dialoog diner - Ponsioen Installatie Techniek

advertisement
DIALOOG DINER
AANWEZIG WAREN:
Hennie Tuithof Adviseur
Hugo Boogaard Architect, gallerist Oranjerie in
Amsterdam, bloemist
Joost Bloom Grafisch vormgever en
webdesigner, Interweave
Marten Heeringa pharmacoloog
Cor Hoogenboom Hoofd Verkoop Technische Unie
Henk Tol
Manager Distributie
Technische Unie
Toob Alers
Reclame en media specialist,
Buro Toob | reclame & media
Bonne Odijk
Projectleider Sanitair
Ponsioen Installatie Techniek
George Beijne Loodgieter
Ponsioen Installatie Techniek
Jelle de Boer Student UvA
Kunstmatige intelligentie
Eline Filius Student UvA, Wiskunde
Jolien Kraaijeveld Student UvA, Wiskunde
Erna Terweele TOT2020
Winfried Ponsioen Directeur
Ponsioen Installatie Techniek
Koos de Koeijer Buro KOOS
Op 30 oktober 2014 heeft Ponsioen Installatie Techniek een dialoog diner georganiseerd met klanten,
medewerkers, ontwerpers, mensen uit het veld van
groothandel, onderwijs, pharmacie, rondom het thema:
Meer Waarde uit Afval.
Onder leiding van Erna Terweele van TOT2020 is op een
interactieve manier gezocht naar mogelijkheden om te
onderzoeken welke toepassingen haalbaar zijn om de
reststromen die in de invloedsfeer van Ponsioen Installatie Techniek ontstaan weer in te zetten voor de eigen
organisatie of aan te laten sluiten op een andere cyclus
Per jaar wordt circa 60 à 70 ton aan afval afgevoerd,
verdeeld over verschillende stromen;
•Verpakkingsmateriaal: karton, plastic, piepschuim
•Houten pallets
•Metalen, bv. verwarmingsketels, pompen, airco’s,
leidingen, lood, zink, radiatoren
•Kunststof: PVC buizen, leidingen, stopcontacten
•Gevaarlijke stoffen: airco vloeistof,
Ponsioen werkt rondom het thema Afval = Grondstof
samen met: Koos de Koeijer, zij doet onderzoek naar
Urban Mining bij bedrijven Bachelor studenten van de
Universiteit van Amsterdam
Bij het genereren van ideeën is rekening gehouden met
zowel de beleving van de Groothandel, als van de medewerkers van Ponsioen. Thema’s als Wat denken en voelen
ze, Wat zien ze, Wat zeggen ze, Wat horen ze, Waar zit de
pijn, Waar zit de winst, zijn aan bod gekomen.
Uitingen vanuit de groothandel: ‘Verstoring logistiek’,
‘Moet dat al die verpakking’, ‘Vrachtauto is voor 50%
vol met afval’, ‘Snellere levertijd’, ‘Wie betaalt wat’,
‘Oplossingen op grotere schaal toepasbaar maken’.Uitingen
vanuit de medewerkers: ‘Ruimt een ander op’, ‘Sta in de weg’,
‘Kost tijd’, ‘Wat zonde al dat metaal’, ‘Geld waard’, ‘Jaccuzi
vol’, ‘Wie is proces eigenaar’, ‘Gooi maar in container bij
aannemer’, ‘We doen het goed, maar het kan beter’, ‘Afhankelijkheid keten’, ‘Onderscheidend in de markt’, ‘Creativiteit
geeft energie’.
Ponsioen is bij zijn werkzaamheden sterk afhankelijk
van de partners in de keten. De te installeren producten
worden aangeleverd bij het bedrijf of op het werk. Tijdens
het dialoog diner hebben de stromen van filters en
verwarmingsketels centraal gestaan. Een ieder werd
uitgedaagd met: Hoe zou Einstein of Picasso het afvalprobleem oplossen?
FILTERS VOOR LUCHTBEHAN­DE­LINGSKASTEN EN AIRCO’S
Circa 800 stuks op jaarbasis.
3 oplossingen zijn aangedragen
Pay off: We houden het niet tegen, we vangen het op.
De Ponsio
Geïnspireerd op het Dyson systeem (stofzuiger
zonder filter): vuil scheiden van het medium door de
middelpunt vliedende kracht, waardoor er geen filter
nodig is. Stof en vuil komen niet in de filter maar in
een zak
De Static
Statisch veld creëren , waardoor het stof opgevangen
wordt. Van het opgevangen stof kan iets nieuws gemaakt worden. Filters zijn niet meer nodig.
De Kosio
Een door Ponsioen zelf ontwikkeld reinigingssysteem
van de filters. Hierdoor kunnen filters meerdere
keren gebruikt worden.
VERWARMINGSKETELS
Circa 250 stuks op jaarbasis.
2 oplossingen zijn aangedragen
De Drone
De Drone richt zich vooral op een sterke verbetering
van het logistieke proces.
De verwarmingsketel wordt inclusief bijbehorende
hulponderdelen door de groothandel, op het gewenste
tijdstip, aangeleverd op het werk. De Drone bespaart
tijd in de werkplaats van Ponsioen, transport kilometers
naar het werk en minder vermogensbeslag doordat de
voorraad hulponderdelen aanzienlijk lager wordt.
Second Heat
De oude ketels worden op de zaak gecontroleerd of ze
nog functioneel zijn. Zo ja, dan worden ze gerepareerd
en via Marktplaats verkocht.
Als ze niet te repareren zijn, worden ze uit elkaar gehaald. De diverse onderdelen kunnen weer de grondstof zijn voor nieuwe verwarmingsketels. In de meest
ultieme situatie wordt middels een 3D printer een
nieuwe ketel geprint.
Met second heat kan een nieuw bedrijf opgezet worden. Volume kan verkregen worden door oude ketels
in de markt op te halen. Samenwerking kan gezocht
worden met o.a. de Sociale Werkplaats, Groothandel,
Ketelfabrikanten.
Naast de hiervoor uitgewerkte ideeën zijn er nog circa 15
aangedragen. Een kleine greep hieruit: verwarmingsketels verpakken in statiegeld dekens, i.p.v. piepschuim
en karton, standaardiseren van de pallets, alle pallets
aanmerken als statiegeld pallets, ketel zodanig ontwerpen dat deze zonder verpakking transport bestendig is, afval terug naar de groothandel.
Al met al een interactief dialoog diner, met heerlijke
hapjes, veel humor en vooral gezelligheid. Een aantal
uitspraken van de deelnemers: ‘Creativiteit levert energie
op’, ‘Begin klein en rol het vervolgens uit, ‘Onderscheid je
van de rest met de afval aanpak’.
Winfried Ponsioen vatte de avond mooi samen met de opmerking: veel creatieve ideeën die meer dan de moeite
waard zijn om verder uit te werken en op haalbaarheid
te toetsen.
FOTO
IMPRESSIE
Tankval 34
2408 ZC Alphen a/d Rijn
Tel: 0172 – 43 26 61
[email protected]
www.ponsioenbv.nl
Download