Thyreoïditis

advertisement
Thyreoïditis
U heeft een ontsteking van de schildklier. Deze folder geeft informatie over
deze aandoening en de mogelijke onderzoeken en behandeling.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
De betekenis van thyreoïditis
Thyreoïditis is de medische term voor een ontsteking van de schildklier. De
schildklier kan zowel acuut als chronisch ontstoken raken. Een ontsteking kan
de werking van de schildklier verstoren met als gevolg te weinig of te veel
activiteit. Onderproductie of overproductie van schildklierhormonen door een
thyreoïditis is meestal tijdelijk, maar kan ook permanent zijn.
De functie van de schildklier
Laag in de hals, net onder het strottenhoofd en voor de luchtpijp, ligt de
schildklier. De schildklier produceert de schildklierhormonen T4 en T3.
Deze hormonen zijn noodzakelijk voor de groei, de ontwikkeling van het
verstandelijk vermogen en vele stofwisselingsprocessen in het lichaam. De
schildklier wordt aangestuurd door de hypofyse. Dit is een klein orgaan in
de hersenen, dat het schildklierstimulerende hormoon TSH aanmaakt. In de
schildklier wordt jodium opgeslagen, dat nodig is voor de aanmaak van de
schildklierhormonen.
Oorzaken van thyreoïditis
Een schildklierontsteking kan worden veroorzaakt door bacteriën en virussen,
maar ook als reactie op een infectieziekte, door antistoffen en soms door
medicijnen.
Vaak voorkomende vormen van thyreoïditis zijn Hashimoto thyreoïditis, virale
thyreoïditis, postpartum thyreoïditis en Amiodarone thyreoïditis.
2
Thyreoïditis
Hashimoto thyreoïditis
Hashimoto thyroïditis is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam
antistoffen maakt die de schildklier beschadigen. Hashimoto thyreoïditis is het
meest voorkomende type. De ziekte van Hashimoto komt ongeveer acht keer
vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en is vaak genetisch bepaald. De ziekte
manifesteert zich vooral bij vrouwen tussen de 30 en 50 jaar, maar kan op alle
leeftijden voorkomen.
De ziekte van Hashimoto is een chronische ontsteking van de schildklier,
waarbij de schildklier te traag werkt en dus te weinig schildklierhormonen
aanmaakt. Een te traag werkende schildklier wordt hypothyreoïdie
genoemd en het gevolg hiervan is dat een aantal processen in het lichaam
trager verloopt. De behandeling bestaat uit de toediening van een
schildklierhormoonpreparaat.
Virale thyreoïditis
Virale thyreoïditis (de ziekte van De Quervain) komt zelden voor. Deze ziekte
ontstaat vaak na een luchtweginfectie. De oorzaak is waarschijnlijk een virus.
Er kan koorts optreden en er is vaak sprake van pijn in de hals, in het bijzonder
bij het slikken. De pijn kan uitstralen naar de oren. De schildklier is vergroot en
vaak zeer gevoelig bij aanraken.
In de loop van enkele weken tot maanden herstelt de ziekte bijna altijd
spontaan. In sporadische gevallen wordt de schildklier zodanig beschadigd dat
er blijvende hypothyreoïdie ontstaat. Er bestaat geen therapie om het virus te
behandelen, maar meestal herstelt u vanzelf. Als de pijnklachten heel hevig
zijn, kunt u hiervoor pijnstillers krijgen.
3
Postpartum thyreoïditis
Bij ongeveer een op de acht vrouwen ontwikkelt zich binnen enkele
maanden tot één jaar na de bevalling (=postpartum) thyreoïditis. Dit ontstaat
waarschijnlijk door bepaalde veranderingen die zich in het immuunsysteem
voordoen. U heeft daar meestal geen last van, maar het kan zijn dat u een
vergrote schildklier krijgt met eerst een toename (hyperthyreoïdie) en dan een
afname (hypothyreoïdie) van de productie van schildklierhormonen. Dit type
schildklierontsteking verdwijnt gewoonlijk na enkele maanden vanzelf, maar
kan zich bij een volgende zwangerschap weer voordoen.
Amiodarone thyreoïditis
Amiodarone is een medicijn dat wordt gebruikt om hartritmestoornissen tegen
te gaan. Soms kan tijdens het gebruik van de Amiodarone thyreoïditis ontstaan
die lijkt op virale thyreoïditis. Ook hier is spontaan herstel mogelijk. De oorzaak
is waarschijnlijk de Amiodarone zelf en niet de overmaat aan jodium in dit
medicijn.
Het stellen van de diagnose
Op basis van de klachten, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek stelt uw
arts de diagnose. Ook kan het zijn dat er een scan wordt gemaakt om de mate
van activiteit van de schildklier vast te stellen.
Behandelteam
Dr. G. Bleumink, endocrinoloog
Dr. H. de Boer, endocrinoloog
Dr. A. van Bon, endocrinoloog
Mw. W. Koppenol, schildklierverpleegkundige
Mw. I. Schoot-Hubers, schildklierverpleegkundige
Mw. K. van de Kant, schildklierverpleegkundige
4
Thyreoïditis
Vragen
Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u heeft met uw
endocrinoloog of schildklierverpleegkundige in het Schildkliercentrum (op
de polikliniek Interne Geneeskunde). Heeft u na het lezen van deze folder
nog vragen? Stel deze tijdens het eerstvolgende bezoek aan uw arts of
verpleegkundige op de polikliniek of neem telefonisch contact met ons op.
• Mw. B. Hengeveld is aanwezig op dinsdag en de even weken tevens op
maandag.
• Mw. W. Koppenol is aanwezig op donderdag en vrijdag en de oneven
weken tevens op maandag.
• Mw. K. van de Kant is aanwezig op donderdag en vrijdag.
• Mw. I. Schoot is aanwezig op donderdag.
Rijnstate
Schildkliercentrum
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem
Tel: 088-005 7750
www.rijnstate.nl
Patiëntenvereniging
Schildklierstichting Nederland
Stationsplein 6
3818 LE Amersfoort
Tel: 0900-899 8866
(Bereikbaar op werkdagen van 13.00- 16.00 uur)
www.schildklier.nl
5
Ruimte voor opmerkingen of vragen:
6
Thyreoïditis
7
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E [email protected]
www.rijnstate.nl
Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
088691/2013-06 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2013
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Download