Erkende beroepsverenigingen Alternatieve Geneeswijzen

advertisement
Deze lijst wordt u aangeboden door: TCF
Heeft u vragen: mail onze Helpdesk: [email protected]
Erkende beroepsverenigingen Alternatieve Geneeswijzen
ABNG
Artsenvereniging tot Bevordering van de Natuurgeneeskunde
ABvC
Algemene Beroepsvereniging voor Counseling
BATC
Beroepsorganisatie Therapeuten & Belangen Associatie Consumenten
BHET
Beroepsvereniging Holistisch Energetisch Therapeut
BPHA
Beroepsgemeenschap van Psychosociale Hulpverleners werkend vanuit de Antroposofie
BvK
Beroepsvereniging voor Kinesiologie
DCF
Dutch Chiropractic Federation
EUFOM
European Federation for Oriental Medicine
FAGT
Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten
Freie Heilpraktiker e.v.
IFPBT
International Federation for Proprioceptive and Bio-mechanical Therapies, afd. Ned.
JVATN
Jungeriaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland
KATA
Beroepsvereniging stoelmasseurs
LVNG
Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen
LVPW
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
MBOG
Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
MBTN
Mora-bioresonantietherapie Nederland
NAAV
Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging
NAC
NBGT
Nederlandse Associatie voor Counselling
Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalt-therapeuten
NBVH
NCSV
NFPN
Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten
Nederlandse Cranio-Sacraal Vereniging
Beroepsorganisatie voor Paranormaal Therapeuten NFPN
NFG-VIG
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg - Vakgroep Integrale Gezondheidszorg
NFG-VN
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg - Vakgroep Natuurgeneeswijzen
NFGVPMW
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg - Vakgroep Psychosiciaal en Maatschappelijk
Werk
NGVH
Nederlands Gilde voor Health Counselling en Psychotherapie
NIBA
Nederlands Instituut Bio-energetische Analyse
NOAG
Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers
NOF
Nederlandse Osteopathie Federatie
NVA
NVGA
NVAA
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
Nederlands Genootschap voor Acupunctuur
Nederlandse Vereniging van Antroposofische artsen
NVAF
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten
NVAGT
Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie
NVAP
Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Antroposofische Psychotherapie
NVAV
Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Verpleegkunde
NVBT
Nederlandse vereniging van Biodynamische Therapeuten
NVDA
Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkzaam vanuit de Antroposofie
NVE
Nederlandse Vereniging voor Eurythmietherapie
NVET
Nederlandse Vereniging voor Eurythmie Therapie
NVGN
Nederlandse Vereniging voor Geestelijke en Natuurgeneeswijzen NVGN
NVKH
Nederlandse Vereniging van Klassieke Homeopaten
NVKT
Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag
NVN
Nederlandse Vakvereniging van Neuropsyrurgen
NVNR
Nederlandse Vereniging voor Neuraal- en Regulatietherapie
NVPA
Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen
NVO/
NRO
Nederlandse Vereniging van Osteopaten
Nederlands Register voor Osteopathie
NVPMKT
Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie
NVPIT
Nederlandse Vereniging voor Postural Integration Therapeuten
NVRT
Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatietherapeuten
NVST
Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
NVVM
Nederlandse Vereniging voor Mesologie
NVVS
Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten
NWP
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst
OTV
Ondévit Therapeuten Vereniging
RCN
Register Cranio Sacraal Therapie (Upledger)
ROMG
Register OrthoManuele Geneeskunde
SCN/NCA
Stichting Chiropractie Nederland
VAG
Vereniging Additieve Genezers
VBAG
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
VBN
Vereniging Beter Natuurlijk /Onder de Groene Pannen
VGP
Vereniging van Genezers vanuit de Psychosofia
VHAN
Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland
VIS
Vereniging voor IOKAI Shiatsutherapeuten
VIT
Vereniging van Integraal-Therapeuten
VMT
Vereniging van Manueel Therapeuten
VNRT
Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten
VNT
Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten
VPN
Vereniging voor Psychosynthesetherapie Nederland
VT
Vereniging Tekentaal
VVH
Vereniging Van Haptotherapeuten
ZHONG
Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Download