PowerPoint-presentatie

advertisement
Aanpak van overlast en verhuftering.
Broken windows policing
Dr. Bas van Stokkom (Centrum voor Ethiek, Radboud Universiteit
Nijmegen)
17 mei 2006
A.
B.
C.
Streetwise-beleid in Amsterdam
Effectiviteit van broken windows policing
Legitimiteit van broken windows policing
1. Streetwise: aanpak van kleine overtredingen door de politie vanaf 1998
-
korpschef Kuiper: strijd aanbinden tegen quasi-anarchistische omgangsvormen
op straat door intensivering toezicht op straat en consequent bekeuren voor
overtredingen. Terugwinnen van politieel gezag, o.a. door strikte aanhouding
burgers voor belediging agent in functie. Zero tolerance?
-
Repressieve aanpak: alle agenten verplicht 2 / 3 bekeuringen per dag te
schrijven;
-
400.000 bekeuringen extra per jaar, waarvan 250.000 staande houdingen.
2. Gevolgen Streetwise
-
-
grotere belasting politie (maar: ongeveer 1000 man extra sinds 1995) en OM
(kantonstrafzaken / apv-vervolgingen: 15.000 zaken in 2002)
verdubbeling aantal klachten (1998-2003) (maar ook groei aantal potentiële
conflictsituaties door scherpere handhaving)
3. Wat gaat er mis in de interactie politieagent – burger?
-
Het onderzoek: studie van pv’s aanhouding voor belediging mei en juni 2003;
klachtenregistratie 2003; interviews met genomineerde agenten en met agenten
die veel klachten kregen.
-
Motieven van aangehouden burgers: ‘belediging is mening geven’; ‘bekeuren is
hinderen / bemoeizucht’; ‘agent is meerdere’.
-
Niet-professionele stijlen van bejegening: spiegelen (meegaan in emoties;
straattaal) en forceren (machtsvertoon; niet aanspreekbaar). Problemen: veel
agenten hebben belediging aan zichzelf te wijten; veel ‘triviale zaken’ escaleren.
B. Effectiviteit van broken windows policing
4. Politiegegevens korps A’dam
-
-
betere naleving: reductie milieudelicten / wildplassen; minder
verkeersovertredingen
en minder verkeersongevallen.
verinnerlijking of strategisch gedrag?
5. Broken windows onderzoek in de USA
-
aanpak disorder / incivilities leidt tot a. minder criminaliteit, b. minder angst en
onveiligheidsgevoelens, c. stabiliteit in wijken en ‘normalisering’ van
omgang op straat, en d. hermoralisering gemeentelijke professionals.
-
Geen herstel informele sociale controle.
-
‘De politie kan het niet alleen’. Verbreding van broken windows beleid
noodzakelijk (scholen; woningcorporaties).
C. Legitimiteit van broken windows policing
6. Het belang van de aanpak van overlast / wanordelijkheden
-
Burgers vragen om meer zichtbare politie.
-
Politiemonitor: welke problemen meest bedreigend? Drugsoverlast, dronkaards,
hondepoep, etc.. Criminaliteit speelt ondergeschikte rol in belevingswereld
burgers.
-
Frequentie van incivilities tasten voorspelbaarheid van sociale leven aan.
7. Eerste bezwaar: criminaliseren van onfatsoenlijk handelen?
-
Moralisme & fatsoensrakkerij versus actief burgerschap. Hoe ver reikt de
autonomie van het (amorele) individu?
-
Passieve burgers: de overheid moet het gat vullen.
8. Tweede bezwaar: stigmatiseren van de kwetsbaren?
-
Fouilleren en verwijderen vergroten animositeit. Klachten over discriminatie,
met name van Marokkanen.
-
Hoe etnische gemeenschappen niet laten vervreemden van veiligheidsbeleid?
Download