H4b T5 Evolutie aantekeningen. (schuingedrukt overnemen) bs 1

advertisement
H4b T5 Evolutie aantekeningen. (schuingedrukt overnemen)
bs 1
Domeinen:
bacterien
eencellig
archaea
eencellig
eukaryoten
een- en meercellig
De eukaryoten zijn te verdelen in Rijken:
dieren
geen celwand
planten
schimmels
heterotroof
autotroof
heterotroof
protisten
wel/geen celwand
een/meercellig
auto/heterotroof
Organische en anorganische stoffen.
(Bij H5 T1 bs 2 voeding komt dit nogmaals aan bod)
Organische stoffen zijn grote moleculen, afkomstig van de organismen of producten
van organismen (dus de levende natuur) en meestal energie-rijk.
Koolhydraten bestaan uit C, H en O bv: - glucose
- fructose
- cellulose
- zetmeel
- glycogeen
Vetten bestaan ook uit C, H en O.
Eiwitten (opgebouwd uit aminozuren)bestaan ook uit C, H, O en N (soms ook P en S)
- worden niet opgeslagen
Vitaminen
Anorganische stoffen bestaan uit een paar atomen zoals mineralen (K, Ca, Fl) en
water,
ook CO2, O2, N2.
Zoek in je binas deze stoffen op. (de 6 voedingsstoffen zijn onderstreept)
autotrofe organismen: produceren uit anorganische stoffen organische stoffen
(voedingsstoffen) dmv fotosynthese in chloroplasten
formule:
water + koolstofdioxide + licht ―› glucose + zuurstof
CO2 + H20
+ licht ―› C6H12O6 + 6O2
heterotrofe organismen: verbruiken chemische energie afkomstig van autotrofen of
andere heterotrofen. (en zetten daarbij organische stoffen om in anorganische
stoffen zodat de opgeslagen energie vrijkomt voor levensprocessen. (= dissimilatie))
De verdere indeling in rijken.
stam = afdeling
ezelsbruggetje taxonomie afb 3: RAKOF-GSR
bs 2 en 3 (een herhaling uit T1):
prokaryoten
eencellig
geen kern
bacterien en archaea
verschillen in stofwisseling
eukaryoten
een- of meercellig
organelen o.a. kern
protisten vb alg soms eencellig/cw/auto/
schimmels meercellig*/cw/hetero
planten meercellig/cw/auto
dieren geen cw/meercellig*/hetero
Download