Online materiaal via LMS is beschikbaar 2-3 weken voor

advertisement
Overzichtstabel studiemateriaal vakopleidingen
Professional
Status:
√ Beschikbaar:
- Online materiaal via LMS is beschikbaar 2-3 weken voor aanvang van de
lessen (je ontvangt een e-mail als het materiaal online staat)
- Geprint materiaal wordt 2-3 weken voor aanvang verzonden
X Niet beschikbaar
◊ Nog onbekend
LMS
Print
Externe
boeken
NEVI MIL
X
√
X
- Twee cursusmappen
Inkoopproces privaat √
√
X
(Als je bent gestart met
- Samenvatting
deze module in het
Burgerlijk Wetboek
voorjaar van 2013 dan heb
je het materiaal op papier
ontvangen en krijg je geen
toegang tot de LMS.)
Inkoopproces publiek √
(Als je bent gestart met
deze module in het
voorjaar van 2013, dan
krijg je het studiemateriaal
in digitale vorm via de
Dropbox.)
Bedrijfseconomische
√
aspecten van inkoop
Persoonlijke
effectiviteit - 1
Onderhandelen
Crashcourse
√
-
X
Samenvatting
Burgerlijk Wetboek
Informatiebundel
Aanbestedingswet
X
X
√
X
X
√
X
X
√
√
X
-
Samenvatting
Burgerlijk Wetboek
Expert
Status:
√ Beschikbaar:
- Online materiaal via LMS is beschikbaar 2-3 weken voor aanvang van de
lessen (je ontvangt een e-mail als het materiaal online staat)
- Geprint materiaal wordt 2-3 weken voor aanvang verzonden
X Niet beschikbaar
◊ Nog onbekend
LMS
Print
Externe
boeken
Inkoopproces
X
√
X
gevorderd privaat
- 2 cursusmappen
- Wettenbundel
Inkoopproces
X
√
X
gevorderd publiek
- 2 cursusmappen
- Wettenbundel
- Informatiebundel
Aanbestedingswet
Kostenmanagement
√
X
Persoonlijke
effectiviteit - 2
X
√
Fact based
negotiation
◊
√
Maatschappelijk
verantwoord inkopen
√
X
X
Project- en
risicomanagement
√
X
√
Contract- en
leveranciersmanagement
√
◊
◊
-
-
√
Cursusmap
Cursusmap
X
X
Manager
Status:
√ Beschikbaar:
- Online materiaal via LMS is beschikbaar 2-3 weken voor aanvang van de
lessen (je ontvangt een e-mail als het materiaal online staat)
- Geprint materiaal wordt 2-3 weken voor aanvang verzonden
X Niet beschikbaar
◊ Nog onbekend
LMS
Print
Externe
boeken
√
X
(Als je bent gestart met
deze module in het
voorjaar van 2013, dan
krijg je het studiemateriaal
in digitale vorm via de
Dropbox.)
Verandermanagement √
◊
Strategisch
management en
inkoopalignment
en
inkoopontwikkeling
√
◊
Ketenmanagement
√
X
◊
Persoonlijke
effectiviteit - 3
√
X
X
Leader
Al het studiemateriaal van het Purchasing Leadership Programme is digitaal beschikbaar via de
online leeromgeving van Maastricht University.
Download