Geluid en de oscilloscoop

advertisement
Geluid en de oscilloscoop
KLAS: ______
NAAM: _____________________
Nodig:
Oscilloscoop, microfoon, stemvork van ongeveer 440 Hz op klankast met hamertje.
Vraag de docent of de TOA de oscilloscoop zo in te stellen dat één hokje (horizontaal)
op het scherm gelijk is aan 1 ms (1 milliseconde = 0,001 s)
1. a. Houd de microfoon bij de klankkast en sla de stemvork aan.
b. Wat zie je op het scherm langzaam veranderen? Gebruik het juiste begrip om het te
beschrijven. ________________________________________________________
c. Wat verandert er niet op het scherm? Gebruik het juiste begrip om het te beschrijven
__________________________________________________________________
2. a. Probeer net zo’n beeld op de oscilloscoop te krijgen met je stem of mond.
b. Hoe lukt dat niet? ___________________________________________________
c. Hoe lukt dat wel (heel redelijk)? ________________________________________
3. a. Sla de stemvork opnieuw aan.
Hoeveel hokjes (afronden op 1 decimaal) duurt één trilling? ______________
b. Teken in figuur 1 wat je ziet op het scherm.
c. Eén hokje is 1 ms = 0,001 s. Bereken hoe lang één trilling duurt.
_________________________________________________________________
d. Bereken hiermee de frequentie van het geluid van de stemvork.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Fig. 1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards