar binnen trekken)
Wijken, waardoor het groter wordt, ook een vorm van atrofie
Verharden
2.Littekengenezing
Deze periode kan zeer wisselend verlopen en duurt ongeveer
6-12 maanden. Uiteindelijk zal een litteken rustig, bleek en
soepel worden.
8
v15.02
Maar een litteken kan zich ook ongunstig ontwikkelen als
de wondgenezing moeilijk op gang komt. Dit kan leiden tot
Para medische
procedures
hypertrofie en functiebeperkingen, zwellingen en oedeem.
Indien een litteken zich gunstig ontwikkeld kan verkleving
voorkomen worden indien door mechanische prikkeling het
weefselgebied wordt gestimuleerd.
Een eerste en tweede behandeling kan plaats vinden door
middel van pigmentering met en 3 punt micro naald of 3 outline
naald en glycerine zodat een dermabrasie effect plaats vind en
het litteken zachter en beter toeganelijker wordt voor littekencamouflage. De littekens dienen minimaal een jaar oud te zijn.
3.Driedimensionaal
Voor medische Pigmentatie worden ook wel de benamingen
Micro- Pigmentatie, Dermo- Pigmentatie of Dermatografie
gebruik. Ze hebben echter allemaal hetzelfde doel, namelijk het
inbrengen van pigmenten in de huid. Aangezien de huid nooit uit
één kleur bestaat is het noodzakelijk dat er drie dimensionaal
gepigmenteerd wordt. Wat betekent dit:
Een huid heeft meerdere kleuren en er staan ook poriën open.
Op een litteken zijn die poriën echter niet meer aanwezig/
Wanneer men het litteken van diverse kanten bekijkt, moet het
resultaat natuurlijk over komen en er moet geen nieuwe vlek
ontstaan.
Door met kleuren te spelen en ook niet alles in te kleuren
(hier een daar een stipje of een cirkeltje wit laten) wordt de
illusie gewekt dat iets wat er niet is, toch aanwezig is. Er zijn
meerdere behandelingen nodig alvorens het gewenste resultaat
bereikt wordt. Een enkel kleurtje in de huid aanbrengen heeft
weinig zin, de kleur moet in overeenstemming zijn met de
omliggende huid, dus worden er minimaal 3 kleuren gebruikt.
4. Camouflage van littekens
Iedereen heeft wel een litteken op zijn of haar lichaam.
Het ontstaan van littekens kan allerlei oorzaken hebben,
Hierdoor zijn er ook verschillende vormen en structuren
van littekenweefsel. Soms kan men bepaalde littekens met
micropigmentatie zo mooi wegwerken, dat het pigment bijna
onzichtbaar in de huid zit.
9
v15.02
Een andere keer moet de klant zich tevreden met een resultaat
dat te omschrijven is als een beetje minder zichtbar. Veel
hangt af van de plaats waar het litteken zich bevindt. Daarbij
is de structuur en de grootte van het litteken belangrijk. Hoe
kleiner het litteken, hoe dichter het als het ware in de huid
ingeweven kan worden. Betreft het een litteken dat weinig
Para medische
procedures
structuurverandering heeft, maar vooral pigmentstoring, dan
zal het resultaat optimaal zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is
het inkleuren van een litteken dat ontstaan is naast het oor ten
gevolgen van een facelift. De resultaten met micropigmentatie
zijn vaak zo goed dat men werkelijk moet zoeken waar de
littekens oorspronkelijk zaten.
Een diep liggende (atrofisch) of juist verheven (hypertrofisch)
litteken behandelen is moeilijker, de niveauverschillen in
de huid zorgen voor andere lichtinvallen. Zelfs wanneer de
pigmentkleuren perfect zijn uitgekozen en toegepast blijft het
litteken –weliswaar minder- zichtbaar.
5.Schisis
Het woord schisis is afkomstig uit het Grieks en betekent in
feite ‘’spleet’’. We gebruiken deze term wanneer we willen
aanduiden dat het gaat om een aangeboren afwijking in het
gezicht: een gespleten lip, kaak en/of gehemelte (enkel- of
dubbelzijdig). De oorzaak van een schisis is in de meeste
gevallen niet echt duidelijk. Meestal is het een combinatie van
een erfelijke afwijking en een stoornis in de periode tussen
de zesde en twaalfde week van de zwangerschap. Tot ca. de
negende week van de zwangerschap heeft elke foetus een
dubbelzijdige lip- en kaakspleet en tot ca. de twaalfde week
een gehemelte spleet. Daarna groeien de verschillende delen
naar elkaar toe om één geheel te vormen. Bij kinderen met een
schisis heeft dit versmeltingsproces niet of onvolledig plaats
gevonden. Micropigmentatie komt pas aan de orde wanneer
operaties door een plastisch chirurg zijn afgerond. Dan ligt de
weg open om ook de esthetische kant, namelijk het verkrijgen
van een liplijn te verwezenlijken. Het behandelen van schisis
met micropigmentatie vergt veel ervaring en creativiteit.
6.Hyperpigmentatie
In tegenstelling tot hypo pigmentatie is hyperpigmentatie
de aanduiding voor een plaatselijke overdaad aan natuurlijk
pigment. Voor hyperpigmentatie of donkere verkleuring in
de huid is Micro Pigmentatie niet altijd de beste oplossing.
Peelings of laserbehandelingen geven hier vaak een beter
resultaat. Wijnvlekken mogen uitsluitend door een arts
behandeld worden.
10
v15.02
Donkere littekens
Een donker litteken (medische term is ‘’post inflammatoire
Hyperpigmentatie’’ wordt beschouwd als een onschuldige
pigmentstoornis, dat meestal vanzelf overgaat. Deze donkere
littekens kunnen het uiterlijk soms ernstig aantasten, waardoor
Para medische
procedures
het lijkt alsof de patiënt aan een besmettelijke huidziekte
lijdt. De donkere littekens kunnen het gevolg zijn van een
doorgemaakte infectie ziekte maar dit is lang niet altijd het
geval.
Hoe ontstaat het?
Donkere littekens ontstaan in de regel na genezing van een
bestaande huidziekte of een recente huidbeschadiging zoals
psoriasis, acne, waterpokken of jeukende huidaandoeningen.
Onder huidbeschadiging verstaan we: een schaafwond,
brandwond, een diepe vleeswond en iedere vorm van operatieve
behandeling aan de huid (waaronder chemische peeling,
lasertherapie maar ook elektrische epilatie techniek).
Het precieze ontstaan- mechanisme van een litteken is nog niet
geheel bekend. Tijdens de genezingsfase van de onderliggende
huidziekte of huidbeschadiging komen blijkbaar stoffen vrij
in de huid (waaronder diverse huidgroeifactoren) die niet
alleen ervoor zorgen dat de huid zich herstelt, maar die als
‘’bijwerking’’ ook de pigment aanmaak stimuleren. Hiermee is
de bestaande huidafwijking herstelt maar blijven er donkere
littekens achter. Blootstelling aan zonnestralen maakt de
donkere littekens alleen maar erger. Deze pigmentstoornis
komt voornamelijk voor bij mensen met een donker huidtype
doordat zij ten opzichte van mensen met een blanke huid een
actiever pigmentsysteem hebben.
Wat zijn de verschijnselen?
De donkere littekens nemen meestal de vorm, grootte en aantal
aan van de huidziekte of van de huidbeschadiging. De kleur
van de littekens is afhankelijk van het huidtype, bij donkere
mensen zien we donkerbruine tot zwarte vlekjes en bij blanke
mensen zien we doorgaans geeloranje tot geelbruine vlekjes.
Soms bestaat er maar 1 vlekje, zoals bijvoorbeeld na herstel
van een schaafwondje. In het meest extreme geval is bijna het
gehele lichaam bedekt met kleine ronde bruine vlekjes, zoals
bijvoorbeeld na het doormaken van een waterpokken infectie.
De vlekjes liggen meestal in het niveau van de opperhuid, zijn
dan vlak of zijn soms iets verdikt. Sommige donkere littekens
zijn eigenlijk geen echte littekens omdat de structuur van de
huid niet veranderd is. Wanneer iemand al een huidziekte
heeft, zien we de huidziekte als de donkere littekens bij elkaar.
Bijvoorbeeld bij acne zien we zowel de bekende puistjes en
mee-eters als de bruine littekens bij elkaar.
11
v15.02
Hoe wordt de diagnose gesteld?
Donkere littekens zijn over het algemeen zo gemakkelijk te
herkennen dat de diagnose gewoonlijk kan worden gesteld
op grond van het klinisch beeld. Aanvullende diagnostiek is
Para medische
procedures
vrijwel nooit nodig. Indien er echter twijfel bestaat over de
onderliggende huidziekte, wordt er soms een huidbiopsie
afgenomen waarna microscopisch onderzoek volgt.
Feiten over littekens
• Pas nooit een camouflagetechniek toe op een zon
gebruinde huid. Indien het gebruinde weefsel wordt
afgestemd op de omliggende huid en het bruin verdwijnt,
zal het geïmplanteerde pigment in de huid achterblijven
als een gemarkeerd gedeelte tussen het gezonde en het
beschadigde weefsel.
• Het omgekeerde moet ook in overweging worden genomen
en dus zal de client moeten accepteren dat een zonnebad
vermeden moet worden en de behandeling dient plaats te
vinden als de huid nauwelijks aan de zon is blootgesteld.
• Omdat de beschadigde huid minder capaciteiten heeft om
kleur vast te houden is het normaal dat er slechts weinig
pigment in het beschdigde weefsel achterblijft.
• Er zullen meerdere behandelingen nodig zijn.
• Indien je aarzelt tussen 2 kleuren, kies dan altijd de lichtste
kleur. Tijdens een nabehandeling kan dan altijd nog voor
een donkerder pigment gekozen worden.
• Indien het litteken erg strak aanvoelt kun je eerst relaxatie
toepassen, waarbij je slecht glycerine gebruikt e.v. in
combinatie met een heel lichte kleur pigment. Met een 3
punt naald breng je snel puntjes aan in de huid d.m.v. de z.g.
pointillisme techniek.
• Het toepassen van een donkerder kleur pigment ter
compensatie voor het nauwelijks pakken in het beschadigd
weefsel zal het aantal nabehandelingen niet reduceren.
In tegendeel, er zal misschien een kleurcorrectie of pigment
removal nodig zijn om e.e.a. lichter te maken. Probeer dit
altijd te voorkomen.
• Littekens kunnen niet alleen pigment weigeren, het kan
ook zijn dat beschadigd weefsel het pigment als het ware
ingraaft zodat er donkere vlekken achterblijven! Dit weefsel
is zeer moeilijk te behandelen.
v15.02
12
Para medische
procedures
• Het pigment te diep te plaatsen of te veel druk uit te
oefenen op het handstuk is niet de juiste manier om een
mooie kleur –weergave te verkrijgen in een beschadigd
weefsel. Indien er te veel druk wordt gebruikt al het
genezen geïmplanteerde pigment zich te diep bevinden
en daardoor niet zichtbaar zijn of het litteken komt
modderkleurig en somber te voorschijn.
• Getransplanteerd weefsel is bovenal erg dun en heeft
plaatselijk nauwelijks genoeg huid om vast te houden.
Bovendien is het weefsel erg kwetsbaar en kan tot dood
weefsel verworden indien er te agressief mee wordt
omgesprongen tijdens de behandeling. Als de naald
penetratie te diep is wordt het pigment onder het litteken
geplaatst, zodat er geen effect zal zijn.
• Het is verstandig om een herhalingsprocedure pas na 4-6
weken nadat d eerste behandeling plaats vond in te plannen
zodat de huid kans krijgt om degelijk te herstellen. Dit om te
vooromen dat er verder trauma aan het reeds beschadigde
weefsel zal worden aangebracht. In sommige gevallen is het
mogelijk om opliggend littekenweefsel platter te maken in
een volgende procedure.
• Littekenweefsel heeft meestal een blauwe ondertoon.
Alhoewel men bij Kaukasisch weefsel (type 2 in de
Flitzpatrick scale) behoedzaam moet zijn voor een te
perzikkleurig resultaat omdat men de grijze huidtoon over
het hoofd heeft gezien.
• Beschadigd weefsel heeft zeker 1 jaar rust nodig alvorens
er een begin aan de camouflage techniek mag worden
gemaakt. De ideale ondertoon van een huid voor een
succesvol resultaat is licht.
• Onthoud dat rood/paars betekent: bloed=blauw/
• Indien de huid van de cliënt een groot aantal plekken van
hyperpigmentatie vertoont zal dit geen goede kandidaat zijn
voor permanent camouflage want de naald indringing kan
de conditie van de huid nog meer verslechteren.
• De dikte van een litteken zal het uiteindelijke resultaat van
de kleur en retentie van het pigment beïnvloeden
13
v15.02
• Een ongelijkmatig landschap in littekenweefsel zal ook
bepalen hoe gelijkmatig de uiteindelijke kleur in de
geheelde huid zal zijn.
Para medische
procedures
• Littekens in een zeer lichte huid behandeld met de
camouflage techniek zal na een jaar lichter tonen dan
ingeschat werd. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid wit
titanium dioxide in het pigment dat nodig is om de blanke
tint te creëren.
• Het effect wordt verslechter door het feit dat titanium
dioxide ondoorschijnend (opaque) is en door de huid
heen schijnt. Omdat de huid na een jaar andere kleur
karakteristieken zal hebben aangenomen zal de cliënt
na een jaar terug moeten komen. Dit houd in dat men de
oorspronkelijke kleurbenadering al moeten aanpassen
zelfs nadat de eerste pigmentatie de perfecte match leek
te zijn. Het weefsel is inmiddels nog meer beschadigd door
de behandeling en bevat het toegevoegde lichte titanium
dioxide, dus een donkerder pigment zal waarschijnlijk nodig
zijn om het gewilde resultaat te verkrijgen. De client dient
zich te realiseren dat een jaarlijkse behandeling nodig is en
moet dus gemotiveerd genoeg zijn om een dusdanige lange
termijn benadering en relatie met degene die behandelt,
aan te gaan.
• Claim nooit dat je weet hoe het eindresultaat zal zijn en het
littekenweefsel zich zal gaan gedragen.
• Een professioneel behandelaar dient de kennis te hebben
en kenbaar maken indien permanente camouflage geen
goede optie is en met een alternatief voorstel komen om te
behandelen.
• Bijvoorbeeld eerst plastische chirurgie en daarna
behandelen met littekencamouflage, laser, dermabrasie,
chemische peeling of afdekken met een waterproof makeup.
v15.02
14
Download