modulair executive mba - Nyenrode Business Universiteit

advertisement
MODULAIR EXECUTIVE MBA
IN BUSINESS & IT | IN FOOD & FINANCE | IN PUBLIC & PRIVATE
NYENRODE. A REWARD FOR LIFE
CREATE YOUR
OWN MBA:
PERSOONLIJK
EN FLEXIBEL
MBA IN BUSINESS & IT 2017
MBA IN FOOD & FINANCE 2017
(TRACK IN HET ENGELS)
(TRACK IN HET NEDERLANDS)
STRATEGY AND ORGANIZATION
• Strategieformulering, implementatie en uitvoering
• Business-modellen en architectuur
• Implementatie van business-strategie op IT level
CHANGE MANAGEMENT AND
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT
• Leiding geven aan organisatieverandering
• Managen van mensen
• Het ontwikkelen van (interne) adviesvaardigheden
Binnen drie verschillende tracks (Food & Finance,
STRATEGIE EN ORGANISATIE
START
FEBRUARI
START
SEPTEMBER
Business & IT en Public & Private) stelt u zelf zeven
basis-, twee specialisatie- en een thesis module van uw
BUSINESS PROCESSES AND
TECHNOLOGY
module. Wilt u liever uw kennis op een specifiek gebied
verbreden? Dan kiest u niet voor een volledig MBA maar
voor afzonderlijke modules die aansluiten bij uw prak­
tijksituatie en interesse.
INVESTERING
• moduleprijs: € 6.295,- (BTW vrij)
• module Leiderschap en Samenwerken:
BASISMODULES
MBA samen, inclusief een studiereis en een afstudeer-
€ 7.495,- (BTW vrij)
START
SEPTEMBER
RISK AND FINANCE
• Analyse van jaarrekeningen en ratio
• Investeringsbeslissingen
• Portfolio-management
• R isicobeheer met behulp van frameworks voor IT-risico, operationeel
risico en financieel risico
• I ntroductie in marketing en (e-)commerciële aspecten en mogelijkheden
• Juridische beperkingen
• Ethische aspecten van beslissingen
• MBA Thesis: € 7.995,- (BTW vrij)
START
SEPTEMBER
START
SEPTEMBER
ANNEMIEKE NAUTA
MODULAIR EXECUTIVE MBA
IN PUBLIC & PRIVATE
SPECIALISATIEMODULES
“DOOR MIJN AUTHENTICITEIT KAN IK
MEER BETEKENEN VOOR ANDEREN.”
START
FEBRUARI
• Financiële analyse
• Financiering van ondernemingen
• Risicomanagement
• Waarde(creatie)management
• Verkrijgen van kennis van marketing, recht en bedrijfsethiek
• Standpunt leren innemen en verdedigen in (ethische) dilemma’s
• Ontwikkeling van uw persoonlijke vaardigheden en leiderschap
• Intervisie en intensieve coaching
• Reflectie en inzicht in samenwerkings- en organisatiedynamieken en
sociale psychologie
START
MEI
• Kennis, ervaring en begrip van het land van bestemming, hun
samenleving en de invloed op internationale samenwerking
• Ervaren van samenwerking in een internationale culturele setting
• Analyse van een internationaal probleem
START
SEPTEMBER
START
FEBRUARI
START
FEBRUARI
START
MAART
• Interveniëren in de organisatie in dienst van strategische
veranderdoelstellingen
• Organisatieontwikkeling om de organisatie in staat te stellen om zelf
haar doelstellingen in te vullen
• De rol van de veranderaar
• Kennis van ‘state-of-the-art’ van bedrijfsprocessen en ketens en de
wijze waarop deze voor het succes van organisaties zorgen
• Inzicht in ICT en de ondersteuning in bedrijfsprocessen
• B ewustzijn en proactieve houding in het continu verbeteren van
processen, gericht op het succesvoller worden van uw organisatie
• Sturen op risico en de getallen
• Financiering en waardebepaling van bedrijven en projecten
• Financiële markten en de impact op de financiering in de publieke en
private sector
START
SEPTEMBER
• P roblemen en oplossingen onderzoeken rondom markt, recht en ethiek
• Vertrouwen, coördinatie- en coöperatievraagstukken
• Managen van integriteit
START
FEBRUARI
START
JANUARI
(NL) OF
SEPTEMBER
(EN)
MBA THESIS
• Het onderzoek naar een groot vraagstuk uit de eigen praktijk
vormt de basis voor de thesis
• Wetenschappelijke verantwoording van vraagstuk en praktisch
bruikbare conclusies en aanbevelingen
• Afsluiting van MBA opleiding
START
SEPTEMBER
START
FEBRUARI
START
SEPTEMBER
INTERNATIONALE STUDIEREIS
START
MEI
START
SEPTEMBER
START
SEPTEMBER
• Kennis, ervaring en begrip van het land van bestemming, hun
samenleving en de invloed op internationale samenwerking
• Ervaren van samenwerking in een internationale culturele setting
• Analyse van een internationaal probleem
DUURZAME TRANSITIE EN
STEWARDSHIP
• Interessante mogelijkheden voor maatschappelijke ondernemerschap
(onder)zoeken
• Verkrijgen van goed inzicht in en daarmee besef van de (grote)
ecologische en sociale footprint
• Veranderingsplan voor een potentieel impactvol verduurzamingsinitiatie
COÖPERATIEF ONDERNEMERSCHAP EN
BESTUREN
• Inzichten in ‘ownership’, governance en stakeholdersbelangen van
ondernemingen
• Toepassen van instrumenten uit de coöperatietheorie op andere
managementvraagstukken
• Het functioneren van government bij overheden
•Het functioneren van corporate governance bij ondernemingen
• D e relatie tussen de overheden en ondernemingen en hun interactie
wat betreft de componenten van governance
MBA THESIS
START
FEBRUARI
LEIDERSCHAP EN SAMENWERKEN
• Ontwikkeling van uw persoonlijke vaardigheden en leiderschap
• Intervisie en intensieve coaching
• Reflectie en inzicht in samenwerkings- en organisatiedynamieken en
sociale psychologie
GOVERNMENT EN CORPORATE
GOVERNANCE
• Het onderzoek naar een groot vraagstuk uit de eigen praktijk
vormt de basis voor de thesis
• Wetenschappelijke verantwoording van vraagstuk en praktisch
bruikbare conclusies en aanbevelingen
• Afsluiting van MBA opleiding
START
SEPTEMBER
MARKT, RECHT EN ETHIEK
DUURZAAMHEID EN INNOVATIE
• Strategische verkenning van het complexe fenomeen duurzaamheid en
de relatie met de business en maatschappij
• Methoden en technieken voor het verder concretiseren en
onderbouwen van de eigen duurzame business case
• Verankeren en starten van nieuwe duurzame business proposities
binnen en buiten de organisatie
• Persoonlijke leiderschap en ondernemerschap hierin
VERANDERMANAGEMENT EN
ORGANISATIEONTWIKKELING
START
SEPTEMBER
RISICO EN FINANCIERING
NEW FOOD STRATEGIES
• D oorzien in hoeverre disruptieve ontwikkelingen de sector en het
eigen specifieke bedrijf beïnvloeden
• In staat om kansen te ontdekken en leerpunten uit de module om te
zetten naar eigen beleid
• Strategieformulering en organisatie van het strategieproces
• Strategie-alignment en onderlinge afstemming met stakeholders
intern/extern
• Strategie-uitvoering en continu input voor strategie als leerproces in
organisaties
BEDRIJFSPROCESSEN EN ICT
INTERNATIONALE STUDIEREIS
SECURITY AND CYBER RISKS
• (Digitale) kwetsbaarheid van organisaties
• Strategie en (organisatie)gedrag als reactie op bedreigingen en
aanvallen
• B usiness-implementatie en cyber security architectuur
• Kennis van ‘state-of-the-art’ van bedrijfsprocessen en ketens en de
wijze waarop deze voor het succes van organisaties zorgen
• Inzicht in ICT en de ondersteuning in bedrijfsprocessen
• B ewustzijn en proactieve houding in het continu verbeteren
van processen, gericht op het succesvoller worden van uw organisatie
LEIDERSCHAP EN SAMENWERKEN
MARKETING AND TECHNOLOGY
• Ontdekken van klant- en technologie-inzichten
• L uisteren en verbinden, groter denken dan de eigen organisatie
• Concurrentievoordelen creëren door tussen functies
en competenties bruggen te slaan
START
MAART
MARKT, RECHT EN ETHIEK
INTERNATIONAL STUDY TRIP
• Kennis, ervaring en begrip van het land van bestemming, hun
samenleving en de invloed op internationale samenwerking
• Ervaren van samenwerking in een internationale culturele setting
• Analyse van een internationaal probleem
• Interveniëren in de organisatie in dienst van strategische
veranderdoelstellingen
• Organisatieontwikkeling om de organisatie in staat te stellen om zelf
haar doelstellingen in te vullen
• De rol van de veranderaar
START
FEBRUARI
RISICO EN FINANCIERING
LEADERSHIP AND COOPERATION
• Ontwikkeling van uw persoonlijke vaardigheden en leiderschap
• Intervisie en intensieve coaching
• Reflectie en inzicht in samenwerkings- en organisatiedynamieken en
sociale psychologie
VERANDERMANAGEMENT EN
ORGANISATIEONTWIKKELING
BELEID, STRATEGIE EN ORGANISATIE
BEDRIJFSPROCESSEN EN ICT
MARKET, LAW AND ETHICS
• Internationale studiereis: € 4.595,(BTW vrij)
• Kennis van ‘state-of-the-art’ van bedrijfsprocessen en ketens en de wijze
waarop deze voor het succes van organisaties zorgen
• Inzicht in ICT en de ondersteuning in bedrijfsprocessen
• B ewustzijn en proactieve houding in het continu verbeteren van processen, gericht op het succesvoller worden van uw organisatie
• Concurrentievoordelen creëren door tussen functies en competenties
bruggen te slaan
• Strategieformulering, implementatie en uitvoering
• Business-modellen en architectuur
• Implementatie van business-strategie op IT level
MBA IN PUBLIC & PRIVATE 2017
(TRACK IN HET NEDERLANDS)
START
JANUARI
(NL) OF
SEPTEMBER
(EN)
MBA THESIS
• Het onderzoek naar een groot vraagstuk uit de eigen praktijk
vormt de basis voor de thesis
• Wetenschappelijke verantwoording van vraagstuk en praktisch
bruikbare conclusies en aanbevelingen
• Afsluiting van MBA opleiding
START
MEI
START
MAART
START
MAART
START
FEBRUARI
START
JANUARI
(NL) OF
SEPTEMBER
(EN)
STEL NU UW EIGEN MBA SAMEN EN NEEM VOOR MEER INFORMATIE,
BEZOEK AAN EEN BELEVINGSSESSIE OF PERSOONLIJK ADVIES CONTACT OP VIA
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT, STRAATWEG 25, 3621 BG BREUKELEN
POSTBUS 130, 3620 AC BREUKELEN
[email protected]
+31 (0)346 291 00
CREATEYOUROWNMBA.NL
NYENRODE.NL
Download