Handleidingen - Eenheid geleverd in een behuizing met

advertisement
04/05/2011
Ins-30157-NL Eenheid geleverd in een behuizing met een
voeding 24V AC/DC en controle van de spanning
Paxton
Technische support
+31 76 3333 999
[email protected]
Technische hulp is beschikbaar van:
Maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)
Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - http://www.paxton-benelux.com/
Lay-out
0V
0V
24V
0V
PSU
0V
12V
12V
24VDC Uitgang
12VDC Uitgang
Voedingsspannings uitval.
Back-up accu
Sealed Rechargeable
Battery
12 V
7Ah
NOTA:
Classificatie tabel
24V AC/DC ingang
Sabotage Switch
Pagina 1
25 mm
116 mm
Montage
1. Schroeven en muurpluggen worden in een
montagekit bijgeleverd. Refereer naar de
diagrammen om te bepalen waar de gaten (centraal
en bovenaan) vereist zijn en boor de gaten
overeenkomend met een N° 8 plug gekozen voor de
behuizing.
2. Breng de muurplug in.
3. Draai een van de lange schroeven in. Laat genoeg
plaats tussen de schroef en de muur zodat de
behuizing erover geschoven kan worden.
320 mm
Metalen behuizing
268 mm
4. Markeer de positie van de twee lager gelegen
schroeven.
5. Verwijder de behuizing en boor de twee overige
gaten.
6. Breng de twee pluggen in en klik de behuizing
terug over de eerste schroef.
7. Bevestig de twee andere lager gelegen schroeven.
68 mm
68 mm
136 mm
232 mm
8. Draai de bovenste schroef nu volledig vast.
Dit product is niet geschikt voor rechtstreekse
verkoop aan consumenten. Alle garanties
vervallen indien dit product niet door een
getrained persoon wordt geïnstalleerd.
Ingangsaansluiting
Bevestigingspunten zijn voorzien in de behuizing
om de voedingskabel vast te maken. (tyraps
worden meegeleverd) De behuizing is tevens
voorzien van 'knock-outs' voor een makkelijke
invoer van de kabel.
18 mm
118 mm
Gebruik de bijgeleverde wartel wanneer de kabel
door een gat binnengebracht wordt.
320 mm
Kunstof behuizing
De ingangskabel moet door de
meegeleverde Ferrietkern gewikkeld
worden.
Dit moet gebeuren binnen 5cm vanaf de
aansluiting van de voedingsunit.
284 mm
98 mm
98 mm
196 mm
236 mm
Pagina 2
Status leds
Groen
De LED is aan wanneer de voedingspanning correct is.
Rood
De LED brand wanneer de hoofdspanning wegvalt - Back-up voeding wordt geleverd door de accu.
Kenmerken
Back-up batterij
De behuizing heeft plaats voor een 12V / 7Ah back-up accu.
Snelle batterij lader
De batterij wordt constant geladen om deze op zijn maximale capaciteit te houden.
Te hoge ontladingsbescherming
Indien de accu spanning onder de 9,5V zakt, zal deze automatisch afgekoppeld worden
- De rode LED dooft.
Voedingsspanning uitval (PSU)
Registreert een alarm wanneer de ingangsspannings uitval is aangesloten op een ACU
of I/O module.
Sabotage alarm
Registreert een alarm indien het deksel geopend is indien verbonden aan een ACU of
I/O module.
Specificaties
Min
PSU Elektrisch
Max
12V Uitgangsspanning
13.8V DC
24V Uitgangsspanning
24V DC
Maximale belasting 12V DC
​​ uitgangs spanning
2A
Maximale belasting 24V DC uitgangs spanning
0.75 A
Maximaal vermogen uit (gecombineerde uitgangen)
24 W
Maximale accu laadstroom
0.5 A
3.5 hours
Maximale levensduur van de accu bij volle belasting(2A)
24V AC or DC
Ingangsspanning
2.3 A
Maximale ingangs spanning
50 Hz
60 Hz
Min
Max
Bedrijfstemperatuur - Zonder back-up accu
0 °C
+49 °C
Bedrijfstemperatuur - met back-up accu
0 °C
+40 °C
Ingang frequentie
Omgeving
Nee
Waterbestendig
Breedte
Afmetingen
Hoogte
Diepte
Metalen behuizing
232mm
320mm
80mm
Kunstof behuizing
236mm
320mm
80mm
Batterij plaats (Kunstof behuizing)
150mm
100mm
62mm
! WAARSCHUWING !
:De volgende waarschuwingen en instructies MOETEN eveneens opgevolgd worden. Lees de instructies alvorens het
materiaal te installeren en op te starten. Houdt u aan alle waarschuwingen en instructies. Houdt de instructies in een veilige
plaatst voor toekomstige werkzaamheden.
:INSPECTIE BIJ ONTVANGST- Verwijder het verpakkingsmateriaal van de unit, waardoor eventueel brandgevaar of elektrische schokken
vermeden worden. Verwijder de verpakking van de unit en controleer op eventuele schade. Indien er schade vastgesteld wordt mag de unit
niet gebruikt of getest worden. Deze moet dan naar Paxton Access teruggestuurd worden voor controle en de schade moet gerapporteerd
worden aan de transporteur.
:INSTALLATIE- Enkel gekwalificeerd en getraind personeel, dat ervaring heeft met dit product en die de instructies volledig begrijpt mag
dit materiaal installeren.
:-Het materiaal is enkel binnen te gebruiken in een droge omgeving.
:-De installatie moet voldoen aan de vereisten van 'National Wiring Regulations and EN60950-1."
:-De spanning op de installatie moet uitgeschakeld kunnen worden dmv een schakelaar.De voedings spanning moet gezekerd zijn met
een 2,5A zekering.
De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd.
Contactgegevens zijn te vinden op: http://paxton.info/596
Pagina 3
Download