NOTULEN JAARVERGADERING 2012 HERES

advertisement
NOTULEN JAARVERGADERING 2012 HERES
d.d.: 17-04-2012
Sporthoeve te Bodegraven
Aanwezig: Bestuur: Diny Hofman, Petra van den Bos, Edmee Bos, Jeannette Deelen,
Trudy van der Klugt, Anneke Zegers.
Leiding: Stephanie Hofman, Lianne Hofman, Irene Bos, Petra v.d. Ploeg Ans Stolwijk en
Saskia v.d. Akker.
Overige: Lenie van den Berg, Nel Boele, Marian v. Kippersluis, Riet van de Tol.
Afmeldingen ontvangen van: Ria Rietveld, Margo de Ruiter, Annette Verbeij.
Leiding: Elfrieda Penders, Fleur Kastelijn.
1. Opening.
Voorzitster Diny Hofman opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte
welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Mededeling:
-Diny vertelt over het in gebruik nemen van de nieuwe sporthal bij het zwembad met
ingang van oktober. Het heet “sportcentrum de kuil”.
Er zijn nog wel wat kinderziektes.
Ans geeft samen met de leden die aanwezig zijn aan dat het er erg warm en droog is.
Petra neemt hier contact over op met Mijndert, beheerder van SBAB, en laat Ans de
uitslag weten.
-Dronenzaal is nu ook echt weg en er wordt gebouwd aan de Willibrordschool.
3. Verslag vorige vergadering.
Er is 1 kopie aanwezig en voor de rest kan iedereen het van de site afhalen.
Dit zit nog niet echt in het systeem van de aanwezige leden.
Diny vraagt de leden alsnog via de site het verslag te lezen en eventuele opmerkingen te
laten weten bij het secretariaat.
Voor de leden die geen gebruik maken van een computer zullen we belangrijk nieuws
uitprinten en vragen aan Ans om uit te delen.
Tegenwoordig lopen de inschrijvingen voor het sint feest ook via de site en dit werkt
erg goed.
Het is wel van belang dat we alle email adressen van leden in de computer krijgen zodat
we ook per groep leden aan kunnen spreken. Dit zit bij de gym nog in de kinderschoenen
maar de dans afdeling is hier al even mee bezig en dat werkt erg fijn.
Op onze nieuwe lessen klassiek en tumblingbaanspringen is een minimaal respons maar
we laten ons nog niet uit het veld slaan en willen het nog volgend seizoen voortzetten.
4. Jaarverslag van de secretaris.
Iedereen heeft hiervan een kopie en leest het door. Alle gebeurtenissen, evenementen,
wedstrijden etc. uit het jaar 2011 worden hierin benoemd.
Petra v.d. Bos geeft aan dat de Herfst dansdag nog toegevoegd moet worden.
Helaas heeft de afgelopen lente sportweek geen nieuwe mensen aangetrokken.
Wel iets positiefs is dat er voor het BRAVO project 38 kinderen in de eerste groep en
28 in de tweede groep zijn aangemeld
Het verslag wordt goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag.
Trudy van de Klugt heeft ook dit jaar het financiële deel van de penningmeesterschap
op zich genomen.
Na wat vragen wordt het verslag goedgekeurd door de aanwezigen.
6. Verslag kascommissie.
Commissie bestaat uit: Annette Verbeij en Riet van de Tol.
Zijn hebben alles akkoord bevonden op 11 april 2012.
Annette treedt af en Leny van de Berg meld zich aan om samen met Riet van de Tol
volgend jaar de nieuw kascommissie te zijn.
Dit wordt door iedereen aangenomen.
7.Bestuursverkiezing.
Edmée geeft aan na 6 jaar PR en 4 jaar bestuur te gaan stoppen met haar bijdrage voor
de vereniging. Ook Trudy stopt na ongeveer 25 jaar zich ingezet te hebben voor de
vereniging, al was het eerst onder een andere naam, te gaan stoppen.
Edmée heeft aangegeven wel de PR tot het eind van het seizoen op zich te willen nemen.
Dit houdt in dat wij opzoek zijn naar twee personen die ons bestuur willen versterken.
Jeannette Deelen heeft vooraf twee mensen weten te benaderen die ook deze avond
aanwezig zijn en voorgesteld worden om zitting te gaan nemen.
Monique van de Veen en Ingrid Westerhof worden door de vergadering en bestuur
benoemd tot nieuwe bestuursleden.
8. W.T.T.K.
Jeannette wil even terugkomen op de vraag van Wim, of de strookjes voor betaling niet
kunnen vervallen.
Jeannette geeft aan dat dit ook een vraag is in deze vergadering en dat zij 1 keer per
jaar een melding wil maken naar de leden met automatische incasso.
Dit wordt goedgekeurd en wordt met ingang van het derde kwartaal , nieuwe seizoen,
doorgevoerd.
Petra v.d. Ploeg merkt op dat op de site Turn en Dans staat.
Petra v.d. Bos geeft aan dat mensen vragen of wij ook turnen hebben voor hun kinderen
en dat dans meer weer geeft wat wij allemaal te bieden hebben. De naam is niet
officieel dit moet waarschijnlijk aangevraagd worden bij K.V.K..
De foto`s op de website zijn ook erg uitgerekt en ziet er niet zo mooi uit. Evelien doet
erg haar best maar de site is al voorgebouwd.
Saskia geeft aan dat de vereniging nu 22 jaar bestaat en dat we op tijd moeten
beginnen voor het 25 jarig bestaan.
Leny wil de weggaande bestuursleden bedanken en de nieuw succes wensen.
Ans wil namens de leden bedanken voor de paaseitjes.
Wim geeft aan het jammer te vinden dat er maar twee mannen in de gymgroep zitten.
Trudy bedankt voor de cadeaus.
Edmée wenst ons nog veel succes en blijft ons volgen op de site en in de krant.
.
Download