zo doen we dat 1.000.000.000 datapunten per dag

advertisement
dat wil je weten
Drukte
Herkomst
Bestemming
interessante vragen,
nietwaar?
View.dat geeft antwoord, wij zetten
hoeveel
mensen zijn er
in onze regio?
het letterlijk voor u op de kaart.
waar
gaan ze
heen?
View.dat biedt een schat aan
informati­­e over het reisgedrag van
mensen. View.dat koppelt data uit
verschillende databronnen en maakt
hoe druk is
het in de stad?
het visueel en online beschikbaar
op elk moment. Betrouwbaa­r,
want gebaseerd op werkelijke
waar
komen ze
vandaan?
verplaatsingen en actueel.
hoe vaak
komen ze?
zo doen we dat
Verschillende databronnen geven informatie over het
reisgedrag van mensen. Denk bijvoorbeeld aan het
GSM verkeer. Door deze data slim te koppelen aan andere
databronnen zoals bevolkingscijfers, CBS-gegevens,
NDW data en OV-dienstregelingen geeft View.dat een
scherp beeld van de werkelijke situatie.
1.000.000.000 datapunten per dag
Bedenk wat
1 miljard datapunten per dag, dus 625.000 per minuut
ons vertellen! View.dat wordt gevoed door anonieme data uit mobiele netwerken.
View.dat biedt meer!
voor wie is View.dat?
Met View.dat krijgt u een scherp beeld van het mobiliteits­
View.dat is er voor iedereen die het reisgedrag van zijn
gedrag van uw doelgroep. Dagelijks, 24/7. U ziet patronen
doelgroep wil leren kennen. Voor mobiliteitsprofessionals
en trends. De applicatie biedt uitgebreide rapportages,
bij gemeente, provincie of het rijk en voor politie en veilig-
zoals herkomst naar woonplaats, provincie of buitenland.
heidsdiensten. Voor verkeersadviseurs, verkeersplanners,
Maar ook de verdeling over frequente, regelmatige en
wegenbouwers, vervoerders en distributeurs. En bijvoorbeeld
incidentele bezoekers. Uiteraard allemaal anoniem. Kortom,
ook voor marketeers, beheerders van attractieparken en
cruciale informatie waarmee u mobiliteitsgedrag beter kunt
organisatoren van evenementen. View.dat biedt inzicht als
voorspellen. En dat tegen lage abonnementskosten.
u wilt weten waar uw doelgroep is en wat hen beweegt.
U neemt niet alleen betere beslissingen, u ziet ook het effect
van uw beslissing.
de invloed van
een regionale
reclamecampagne
View.dat
laat het zien
de impact van een
groot evenement
herkomst
bezoekers
stadscentrum
de drukte op
het strand
het effect van
grootschalige
wegwerkzaamheden
ik wil weten waar mijn
doelgroep is en wat hen
beweegt
View.dat is nieuw
View.dat is nieuw en tegelijkertijd barsten we van de ervaring.
‘Nu kan ik mijn promotieca mpagne
veel effectiever plannen.’
Hoe zit dat? View.dat is een initiatief van Goudappel Groep.
In View.dat is alle Goudappel-kennis op het gebied van
data-analyse, geografische informatiesystemen en ICT
gebundel­­d. Bij ons werken slimme ontwikkelaars aan
slimm­e applicaties. Wij zien grote kansen voor het inzetten
van intellige­nte systemen waarmee we beter zicht krijgen
op mobiliteitsgedrag. Zodat u effectiever beleid kunt maken
en uw doelgroep beter van dienst kunt zijn.
hoe werkt dat?
Tot voor kort moesten we het doen met handmatige tellingen,
U wilt niet wekenlan­­g wachten op de rapportage maar u wilt
interviews of enquêtes. Stuk voor stuk dure en omslachtige
‘nu’*. U wilt niet ongeveer, maar exact, precies, wanneer en
methodes, die bovendien resultaten opleverden met een
waarheen. U wilt niet alleen ‘drukte’, maar ook ‘herkomst’
beperkte geldigheid. Tegen de tijd dat de rapportages
en ‘bestemming’. View.dat biedt het allemaal, met een
verschenen, kon de werkelijkheid al weer anders zijn.
aantrekkelijk maandelijks abonnement.
Maar belangrijker nog, erg nauwkeurig zijn deze methodes
niet. U wilt geen schattingen maar echte data.
‘Oneindig veel informatie tegen
overzichtelijke abonnementskosten.’
in 3 simpele stappen naar
een scherpe blik op uw doelgroep
1
inloggen
U logt in op de web
applicatie en geeft aan op
welk niveau u wilt monitoren,
bijvoorbeeld op het niveau
van gemeente, plaats of
centrumgebied.
Drukte
Herkomst
Bestemming
2
invoeren
parameters
U geeft aan welke
gegevens u getoond
wilt krijgen, dit kan tot op
het uur nauwkeurig.
3
kiezen
rapportagevorm
U kiest de vorm waarin u
de gegevens gepresenteerd
wilt zien: op een kaart,
in tabellen of in
histogrammen.
(*) om betrouwbare gegevens te kunnen leveren heeft een aantal modules een eenmalige opstartperiode van 30 dagen.
module
h erk o m st k a a rt
module
De herkomstkaart laat zien waar
mensen die zich in een bepaald gebied
bevinden, vandaan komen. Ook
hier zijn volop vergelijkingen en
trendanalyses mogelijk*.
module
d ru kt e k a a rt
module
De druktekaart laat zien hoeveel
mensen aanwezig zijn op ieder
uur van de dag.
Alle gegevens worden opgeslagen om
trendanalyses en vergelijkingen
mogelijk te maken.
Geweldig dit, ik zie nu dagelijks hoeveel
mensen er in mijn stad zijn, waar ze vandaan komen.
View.dat biedt ongekende mogelijkheden
om ons beleid bij te sturen.
module
be st e m m in g sk a a rt
module
De bestemmingskaart laat zien
waar mensen die als bewoner kunnen worden aangemerkt naar toe gaan
in een bepaalde periode. Ook met
deze module kunt u verschillende
vergelijkingen en trends
zichtbaar maken*.
( binnenkort )
uitgebreide, flexibele rapportages
U kunt zelf rapportages aanpassen aan uw voorkeuren. Wilt u absolute aantallen of
percentages, vergelijkingen tussen periodes of verschillen absoluut of relatief tonen,
het kan allemaal. Zo kunt u bijvoorbeeld gegevens van een bepaalde zaterdag vergelijken
met die van andere zaterdagen. Alle drie de basismodules bieden uitgebreide analyse en
rapportage-mogelijkheden, met gedetailleerde gegevens:
» aantal mensen per uur, per dag
» herkomst/bestemming naar woonplaats, provincie, land (UK, Duitsland, België)
» herkomst/bestemming naar type bezoeker (frequent, regelmatig, incidenteel)
» vergelijken tussen verschillende data
» verdeling over de week
makkelijk delen in PDF
Alle rapportages kunt u als databestand delen, bijvoorbeeld in PDF.
Binnenkort zijn meer data-exportmogelijkheden leverbaar.
View.dat beantwoordt vele vragen
De informatie die View.dat kan leveren, biedt antwoorden op vragen waar tot voor kort duur
en omslachtig onderzoek voor nodig was:
» waar gaan onze inwoners overdag naar toe? Waar verblijven ze?
» waar kan ik het meest effectief mijn marketingcampagne op richten?
» hoe ziet de HB-matrix (Herkomst-Bestemming) er uit voor mijn gemeente?
» welke bezoekersstroom komt er op het evenement af? Waar komen ze vandaan?
» hoe ontwikkelen zich de bezoekersaantallen in onze stad/regio/attractiepark?
View.dat blijft zich ontwikkelen
Naast de standaardmodules en de nu al uitgebreide rapportagemogelijkheden,
werken we verder om View.dat nog beter te maken en nog meer informatie te bieden.
We verwachten in de toekomst meer te kunnen laten zien:
» welk vervoermiddel hebben bezoekers gekozen?
» wat is de invloed van het weer op bezoekersaantallen en reisgedrag?
» wat is het bezoekmotief: werken of recreatie?
gratis uitproberen?
Bekijk direct wat View.dat
voor uw stad, gemeente of regio in
beeld brengt op datwiljeweten.nu
hoe zit dat met privacy?
Alle gegevens zijn volledig anoniem en
geaggregeerd. Op geen enkele wijze is data
te herleiden tot individuen. Ook voor ons een
absolute voorwaarde. Onze aanpak voldoet
aan de strengste eisen op het gebied van
privacywetgeving.
View.dat werkt samen
Wij geloven in samenwerking, in gebundel­de
krachten. Door de best­e specialisten samen
te brengen ontstaan vernieuwende, slimme
applicaties. View.dat werkt samen met Mezuro
en Vodafone.
introductie-aanbod!
Hoeveel
25%
korting
mensen
zijnvoor
er
snelle
beslissers
in onze
regio?
bij afsluiting van een jaarabonnement,
vraag naar de voorwaarden
Goudappel Coffeng
Postbus 161
7400 AD Deventer
0570 666 222
[email protected]
datwiljeweten.nu
Don’t guess. K now.
Download