Evaluatieverslag meten en weten in groep 6, door doktersassistentes

advertisement
Evaluatieverslag meten en weten in groep 6, video en boekje voor leerlingen.
Hannie Poletiek,
13 april 2005
Evaluatie onder de doktersassistentes
Onderstaande gegevens zijn verzameld uit gesprekken met doktersassistentes:
 Boekje Dik of dun, van kinderen positieve reacties. Leerkrachten minder, de voorkant
is te uitdagend.
 Vraag 4 onduidelijk. 1700 calorieën nodig, voeding moet niet boven de 2300 calorieën
komen. Dit geeft ook wel een kans om uit te leggen dat men 1700 minimaal nodig
heeft, maar dat men kan gaan tot 2300. Welke kennis wensen we van de leerlingen
over calorieën?
 In plaats van ons, grammen gebruiken bij vraag 9. En 2-3 groentelepels noemen.
Andere DA’s vinden ons geen probleem omdat hier veel info over is: 2 ons groente en
2 stuks fruit.
 Voedingswijzer in de video is verouderd, is nu de schijf van vijf.
 Voorlichting aan ouders ontbreekt (hier is inmiddels een voorstel voor gedaan)
 Volgend jaar sommige kinderen weer dezelfde video als combinatiegroep.
 Pestgedrag in de klas nav thema?
Gegevens verzameld uit plus- en minpunten genoemd door doktersassistentes: (evaluatie via
de mail) (6 assistenten)
Pluspunten:
Bewustwording van kinderen over voeding en bewegen.
Leuk om te doen.
Kinderen vinden het leuk/ zijn enthousiast.
Gelegenheid om te vertellen wat de GGD doet (PR GGD).
Vergelijking dikke kinderen in onze regio met andere regio’s.
Minpunten:
Individuele groei wordt niet gevolgd (in toekomst evt. wel mogelijk als gegevens kinderen
groep 2 zijn te vergelijken)
Boodschap overgewicht niet prettig.
Video te moeilijk/snel voor groep 6. Dit wordt niet door iedereen gedeeld.
Hoe omgaan met dikke kinderen?
Wordt eentonig voor ons.
Sommige scholen weigeren mee te doen.
Kijken in hoeverre kinderen zelf invloed hebben op wat er gegeten wordt en hoe zij hier
invloed op uit kunnen oefenen.
Ontbijten belangrijk, zou er in moeten.
Groente en fruit belangrijk.
Hoe kunnen kinderen de verleiding weerstaan.
Evaluatie vragen werkboekje
4 doktersassistenten hebben de resultaten uit de werkboekjes genoteerd.
Resultaten:
In tabel zijn aantal foute antwoorden opgenomen:
vraag 1
vraag 2
2
9
2
10
1
9
0
7
Totaal
5
35
vraag 3
vraag 4
vraag 5
vraag 6
vraag 7
vraag 8
vraag 9
vraag 10
Totaal
aantal ll.
11
7
4
5
11
5
13
12
20
13
14
4
0
9
5
10
veel
19
10
11
0
6
6
9
12
3
20
17
4
1
6
13
7
11
nvt
25
51
36
9
17
29
26
46
nvt
Vraag 3 en 9 zijn duidelijk te moeilijk. Vraag 2, 4 , 7 en 8 moet ook naar gekeken worden.
Vraag 10 blijkt ook te moeilijk.
Evaluatie onder leerlingen
30 leerlingen hebben een evaluatievragenlijst beantwoord.
Uitkomsten:
Wat vind je van de video:
- allemaal antwoorden ze hier positief: leuk, grappig, interessant.
- In een volgende vraag over de video geven ze allemaal aan dat ze het leuk vinden,
sommigen noemen met name meneer fitty en fetty
Heb je in de video ook dingen gezien die je nog niet wist?
- sommigen vullen hier nee in, maar de meesten ja. Wat ze hebben geleerd gaat vnl.
over kilocalorieën, over wat je moet eten, over waarom je dik bent of dun, over zoveel
vet in pinda’s enz…
Wat vind je van de hoeveelheid vragen in het werkboekje?
- de meerderheid geeft aan dat dit precies goed is, een paar kinderen geven aan te
weinig.
Hoe vind je de vragen? Makkelijk of moeilijk?
- ook hier wordt over het algemeen geantwoord niet te moeilijk/niet te makkelijk. Dit
kan een sociaal wenselijk antwoord zijn, zeker gezien de fouten die ze nog maken.
Welke vragen vind je te moeilijk?
- hier wordt vraag 10 het meest genoemd
Welke vragen vind je te makkelijk?
- een aantal kinderen noemen hier heel veel vragen (ook hier sociaal wenselijk
antwoord?)
Vind je de vragen? Leuk of saai?
- de meesten antwoorden hier leuk, leerzaam, interessant, makkelijk
Heb je door het maken van de vragen ook dingen geleerd die je niet wist?
- iets minder dan de helft antwoordt hier met ja, de antwoorden zijn zeer divers.
Wat vind je van de Tips voor in de keuken op pagina 6 en 7?
- de kinderen die deze vraag hebben beantwoord zijn (erg) positief.
Wat vind je van de eettips en beweegtips?
- ook hierover zijn de kinderen overwegend positief.
Heb je nog andere opmerkingen over het werkboekje en de video?
- weinig kinderen hebben hier iets ingevuld, sommigen geven nogmaals aan dat ze het
leuk en grappig vonden.
Video ook op DVD.
Conclusie evaluatie totaal.
Het boekje
Over het algemeen wordt het boekje erg gewaardeerd door de leerlingen. De
doktersassistenten en leerkrachten hebben wat moeite met de voorkant.
Sommige vragen (2,3,4,7,8, 9 en 10) moeten opnieuw bekeken worden, hoewel de leerlingen
zelf aangeven dat ze het wel weten. Misschien moet meer aandacht besteed worden aan de
nabespreking van de vragen door de leerkracht.
De voedingswijzer moet vervangen worden door de schijf van vijf.
De tips in de keuken, de eet- en beweegtips worden goed gewaardeerd.
De video
De kinderen zijn enthousiast over de video.
De doktersassistenten geven aan dat voor hun het een beetje een sleur wordt om deze te
draaien. En het risico dat volgende jaar combinatiegroepen dezelfde video krijgen.
Doktersassistenten zijn bang voor pestgedrag in de klas omdat de nadruk wordt gelegd op dik.
Voorstellen:
Tav video:
Omdat de kinderen de video heel goed waarderen stel ik voor volgend jaar dezelfde video te
blijven gebruiken. Om de overgang van de voedingswijzer naar de schijf van vijf uit te leggen
krijgt iedere school een poster van de schijf van vijf. De dokterassistente gebruiken deze om
uitleg te geven in de klas over de veranderingen.
Voor combinatiegroepen die de video al kennen zou evt. een andere video gebruikt kunnen
worden. Vetlekker van schooltv is een optie. Alleen deze is eigenlijk gericht op groep 7 en 8.
Er zijn 4 afleveringen van een kwartier (1 of 2 afleveringen kiezen). Ze gaan over:
1.
Patatje oorlog
Informatie over voedingsstoffen en welke voedingsstoffen in de verschillende producten
zitten. Hoe ontdek je wat je per dag ongeveer nodig hebt? Waarom is gevarieerd eten
belangrijk?
2.
Fit, fitter, fitst
Informatie over verbranding en energie. Wat is het belang van bewegen en hoe krijg je
een goede balans tussen eten en bewegen?
3.
Strak in je vel
Hoe belangrijk is het uiterlijk? Wat is een normaal gewicht en hoe kun je dat bepalen?
4.
Gezonde gewoontes
Informatie over gedragsmechanismen die tot verkeerde voeding leiden. Eten als
automatisme, troost of verveling. Wel of niet aan tafel eten, tussendoortjes en
beïnvloeding door reclame.
Of de video van de junior hartdag? Ook gericht op groep 7 en 8!
Tav het werkboekje:
De vragen in het werkboekje moeten worden herzien. Ze moeten ook aansluiten bij andere
video’s die evt. gedraaid kunnen worden ter introductie.
De voorkant veranderen we. Suggestie voor een nieuwe titel:
- Hoezo lekker en gezond? Meer over eten en bewegen.
- Eten en bewegen in evenwicht?
- Gezond eten is vet cool! (voorkeur)
De tips en spelletjes kunnen zo blijven. Evt. meer over voeding.
Vervolg
In het evaluatieplan staat nog een voorstel voor evaluatie onder de leerkrachten. Gezien de tijd
die we nog hebben om het boekje te herzien stel ik voor om dit over te slaan en vooral via de
doktersassistenten te evalueren. Zij hebben een goed beeld hoe het liep.
De werkgroep doet een voorstel voor aanpassing (eind april)
Eind mei is de nieuwe versie project klaar.
Ook draaiboek wordt herzien. In september moeten de nieuwe boekjes gedrukt zijn.
Suggestie om kinderen iets mee te geven (pen, stickers?)
Brief voor ouders kan doen we naar alle ouders met folder 8-12 jaar. Op GGD logo papier.
Nachecken Nieuws uit de natuur, welke thema’s? evt. ook te gebruiken. Ook schoolboekjes
van deze serie bekijken.
Informatie voor leekracht/ school achterlaten over aanbod GGD. Dit omdat leerkrachten soms
naar aanleiding van de voorlichting meer willen met het onderwerp of dieper in willen gaan
op een aspect (bijv. anorexia)
Download