de wereld begrepen in hoog en laag

advertisement
de wereld begrepen
in hoog en laag
Ronald Hünneman
Kunsten, Cultuur en Media
Rijksuniversiteit Groningen
[email protected]
Else M. Barth
Representatiestructuren
George Lakoff & Mark Johnson
Representatiestructuren
HOOG
LICHT
LAAG
DONKER
HOOG
LICHT
DICHOTOMIE
representatiewijze
LAAG
DONKER
Hoe werkt een dichotomie?
_
LICHT
LICHT
WIT
LAAG
DONKER
ZWAAR
ZWART
+ Waardering
Tegenstelling
+
HOOG
De dichotome ordening van de wereld
_
RATIO
VERSTAND
MAN
EMOTIE
GEVOEL
VROUW
+ Waardering
Tegenstelling
+
GEEST
LICHAAM
De dichotome ordening van de wereld
_
RATIO
VERSTAND
MAN
WIT
KWALITEIT
WOORD
HEMEL
SUBLIEM
PUUR
EEUWIG
+ Waardering
Tegenstelling
+
GEEST
MOOI
ZWART KWANTITEIT
LICHAAM
EMOTIE
VERVUILD TIJDELIJK
BEELD
AARDE
GEVOEL
VROUW
Historie van Westerse dichotomieën
Michel Onfray
(1959-)
Plato (Griekenland, 427-347 v. Chr.)
De belangrijkste westerse denker. Goot zijn filosofie
in de vorm van dialogen. Idealist (de idee heeft de
overhand op de realiteit, die uit de idee zou
voortkomen) en dualist (scheidde de werkelijkheid in
twee tegengestelde werelden: de geest, het
kenbare, de hemel – positief – en het lichaam, het
zintuiglijk waarneembare, de aarde – negatief). Het
christendom heeft veel aan hem te danken.
Historie van Westerse dichotomieën
Pythagoras
582-507 v.Chr.
Christendom
Westerse filosofie
Westers denken
Augustinus
354-430
Parmenides
540 v. Chr. (???)
Plato
427-347 v.Chr.
Historie van Westerse dichotomieën
GOED/LICHT
KWAAD/DONKER
Dichotome denkers
Immanuel Kant
(1724-1804)
Beobachtungen über das Gefühl
des Schönen und Erhabenen
Observations on the Feeling
of the Beautiful and Sublime
(1764)
…a woman is little embarrassed that she does not
possess high insights; she is beautiful and captivates,
and that is enough ... Laborious learning or painful
pondering, even if a woman should greatly succeed
in it, destroys the merits that are proper to her sex.
Dichotome denkers
Rob Wijnberg
(1982-)
Zo krijg je een sixpack in zes weken
(en andere fitnessleugens)
Verlichtingsdenker Immanuel Kant schreef ooit:
“Er is niets zo verheven als de menselijke
rationaliteit.”
Die was duidelijk nog nooit in een fitnesscentrum
geweest.
Dichotome denkers
Rob Wijnberg
(1982-)
Zo krijg je een sixpack in zes weken
(en andere fitnessleugens)
Dat kon ook niet, want in de achttiende eeuw bestond
de sportschool nog niet. En dat is maar goed ook, want
had Immanuel Kant er ooit een van binnen gezien, dan
was die hele verlichting er waarschijnlijk nooit van
gekomen. Nergens, maar dan ook nergens, zie je de
homo sapiens zo irrationeel bezig als in die bizarre
wereld die wij het fitnesscentrum noemen.
Niet-dichotome denkers
Heleen van Royen
(1965-)
Zo krijg je een sixpack in zes weken
(en andere fitnessleugens)
Dat kon ook niet, want in de achttiende eeuw bestond
de sportschool nog niet. En dat is maar goed ook, want
had Immanuel Kant er ooit een van binnen gezien, dan
was die hele verlichting er waarschijnlijk nooit van
gekomen. Nergens, maar dan ook nergens, zie je de
homo sapiens zo irrationeel bezig als in die bizarre
wereld die wij het fitnesscentrum noemen.
De dichotome ordening van de wereld
_
RATIO
VERSTAND
MAN
WIT
KWALITEIT
WOORD
HEMEL
SUBLIEM
PUUR
EEUWIG
+ Waardering
Tegenstelling
+
GEEST
OLIGODYNAMIEK
MOOI
ZWART KWANTITEIT
LICHAAM
EMOTIE
VERVUILD TIJDELIJK
BEELD
AARDE
GEVOEL
VROUW
PUUR
KWALITEIT
ESSENTIE
VERVUILD
KWANTITEIT
ACCIDENTIE
Oligodynamiek
MAN
HEMEL
GEEST
LICHAAM
AARDE
VROUW
Oligodynamiek
Dichotome discussie
De dichotome ordening van de wereld
_
RATIO
VERSTAND
MAN
WIT
KWALITEIT
WOORD
HEMEL
SUBLIEM
PUUR
EEUWIG
+ Waardering
Tegenstelling
+
GEEST
SCHOON
ZWART KWANTITEIT
LICHAAM
EMOTIE
VERVUILD TIJDELIJK
BEELD
AARDE
GEVOEL
VROUW
Dichotome discussie
Dichotome discussie
De dichotome ordening van de wereld
_
RATIO
VERSTAND
MAN
WIT
KWALITEIT
WOORD
HEMEL
SUBLIEM
PUUR
EEUWIG
+ Waardering
Tegenstelling
+
GEEST
Zwart is (sowieso) problematisch
SCHOON
ZWART KWANTITEIT
LICHAAM
EMOTIE
VERVUILD TIJDELIJK
BEELD
AARDE
GEVOEL
VROUW
Zwart is (sowieso) problematisch
Dichotome discussie
Wit is (sowieso) onproblematisch
Dichotome discussie
Dichotome oplossing voor het zwarte probleem
Dichotome discussie
Dichotome oplossing voor het zwarte probleem
Zwarten zijn in 1850 verzonnen door onderwijzer Jan Schenkman
Dichotome discussie
Dichotome oplossing voor het zwarte probleem
Dichotome discussie
Zwart wil liever niet gezien worden!
Dichotome oplossing voor het zwarte probleem
Dichotome discussie
□ GESCHIKT
□ ONGESCHIKT
Leidinggevende functie?
Oplossing voor het zwarte probleem
Dichotome discussie
5 december 2015 (hopelijk)!
Dichotome discussie
Dichotome discussie
Ronald Hünneman
Kunsten, Cultuur en Media
Rijksuniversiteit Groningen
[email protected]
Download