Aanmeldingsformulier Rijksbrede commissie van werk naar werk

advertisement
Rijksbrede commissie VWNW-beleid
Aanmeldingsformulier Rijksbrede commissie van werk naar werk-beleid
(VWNW)
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Werkgever:
Datum:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende kwesties kunnen ter toetsing aan de commissie worden voorgelegd:
1)
2)
3)
4)
5)
een verschil van mening over de uitkomst van het VWNW-onderzoek na een second opinion;
een schriftelijk bezwaar over een door het bevoegd gezag genomen besluit tot toekenning van
voorzieningen binnen het VWNW-plan;
een schriftelijk bezwaar over een door het bevoegd gezag genomen besluit om de overgang
naar een volgende periode van VWNW-begeleiding voor een verplichte VWNW-kandidaat niet
te verlengen;
een schriftelijke klacht over de VWNW-begeleiding, nadat melding van de klacht binnen de
eigen organisatie niet tot een oplossing heeft geleid;
een verschil van mening over een voorgenomen besluit inzake het vervolgtraject van de
verplichte VWNW-kandidaat na afloop van de periode van VWNW-begeleiding.
Mijn probleem is gericht op:
Ik licht mijn probleem als volgt toe:
1
Rijksbrede commissie VWNW-beleid, Postbus 556, 2501 CN Den Haag, T: 070-3765786 (09.00-11.00 u).
E: [email protected]
Rijksbrede commissie VWNW-beleid
Formulier en bijlagen richten aan:
Rijksbrede commissie VWNW-beleid:
p/a CAOP, secretariaat AB&B
Postbus 556
2501 CN DEN HAAG
of
[email protected]
2
Rijksbrede commissie VWNW-beleid, Postbus 556, 2501 CN Den Haag, T: 070-3765786 (09.00-11.00 u).
E: [email protected]
Download