Ennea prof deel I.key

advertisement
Verdieping met het oorspronkelijke enneagram
Geert Klein Bruinink & Peter Smit
PROGRAMMA
•
Voorstellen
•
Inleiding
•
Vortex wiskunde
•
Drie driehoeken /Padwerk / Stoelendans
•
De drie centra
•
Jung
•
Vragen
WIE ZIJN WIJ ?
WIE BEN JIJ ?
-
Achtergrond / ervaring enneagram
Dagelijkse bezigheid
Verwachting kennis van het oorspronkelijke enneagram
Wil je gelijk of wil je geluk ?
Vortex wiskunde en Enneagram
De kern vortex wiskunde
de eeuwig durende beweging
512=8
64=10
16=7
1024=7
128=2
32=5
256=13=4
De kern vortex wiskunde
Wat is het verschil met het enneagram procesmodel ?
Vortex
Procesmodel
De kern vortex wiskunde
+
-
-
+
+
Vortex
-
Positieve en negatieve getallen
Negatief
1
4
7
Positief
2
8
5
Elke optelling zit in drie, zes, negen
De kern vortex wiskunde
3,6 het smeermiddel voor de 8,5,2
2+3=5
5+3=8
8+3=11=2
11+3=14=5
14+3=17=8
2+6=8
8+6=14=5
14+6=20=2
20+6=26=8
26+6=32=5
De kern vortex wiskunde
3 en 6 zijn het smeermiddel voor 1,4,7
1+3=4
4+3=7
7+3=10=1
10+3=13=4
13+3=16=7
1+6=7
7+6=13=4
13+6=19=1
19=6=25=7
25+6=31=4
Waar zijn de drie, zes, negen ?
2x9=18=9
2x18=36=9
2x36=72=9
2x72=144=9
2x3=6
2x6=12=3
2x12=24=6
2x24=48=3
De vortex
Drie, zes, negen
De magie van het getal negen
Conclusie
•
De getallen 1,4,7 en 2,5,8 zijn familie getallen
•
De getallen 3 en 6 zijn smeermiddelen
•
Het getal negen is een uniek getal en zorgt
daardoor voor een neutraal veld
STOELENDANS
Leven
Ik wil
Zien
Zijn
KUN JE EEN ERVARING
NASTREVEN ZONDER ZIJN
TEGENGESTELDE ?
Warm - Koud
Geluk - Pijn
Rijk - Arm
Zekerheid - Onzekerheid
Waardering - Afkeuring
Controle - Chaos
WE WILLEN CONTROLE
We hebben een gebrek aan basisvertrouwen !!!!!!!!!!!
en daardoor vertrouwen we het leven, onszelf en de ander niet
Fysiek
autonomie
Mentaal
Emotioneel
zekerheid
waardering
DE DRIE DRIEHOEKEN
De drie driehoeken
8
5
9
2
Positief
6
1
3 7
Neutraal
4
Negatief
De drie driehoeken in relatie tot de wereld
9
8
5
2
Groter dan
Reactief
6
1
4
3 7
Gelijk aan
Neutraal
Kleiner dan
Actief
PADWERK
Hogere
Zelf
Macht
Masker
Agressie /
controle
Liefde
Onderwerping/
afhankelijkheid
Sereniteit
Afstandelijkheid/
reserve
De drie driehoeken
8
5
9
2
Machtdriehoek/
waarheidsdriehoek/
6
1
3 7
Liefdesdriehoek
4
Sereniteitsdriehoek
Drie centra
voorkeurscentrum
ondersteunend centrum
onderdrukte centrum
9,8
Voorkeurscentrum
Ondersteunende centrum
Onderdrukte centrum
1
Voorkeurscentrum
Onderdrukt centrum
Ondersteunend centrum
4
Onderdrukte centrum
Ondersteunende centrum
Voorkeurscentrum
2,3
Ondersteunende centrum
Onderdrukte centrum
Voorkeurscentrum
5,6
Onderdrukt centrum
Voorkeurscentrum
Ondersteunend centrum
7
Ondersteunend centrum
Voorkeurscentrum
Onderdrukt centrum
Voorkeurscentrum Ondersteunende
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Buik
Hart
Hart
Hart
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Buik
Buik
Onderdrukte
Hart
Buik
Buik
Hoofd
Hart
Hart
Buik
Hoofd
Hoofd
Oefening: in tweetallen ga de dialoog aan wat voor
jouw het onderdrukte centrum betekent.
Hoofd
Hoofd
Hoofd
Buik
Buik
Buik
Hart
Hart
Hart
Intergratie - desintegratie richting
doorloop de driehoeken
VERBAND MET JUNG
Jungiaanse typen/ insights /mdi/ jti/ disc ……….
20
EXTRAVERSIE
20
INTROVERSIE
20
Typische houding tot object
Positief
Negatief
erkent zijn subjectieve
houding t.a.v. object
erkent zijn subjectieve
houding niet t.a.v. object
opgaan in het object
afstand houden van object
extravert
introvert
Extravert/introvert
Introvert
Extravert
I/E
Extravert
I/E
Extravert
I/E
Introvert
Introvert
DENKEN
20
20
20
VOELEN
DENKEN
taakgericht
formeel
afstandelijk
prestatiegericht
informeel
attent
zorgzaam
onpersoonlijk
objectief
correct
20
20
20
relatiegericht
VOELEN
persoonlijk
betrokken
accommoderend
Taakgericht /relatie gericht
Relatie
Taak
Taak
Relatie
Relatie
T/R
T/R
Taak
Relatie
Gewaarworden en intuitie
Gewaarworden
Intuïtie
typen van jung
Introvert Voelen
Extravert Denken
Extravert
Voelen
E/I Denken
E/I Voelen
E/I
Gewaarworden
Introvert denken
Extraverte
Intuïtie
Introvert voelen
Dialoog in tweetallen:
Waarom zijn er zoveel verschillende jung typen
bij een enneagramtype ?
Typische houding volgens Horney
agressief
Eist op
Pakt
Toegeefelijk
afstande
lijk
Trekt terug
Verdient
Werkt
Horney en het enneagram (Riso en hudson)
Afstandelijk
Agressief
Agressief
Toegeefelijk
Toegeefelijk
Toegeefelijk
Afstandelijk
Agressief
Afstandelijk
Horney en enneagram II
opeisen, terugtrekken, verdienen
Verlangen naar autonomie
Trekt terug
Eist op
Verdient
Eist op
Verdient
Verdient
Eist op
Trekt terug
Verlangen naar zekerheid
Trekt terug
Verlangen naar aandacht
Het Motto
Maak het niet
te belangrijk
Ik bepaal
Het moet wel
leuk blijven
Het moet beter
Jouw succes
is mijn succes
Een gewaarschuwd
mens telt voor twee
Resultaat telt
Kennis is macht
Ik doe het anders
Zelfbeelden/vermijdingen
Ik ben tevreden
conflict
Ik ben sterk
Ik heb gelijk/ doe het goed
zwakte
fouten
Ik help/ ben de redder
Ik ben gelukkig
pijn
hulpeloosheid
Ik doe mijn plicht
Ik heb succes
verkeerd gedrag
falen
Ik heb het door
Ik ben uniek
onwetendheid
gewoonheid
Copingstyle harmonieuze groepen
positieve, reactieve en competente groep
Positieve groep
Wat voor probleem ?
Reactieve groep
ik ben boos en
dat zul je weten ook
Positieve groep
Competente groep
ik weet zeker dat we het kunnen oplossen
Positieve groep
het probleem komt goed
jij hebt een probleem
ik kom helpen
Reactieve groep
Competente groep
de druk wordt me te groot
ik moet stoom afblazen
Competente groep
er zitten haken en ogen.
daar moet ik over nadenken
we hebben een efficiënte oplossing
Reactieve groep
het doet met pijn en ik moet
mezelf uiten
Copingstyle harmonieuze groepen
positieve, reactieve en competente groep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ondersteunende centrum Onderdrukte centrum
Competente groep
Positieve groep
Positieve groep
Competente groep
Competente groep
Positieve groep
Reactieve groep
Competente groep
Competente groep
Reactieve groep
Reactieve groep
Positieve groep
Positieve groep
Reactieve groep
Reactieve groep
Positieve groep
Positieve groep
Competente groep
Wat betekent je ondersteunde centrum
en wat betekent je onderdrukt centrum voor jou ?
Freudiaanse dynamiek (Riso en Hudson)
ID
Id (afstandelijk)
Ego
(agressief)
Superego
(toegeeflijke)
Ego
(agressief)
Superego
(toegeefelijk)
Superego
(toegeefelijk)
Superego
Id
(afstandelijk)
Ego
(agressief)
Id
(afstandelijk)
Ego
Emoties
onderdrukken, overcompensatie, ontkennen
Boos doen
ontkennen
overcompensatie
onderdrukken
ontkennen
overcompensatie
Angstig
denken
onderdrukken
overcompensatie
ontkennen
onderdrukken
Bedroefd
voelen
Emoties
Boos doen
ontkennen
overcompensatie
onderdrukken
ontkennen
overcompensatie
Angstig
denken
onderdrukken
overcompensatie
ontkennen
onderdrukken
Bedroefd
voelen
Behoefte
harmonie
controle
juistheid
plezier
helpen
duidelijkheid
succes
begrijpen
uniekheid
Ouderlijke oriëntatie (Riso en Hudson)
Verbonden
beide
Onverbonden
Ambivalent
beschermende figuur
koesterende figuur
Onverbonden
Ambivalent
koesterende figuur
beschermende figuur
Verbonden
Verbonden
koesterende figuur
beschermende figuur
Ambivalent
beide
Onverbonden
beide
Triades ( Riso en Hudson)
Richtingen energie van ego
Energie naar binnen
en naar buiten
Energie naar buiten
Vluchten naar
buiten
Vluchten naar
binnen en naar buiten
Vluchten naar binnen
vluchtrichtingen in hoofd
Energie naar binnen
Buitenwaarts
aan anderen
Zowel naar buiten
als naar zichzelf
Binnenwaarts
aan zichzelf
focus zelfbeeld
Verleidingen Rohr
Zichzelf naar beneden
halen
Rechtvaardigheid
Volmaaktheid
Idealisme
Helpen
Veiligheid
Ijver
Kennis
Autenticiteit
Vermijdingen (Rohr)
Conflict
Zwakheid
Ergernis
Pijn
Helpen
Verkeerd gedrag
Leegte
Falen
Alledaagsheid
Vrucht van de geest (Rohr)
Daad
Onschuld
Nuchterheid
Moed
Tevredenheid
Nederigheid
Oprechtheid
Objectiviteit
Evenwichtigheid
Geestkunde/ typen van jung
Extravert denken
Extravert
gewaarworden
Introvert
gewaarworden
Introvert denken
* 6 en 4 heb ik gewisseld
Introvert intuïtie
Extravert voelen
Extraverte intuïtie
Introvert voelen
Download