Verbetersleutel : De gehele getallen

advertisement
Verbetersleutel : De gehele getallen
Oefening 1 :
Het vriest 10 graden.  -10
Ward wint 50 euro met een weddenschap.  50 of +50
Toon parkeerde zijn auto op tweede verdieping onder de grond.  -2
Jessy verliest 7 euro tijdens een kaartspel  -7
De top van de Mount Everest ligt ongeveer 8840 m boven de zeespiegel 
8840 of +8840
Eric staat 350 euro in het rood op haar bankrekening.  -350
Oefening 2:
Bepaal de absolute waarde.
|-7| = 7
|76| = 76
-|-8| = - 8
|+54| = 54
Bepaal het tegengestelde.
-(-23) = 23
-(+28) = - 28
-(45) = - 45
-(-7) = 7
Oefening 3:
-9 < -7
-15 < 0
37 > -31
0 > -4
-68 < -53
-4 > -5
Oefening 4:
Rangschik van klein naar groot:
1.
2.
3.
4.
5.
-936
-639
-396
-369
396
Oefening 5:
Rangschik van groot naar klein:
1.
2.
3.
4.
5.
549
495
-495
-549
-594
Oefening 6:
a) Als het buiten vriest, dan is de temperatuur N.
b) Van plaatsen die boven het zeeniveau liggen, wordt de hoogte
aangegeven met een P getal.
c) Bart stond 300 euro in het rood op zijn bankrekening. Dat is een N
saldo.
d) Er bestaat een getal dat positief en nagatief is, namelijk 0.
e) De verdiepingen onder de begane grond worden in een appartement
aangeduid met een N getal.
Download