Ei van Columbus - EducatieHelden

advertisement
Tekst
Jos van den Bergh
Illustraties
Nina Lathouwers
Ei van Columbus
18
Quadriljoen
etal,
pergroot g
u
s
n
e
e
is
n
en ×
Quadriljoe
en × miljo
jo
il
m
×
n
iljoe
ssa van
namelijk m
eft een ma
e
h
e
UGH
rd
a
a
e
HZHOGHDD
R
+
J
miljoen. D
N
Q
H
, zou de
bTXDGULOMR
de ruimte
RQJHYHHU
in
it
a
ra
d
d
illen
os ron
arde zou w
a
gewichtlo
e
d
je
p
al waaro
JHYHQ-H
weegscha
QNLORDDQ
H
R
OM
UL
G
D
X
T
PHW
DOVHHQ
ZHJHQGLH
V
X
G
Q
H
R
OM
XDGUL
VFKULMIWT
n.
MRHQ
r 24 nulle
QGHUGPLO
R
K
U
H
daarachte
H
Y
H
J
n alle
PHQHURQ
sultaat va
3HUMDDUNR
re
ls
a
e
rd
ij op aa
mensen b
en.
overleden
n
e
aal
n
e
rt
o
gebo
nsen, eenm
e
m
ie
d
n
veer?
ege
lkaar onge
e
Hoeveel w
ij
b
,
n
e
geword
dag
volwassen
aarde per
e
d
t
rd
o
w
i?
ilo
lkingsgroe
Hoeveel k
deze bevo
r
o
o
d
r
e
zwaard
Jarig
‘Los jij dit prob
leem maar
even op, Brinkm
an,’ zei Smit
glimlachend. ‘E
ergisteren was
ik tweeëndert
ig en volgend
jaar
word ik vijfen
dertig. ‘Onmog
el
ijk,’
zei Brinkman
na lang naden
ken.
0DDUWRFKKDG
6PLWJHOLMN.
XQ
MLM
vertellen op w
elke dag van h
et
jaar Smit jarig
is? ’
Middeleeuwen
Tijdens een zeer bloedige
middeleeuwse veldslag ver
liest 85%
van de strijders een oog, 80%
verliest
een arm, 75%verliest een oor
en
70% verliest een been. Wat
is ten
minste het percentage vechte
rs dat
zowel een oog, een oor, een
arm als
een been verliest?
Plussen
en minnen
0DDNGHRQGHUVWDD
QGHVRPPHQ
kloppend door op
de plaats
van de vierkantje
s plussen en
PLQQHQbLQWHYXOOH
Q
5Q2Q6Q5Q3Q7
=0
7Q4Q8Q3Q5Q1
= 10
6Q4Q5Q9Q7Q1
= 20
Met dank
aan:
Rekenbeter,
Pythagoras,
Junior
Olympiade
Volgens Bartjens jaargang 35 2015/2016 Nummer 2
ЫлйкоΔϕϔϏϔϑϒϏϐϑϋΟχϔΐϕϘωϛϓ
21
Fietstocht
Op een mooie dag maak je
een
ODQJHˉHWVWRFKW7KXLVJHNRP
HQ
stel je jezelf de vraag: ‘Welke
van mijn beide wielen heeft
de
grootste afstand afgelegd?’
k
j
i
l
e
p
chap
ns
e
e
m
e
G
k
r
e
m
n
ke
IET,
ETER, P
P
,
R
E
T
U
t TRUI
ben WO
een me
b
e
m
h
e
t
g
a
T
W
PER
TIE en
en RUP
ON, BET
O
T
PIETER
,
S
E
wat KE
en RIET
en?
iet hebb
n
D
U
U
R
r
e
k
a
r
k
s
i
u
Kl
de
pend door
o
e
g
n
e
rd
kan wo
ijfers. Elk
Een kluis
van vier c
e
ti
a
in
b
om
mbinaties
correcte c
de cijferco
n
a
ta
rs
e
d
e goede
r on
ijfers op d
c
van de vie
te
is
ju
e
ies twe
bevat prec
positie:
8508
8475
7045
4007
e
rcombinati
Welke cijfe
kluis?
opent de
Volgens Bartjens jaargang 35 2015/2016 Nummer 1
ЫлйкоΔϕϔϏϔϑϒϏϐϑϋΟχϔΐϕϘωϛϓ
Omgek
eerde
Het o
m
1 ged gekeerde v
eeld
an ee
do
n
nicht
je Ma or dat ge getal is
tal. M
riken
haar
i
vierd
ve
e onl jn
leefti rjaardag.
a
ngs
Als ze
jd
h
ze he tien keer
t omg
halve aar
er
e
leefti
jd. Ho keerde va t, krijgt
n haa
e oud
r
werd
Marik
en?
Download