privacybeleid

advertisement
FlexDossier BV
Oostermeentherand 2a
8332 JZ Steenwijk
PRIVACYBELEID
In dit privacybeleid wordt uiteengezet, hoe FlexDossier alle informatie die u geeft wanneer u deze website bezoekt, gebruikt en beschermt.
FlexDossier is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie waarmee u kunt
worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met
deze privacy verklaring. FlexDossier kan op elk moment veranderingen aanbrengen door het bewerken van deze pagina. U dient deze pagina van
tijd tot tijd in de gaten te houden om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.
WAT WE VERZAMELEN
Wij kunnen, met uw toestemming door het invullen van een webformulier, de volgende informatie verzamelen:
• Uw naam
• Informatie over FlexDossier producten die u bezit
• Uw contactgegevens inclusief e-mail
• Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
• Andere informatie die relevant is voor enquêtes en/of aanbiedingen
WAT WE DOEN MET DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van een betere service, en in het bijzonder om de volgende
redenen:
• Interne registratie bijhouden
• We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren
• We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u
dit wellicht interessant vindt met behulp van het e-mailadres dat u hebt verstrekt (na uw toestemming).
Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail
of telefoon. Wij kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen op basis van uw interesses.
VEILIGHEID
We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we
geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.
RABOBANK | NL60 RABO 0185 2161 10
KvK nummer | 61002402
BTW | NL8541.59.782B01
Telefoon | +31 (0)85 7441121
E-mail | [email protected]
FlexDossier BV
Oostermeentherand 2a
8332 JZ Steenwijk
HOE GEBRUIKEN WE COOKIES
Een cookie is een klein bestand dat toestemming word gevraagd en worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Als u hiermee instemt,
wordt het bestand toegevoegd en de cookie kan internetverkeer analyseren of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen
web applicaties in staat te reageren op u als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten op maat van uw behoeften, voorkeuren en antipathieën
door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren. Wij gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina’s
worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over web pagina verkeer en het verbeteren van onze website om af te stemmen
op de behoeften van klanten. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het
systeem verwijderd.
Over het algemeen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website, het stelt ons in staat om toezicht te houden welke pagina’s u nuttig
vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u
met ons deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u
kunt gewoonlijk uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u verkiest. Dit kan voorkomen dat u ten volle profiteert van de website.
LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Onze website kan links bevatten naar andere websites die van belang zijn. Echter, als u eenmaal deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet
u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de
bescherming en de privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens een bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder dit privacy
statement. U moet voorzichtig zijn en kijken naar de privacy statement die van toepassing is op de website in kwestie.
CONTROLE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of als wij wettelijk
verplicht zijn om dat te doen. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij
denken dat u dat wellicht interessant vindt, alleen als u ons vertelt dat u wilt dat dit gebeurt.
INZAGE, CORRECTIE EN VERZET
U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door FlexDossier zijn verwerkt. FlexDossier heeft het recht hiervoor kosten
in rekening te brengen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen
of af te schermen. Voorts kunt u per post of e-mail aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over dienstverlening en
producten van FlexDossier. Een dergelijk verzoek zal te allen tijde worden gehonoreerd. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door
FlexDossier, kunt u FlexDossier verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken.
WIJZIGINGEN
FlexDossier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy
Statement. Laatst gewijzigd juni 2015.
RABOBANK | NL60 RABO 0185 2161 10
KvK nummer | 61002402
BTW | NL8541.59.782B01
Telefoon | +31 (0)85 7441121
E-mail | [email protected]
Download