LES 1: De wereld in verandering

advertisement
LES 1: De wereld in verandering
1
Les 1: De wereld in verandering
Vakken
Zedenleer/godsdienst, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, PAV
Eindtermen
Sociale vaardigheden, burgerzin, ICT, vakoverschrijdend, samenwerken, kritisch denken
Materiaal
Voorbeelden van foto’s, tabellen en grafieken (in bijlage)
Computer met internet
Wereldkaart
Post-its
Methodiek
Opzoeken van foto’s, tabellen en grafieken
Analyseren van foto’s, tabellen en grafieken
Presentatie resultaten
Lesduur
50 minuten
Doelstelling
De leerlingen ontdekken enkele fundamentele veranderingen die in de wereld aan de gang zijn op
economisch, klimatologisch en demografisch vlak. Ze denken na over hoe we in 2050 negen miljard
mensen gaan voeden in deze wereld.
Lesverloop
© Liz MartinThe Gazette
Deel 1: Opzoekwerk over een verandering in de wereld (in 6 groepen) (10 minuten)
Deel 2: Voorstelling onderzoeksresultaten + situering van het probleem op de wereldkaart (30 minuten)
Deel 3: Analyse en conclusie (klassikaal) (10 minuten)
2
Deel 1: opzoekwerk over een verandering in de wereld
15 minuten per groep
Groep 1: stijgende temperaturen
© dp JacksonBklft
1914 Stebinger
De temperatuurstijging heeft wereldwijd immense gevolgen: stijging van het zeeniveau, smelten
van de gletsjers, overstromingen, veranderingen in het ecosysteem…
Zoek op het internet foto’s die de gevolgen van de temperatuurstijging illustreren.
Een voorbeeld van een foto vind je in bijlage 1.
Groep 2: dalend waterniveau
© Liz MartinThe G
azette
Het dalend waterniveau heeft wereldwijd desastreuze gevolgen: groeiend watertekort,
halvering van de opbrengsten van niet-geïrrigeerde akkers, gewapende conflicten…
Zoek op het internet foto’s die deze gevolgen illustreren.
Een voorbeeld van een foto vind je in bijlage 2.
© chinaafricareals
Er ontstaan nieuwe economische machten in de wereld.
Zoek op het internet foto’s van Shanghai in 1990 en 2013 en vergelijk ze.
Wat vertellen de foto's over de economische evolutie?
Zoek ook tabellen i.v.m. de economische evolutie van China.
Een voorbeeld van een tabel vind je in bijlage 3.
tory.com
Groep 3: opkomst nieuwe economische machten
3
Groep 4: grondstoffenschaarste
Grondstoffen (=vruchtbare grond, mineralen, olie,...) worden schaarser en duurder.
China bijvoorbeeld koopt steeds meer Afrikaans grondgebied. Zo zorgt China voor een veilige toevoer van grondstoffen voor hun groeiende industrie en creëert het in Afrika een afzetmarkt voor
Chinese producten.
Zoek op het internet foto’s die de toevoer van grondstoffen van Afrika naar China illustreren.
Een voorbeeld van een foto vind je in bijlage 4.
Groep 5: sterke bevolkingsgroei
Volgens voorspellingen van de VN zullen we tegen 2050 met meer dan 9 miljard mensen zijn.
In Europa en Azië groeit de bevolking bijna niet meer. Het is vooral Sub Sahara Afrika dat
spectaculair groeit: de bevolking zal er verdubbelen.
Zoek een grafiek die de wereldwijde bevolkingsgroei tegen 2050 illustreert.
Een voorbeeld van een grafiek vind je in bijlage 5.
Groep 6: economische crisis
© sodahead.com
© thenextrecession
Zoek een grafiek die de economische evolutie van Europa van de laatste jaren illustreert.
Een voorbeeld van een grafiek vind je in bijlage 6.
4
Deel 2: voorstelling resultaten
5 minuten per groep
Voorzie een wereldkaart en post-its met de titels ‘Stijgende temperaturen’, ‘dalend waterniveau’, ‘opkomst
nieuwe economische machten’, ‘grondstoffenschaarste’, ‘sterke bevolkingsgroei’ en ‘economische crisis’.
Per groep stelt één leerling zijn resultaten voor aan de hele klas en kleeft de post-it op het continent
waar de verandering plaatsvindt.
Deel 3: analyse en conclusie
10 minuten
Analyseer de voorgestelde resultaten.
Wat besluiten jullie als jullie de wereldkaart bekijken?
Wat vertellen de post-its elk afzonderlijk en als geheel?
TIP:
In deel 3 kan je met de klas nog een meer diepgaande analyse maken.
Dat kan met de onderstaande informatie.
Klimaat
• http://www.11.be/11/component/one/tag/detail/detail/basisdossier_klimaatcampagne_2011,18355
• http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1667263
• Sterke bevolkingsgroei
• http://nos.nl/video/308970-hoeveel-mensen-kunnen-er-nog-bij-op-de-wereld.html
• http://www.mo.be/sites/default/files/MO-paper54_Bevolking.pdf
• http://www.mo.be/artikel/zijn-we-met-te-veel
Waterniveau daalt
• http://www.demorgen.be/dm/nl/5397/Milieu/article/detail/1642725/2013/05/30/Merendeel-wereldbevolking-kampt-binnen-twee-generaties-met-watertekort.dhtml
• http://www.mo.be/artikel/watertekorten-bedreigen-graanoogsten-analyse
Opkomst nieuwe economische machten
• http://www.mo.be/artikel/arme-chinezen-hebben-tweede-grootste-economie
Grondstoffenschaarste
• http://www.mo.be/artikel/nieuwe-databank-legt-china-afrika-relaties-bloot
• http://www.mo.be/sites/default/files/MO-paper47_china.pdf
5
6
© dp JacksonBklft 1914 Stebinger
Bijlage 1 - Vergelijking gletsjer 1911-2000
7
© thenextrecessionwordpresscom
Bijlage 2 - Nieuwe economische machten
88
© Liz MartinThe Gazette
Bijlage 3 - Dalend waterniveau
9
© thinkprogress.org
Bijlage 4 - Grondstoffenschaarste
10
© wikimedia.org
Bijlage 5 - Sterke bevolkingsgroei
11
© thenextrecession
Bijlage 6 - Economische crisis
Download