In dit nummer - Ondernemersvereniging Reimerswaal

advertisement
■ OVR Nieuws is een uitgave van Ondernemersvereniging Reimerswaal ■ 12e jaargang, no. 29, oktober 2016
In dit nummer:
■ Onderscheid je!
> 1
■ Rabobank
> 2
■ Gemeente Reimerswaal
> 3
■150 jaar Kanaal door
Zuid-Beveland
> 3
■ Nieuwe bestuursleden
> 4
■ ABN AMRO
> 4
■ Profiel: Marjan Brandes
> 5
■ Oostdijk Transport
> 6
■ Autoschadeteam Steketee > 6
■ Sinkegroep
> 8
Oostdijk Transport
Specialist in (spoed)transport
Wat zijn de unique selling points van jouw bedrijf? Hoe onderscheid je je
ten opzichte van anderen? Voor veel ondernemers is deze vraag niet zo
moeilijk te beantwoorden, blijkt wel uit de artikelen in deze nieuwsbrief.
Iedere ondernemer heeft nagedacht over hoe hij of zij zich onderscheidt in
Autoschadeteam Steketee
We doen méér dan alleen auto’s
de markt.
Je wilt als bedrijf immers goed weten op welke doelgroep je je moet
richten, met welke boodschap en hoe je (potentiële) klanten kunt
prikkelen om te kiezen voor jouw product of dienst. Inspirerende
voorbeelden zijn te vinden in deze nieuwsbrief!
Sinkegroep
Completer aanbod door overname
Ook stellen twee nieuwe bestuursleden, Huub de Leeuw en Adriaan
Meeuwsen, zich in dit nummer voor. Kom dus vooral naar de volgende
bijeenkomst, dan kun je persoonlijk kennis met ze maken. Tot ziens!
VOORWOORD
RABOBANK
GEMEENTE REIMERSWAAL
Oosterschelde
In Reimerswaal is er een aantal bedrijven
en sectoren die voortdurend bezig zijn met
innovatie. Zeker als er meerdere onderneMartin Kole en Nico van Zantvoort
mers in dezelfde branche actief zijn, dan
kun je alleen maar winnen door jezelf te
Izak
Vogelaar
onderscheiden. Je moet continu vernieuwen, anders verlies je marktaandeel. De
Wethouder Izak Vogelaar twijfelt geen moment: “We zijn bij
Ook op andere fronten wordt
geïnvesteerd in het toerisme.
uitstek bekend om onze agrifood en aquafood. En natuurlijk
“We zijn bezig een strandje op te spuiten bij Hansweert. Er
Hoe de gemeente Reimerswaal zich onderscheidt?
ondernemers die hier actief zijn, doen dat
ook. Kijk bijvoorbeeld naar de aardappel-,
uien- en mosselsector, die steeds weer
nieuwe en betere wegen zoeken. Daar zijn
de daaraan gerelateerde dagrecreatie en culinaire activiteiten.
is al belangstelling getoond voor een strandpaviljoen. En
Sinds 1 mei 2014 is de Nederlandse Mosselveiling in Yerseke een private organisatie.
Neem nou Yerseke, waar veel publiek afkomt op de oesterproe-
je kunt inmiddels per fiets een prachtige fietstocht maken
vaak ook flinke investeringen mee gemoeid.
“Dat was een mooi moment om invulling te geven aan de wensen uit de markt en
verijen. Die mensen moet je accommoderen en kunnen laten
langs het water en dat combineren met een slikwandeling
een aantal investeringen te doen”, legt veilingmeester Nico van Zantvoort uit. “De
parkeren.
of tocht op de Oosterschelde. Zo ontstaat groei in de
We hebben het afgelopen jaar als OVR meerdere
mosselkraan op het ponton is vernieuwd en er worden aanpassingen gedaan aan
bijeenkomsten georganiseerd en daar bleek echt
de mosselmeter. Er zijn zo’n zestig bedrijven die hun mosselen hier op de veiling
Het plan is om de wegen vanaf de noordkant van Yerseke tot
opgenomen in de routes die de Zomerbus
behoefte aan te zijn. Dat is mooi om te zien. Het
aanleveren. Ook voor de nieuwe generatie mosselkwekers blijft het een uitdaging
aan de Korringaweg gefaseerd aan te pakken: betere parkeer-
(zie www.reimerswaal.nl) op Zuid-Beveland gaat rijden.
is niet alleen informatief, maar er is ook ruimte
om de productie en afvoerlijnen te optimaliseren en nieuwe manieren te vinden om
voorzieningen, de wandelpaden op de dijk verbreden en de
Samen met de Zeelandpas, die slecht € 4 kost en korting
om te netwerken, nieuwe samenwerkingen aan
het product af te zetten. De sector spant zich tot het uiterste in om dat te realiseren.
havendijk minder gevaarlijk maken. Terwijl het voor het vracht-
geeft op allerlei leuke uitjes, hopen we ons nog beter op
te gaan en dwarsverbanden te zoeken. Zo maken
Daarbij wordt ‘beleving’ steeds belangrijker. Omdat afnemers bewust kiezen voor
verkeer en de vele bussen ook goed bereikbaar moet blijven.”
de kaart te zetten bij dagrecreanten en toeristen.”
we elkaar sterker. Het is mooi dat er veel nieuwe
het Zeeuwse product, moeten we ons daarop blijven profileren.”
In oktober 2016 bestond het Kanaal door Zuid-Beve-
Rijkswaterstaat stelde de sluizen
land 150 jaar. Dat moest gevierd worden! Want het
open voor het publiek en ook het
kanaal was en is van grote betekenis voor de regio.
bedrijfsleven presenteerde zich.
toeristische sector. Verder is dit jaar ook Yerseke weer
initiatieven zijn in de gemeente en ondernemers
hier een bedrijf starten. Zij zijn uiteraard ook van
Martin Kole, accountmanager Binnenvaart en Visserij van Rabobank Oosterschelde
harte welkom om zich aan te sluiten bij
vult aan: “Ook een belangrijke ontwikkeling is het nieuwe veilingsysteem, waar
onze vereniging. Onze activiteiten zijn te
online op mosselpartijen in Yerseke kan worden geboden. Daar zijn twaalf toonaan-
vinden op www.ovreimerswaal.nl.
gevende visveilingen uit Europa bij aangesloten. Deze schaalgrootte, ervaring en
kennis ondersteunen de dienstverlening naar mosselverwerker en kweker. Voor ons
Tot ziens op onze bijeenkomsten!
als bank is het uiteraard van belang dat al het bijkomende betalingsverkeer vlekkeloos verloopt; bedrijven moeten daarop kunnen vertrouwen. De Rabobank vindt
het een eer dat we die rol mogen vervullen, in het zenuwcentrum van deze sector
Voorzitter Ondernemersvereniging
Reimerswaal
die voor onze regio zo belangrijk is.”
OVR Nieuws, 12e jaargang, no. 29, oktober 2016
OVR Nieuws is een uitgave van Ondernemersvereniging Reimerswaal.
De periodiek komt twee maal per jaar uit.
Wilt u meer informatie over de OVR?
Kijk op www.ovreimerswaal.nl of neem contact op
met Rinus van Stee via [email protected]l
Heeft u suggesties voor de redactie van OVR Nieuws?
Mail dan naar [email protected]
■
■
■
■
■
Redactie:
Tekst:
Foto’s:
Druk:
Productie:
Wilco Sinke, Adriaan Meeuwsen
Marjolijn Bergmann-van Leeuwen, Middelburg
AM Creatie | graphic design, Kruiningen
Drukkerij Van Velzen, Krabbendijke
AM Creatie | graphic design, Kruiningen
OVR Nieuws is mede mogelijk gemaakt door:
LambWeston / Meijer, Rabobank Oosterschelde, ABN AMRO.
Ad Openeer van de ‘werkgroep 150 jaar’ legt uit: “Het
kanaal zorgt voor ontzettend veel werkgelegenheid.
Want ook nu nog passeren elk jaar 40.500 schepen en
6.300 jachten het kanaal. Vroeger ging dat allemaal
Ad: “Het kanaal heeft altijd veel
bedrijven getrokken. Aan de
loswal in Hansweert presenteerden zij zichzelf, waaronder ondernemers als Sinke Groep,
Pekaar bestratingsmaterialen en aannemingsbedrijf Van der
heel anders. Daarom hebben we tijdens de festivi-
Straaten. Fantastisch dat ook veel bedrijven bereid waren ons als
teiten veel oude voertuigen laten zien en was er een
sponsor te steunen, waaronder Scheepswerf Reimerswaal, zodat
demonstratie van een 130 jaar oud zandscheepje.”
het een echte feestmaand werd!”
Het kanaal van de Westerschelde naar het sluizencomplex in Hansweert.
2
Oosterschelde
3
ABN AMRO
PROFIEL: LANS ZEELAND
NIEUW BESTUURSLID
NIEUW BESTUURSLID
Bij ABN AMRO is een aantal jaren geleden gekozen
voor sectorgericht werken. Alle relatiemanagers hebben één sector waarin ze zich gespecialiseerd hebben.
Kees van der Werf legt uit: “Onderzoek wees uit dat
onze klanten het belangrijk vinden dat we een goede
Kennismaken met…
Marjan Brandes in de tomatenkas.
gesprekspartner zijn. Vol kennis en kunde over een
bepaalde branche, zodat je echt kunt sparren, weet wat
Kennismaken met…
er speelt en proactief oplossingen kunt aandragen. Zo
ben ik gespecialiseerd in de mosselbranche, visgroothandel en uiengroothandel en -verwerkers.”
De OVR heeft sinds afgelopen april nog een
nieuw bestuurslid: Adriaan Meeuwsen van AM
“We worden gevoed door de specialisten van ons hoofdkantoor,
Dat Huub de Leeuw uit Yerseke sinds april 2016
lezen alle vakliteratuur, volgen Food-cursussen en praten vooral
Het familiebedrijf Lans is ontstaan in het Westland,
veel met de ondernemers. Want daar zit de echte kennis. Zo
gevestigd in Maasdijk en heeft sinds 2003 ook tomaten-
hebben we een goed beeld van de branche op macroniveau en
kassen in Zeeland. Directieassistente Marjan Brandes
kennen we de individuele uitdagingen, kansen en risico’s. We
website bijhouden en vanaf nu deze nieuwsbrief
legt uit: “Lans is al diverse malen uitgebreid en heeft
onderscheiden ons dus door onze professionaliteit en daarnaast
opmaken. Daar verheug ik me echt op. Niet alleen
door onze snelheid van handelen en het nakomen van beloftes
nu in totaal 53 hectare kas, waarvan ruim 20 hectare in
omdat het mooi aansluit bij mijn eigen vak, maar
en afspraken.”
Creatie uit Kruiningen. Adriaan volgt Marije
Sandee op en gaat zich bezighouden met een
deel van de communicatie. “Ik ga bijvoorbeeld de
ook omdat het mijn netwerk vergroot.”
Rilland. In Zeeland werken twintig vaste medewerkers
en een heel team aan uitzend- en vakantiekrachten, die
penningmeester is van de OVR, is gezien zijn
achtergrond geen verrassing: “Het is fijn dat
ik me in deze nieuwsbrief mag voorstellen,
dan weten onze leden van wie ze de factuur
voor de contributie ontvangen. Ons kantoor is
gespecialiseerd in administratieve dienstverlening
en belastingadvies. Omdat mijn vader en ik er
samen werken, zijn de lijntjes naar onze klanten
Collega Ilse van der Slikke vult aan: “Zo konden we bijvoorbeeld
met elkaar zorgen voor alle werkzaamheden. Sorteren
goed inspelen op de gevolgen die de mzi’s hadden voor de mos-
en verpakken wordt in het Westland gedaan.
altijd kort. Die waarderen dat persoonlijke
adviesbureaus.”
contact. Zo onderscheiden wij ons van de grote
Adriaan werkt sinds 2010 fulltime als zelfstandig onder-
selkwekers en -handelaren. En weten we wat de consequenties
nemer. “AM Creatie richt zich vooral op de zakelijke markt.
zijn voor de uiensector door het elektronisch sorteren en de
Verkoopvereniging
Ik creëer daarbij het totaalconcept van de huisstijl. Zelf
ketenverkorting. We delen onze kennis graag met onze klanten,
“We verkopen onze tomaten rechtstreeks aan de retail, niet via
doe ik alle vormgeving en ontwerp de website; de overige
via insights.abnamro.nl. En natuurlijk via onze medewerkers! We
de veiling. Door onze schaalgrootte en belichte teelt, kunnen
“We werken vooral voor ondernemers, waarvoor we o.a.
zaken zoals drukwerk en belettering besteed ik uit. Daarbij
gaan graag het gesprek met de Zeeuwse ondernemers aan.”
we het hele jaar leveren. Omdat we zijn aangesloten bij een ver-
de financiële administratie, de loonadministratie, de btw-
bewaak ik goed de huisstijl: wordt die consequent door-
koopvereniging bieden we alle soorten aan. In Zeeland kweken
aangiften en de jaarrekening verzorgen. Vaak kloppen ze
gevoerd voor optimale herkenbaarheid? Want alleen dan
we in onze kassen vooral cocktail trostomaten en midi-trostoma-
tussentijds nog aan met vragen. De wet- en regelgeving ver-
bouw je een sterk merk en heeft een huisstijl toegevoegde
ten – dat is een tussenmaatje met een ovale vorm.”
andert immers voortdurend. Verder zijn er vermogende particulieren die we adviseren over het fiscaal gunstig beheren
waarde voor een bedrijf.”
Energieneutraal
van hun vermogen. En uiteraard helpen we ieder voorjaar
Hoe Adriaan zichzelf onderscheidt in de markt? “Vaak
“We proberen ons te onderscheiden door innovatie”, vertelt
weer veel klanten met hun aangifte inkomstenbelasting.”
krijg ik het compliment dat ik snel reageer, mijn deadlines
Marjan tot slot. “We behoren bij de koplopers als het gaat om
haal en goed luister. Dat komt omdat ik me echt in het
nieuwe ontwikkelingen en duurzaamheid. Zo hebben we in
Het mooiste compliment dat je Huub kunt geven? “We
bedrijf inleef en hen door mee te denken help met hun
Rilland een gesloten kas ontwikkeld die wordt verwarmd en
horen vaak: we hadden jaren eerder naar jullie moeten
ideeën. Daarom ga ik ook het liefst al bij het eerste contact
gekoeld met aardewarmte. Ons doel is om de kassen energie-
overstappen! De persoonlijke aandacht die we geven, wordt
langs. Want pas als je een onderneming kent, kun je goed
neutraal te maken. Dit lukt nog niet, maar we leren er veel van.
positief gewaardeerd. En dat we heel allround onze klanten
inschatten wat ze precies willen en al bij de kennismaking
Innoveren in het bestrijden van ziekten en plagen staat ook hoog
helpen. Als we iets niet zelf kunnen, zoals pensioenen, beste-
een stukje advies geven.”
op ons prioriteitenlijstje. En we belonen ons personeel op een
den we het uit. Maar daar merkt de klant niets van.”
eerlijke manier. Want ook dat is duurzaam ondernemen!”
4
5
OOSTDIJK TRANSPORT
Toen Izak Oostdijk nog als chauffeur in loondienst
werkte, zag hij vaak wagens met halve vracht rijden,
dat hij besefte: dat kan efficiënter. Daarom trok hij
de stoute schoenen aan en schreef zich in voor de
opleiding beroepsgoederenvervoer. Hij behaalde zijn
“We gaan fatsoenlijk met de vracht om en
Plannen?
handelen alles netjes af. Van enveloppen
Of het bedrijf nog toekomstplannen
en kleine pakketjes tot grote constructies,
heeft? “We hebben net een nieuwe bus
scheepsonderdelen, graafmachines, auto’s
gekocht. Dat maakt ons alweer een stuk
Niet overladen
en rescueboten. Heel divers dus. Veel van
flexibeler. Maar goede service staat bij ons
Een ander groot verschil met andere
onze klanten zitten in de visserij, zee- en
bovenaan. We willen graag datgene wat
transporteurs is dat Oostdijk Transport
scheepvaart. Daarom rijden we geregeld
we doen, goed doen. Daar richten we ons
vracht. Als er bijvoorbeeld een schroef van een schip is bescha-
niet met op- of overslag werkt. “Op die
van en naar de havens, zowel in Nederland
voorlopig op.”
digd en die moet naar de werkplaats voor reparatie, dan regelen
manier voorkom je beschadigingen en
als in België.
wij dat. Dat zijn bijna altijd spoedklussen.”
dat pakketten zoek raken”, legt Izak uit.
Vast aanspreekpunt
De zaken gingen zo goed, dat ook zijn vrouw Marjan bij het
diploma, vroeg alle benodigde vergunningen aan en
bedrijf aan de slag kon. “Ze had al haar rijbewijs B-E”, vervolgt
startte in 2007 Oostdijk Transport in Yerseke.
Izak. “Zij rijdt meestal met onze bus; ik heb een pick-up met grote
aanhangwagen. We kunnen zelf vracht aan tot 2,5 ton en een
lengte van zes tot zeven meter. Verder werk ik veel samen met
Gat in de markt
collega-transporteurs, wat ons heel flexibel maakt. Soms hebben
“Ik ben toen alle bedrijven in de regio langsgegaan om mijn
we het ene moment geen lading en een uur later zitten we met
diensten aan te bieden. Daarna kwam ons transportbedrijf snel
vijf auto’s op de weg. Het voordeel voor onze klanten is, dat ze
van de grond. We zijn gespecialiseerd in transport tot 2500 kilo
één vast aanspreekpunt hebben. Zodra de opdracht binnen-
en lading met incourante maten. Dat bleek een gat in de markt.
komt, ga ik het meteen regelen. ‘Nee’ verkopen kennen we niet.
Vooral veel bedrijven in de zee- en scheepvaart hebben zulke
Een levering van twintig ton? Komt voor elkaar!”
Izak en Marjan Oostdijk bij hun twee bedrijfswagens.
AUTOSCHADETEAM STEKETEE
Moderne technieken
er weer spik en span uitziet: even stofzuigen, poetsen – helemaal
“Die verzekeringsmaatschappijen stellen allerlei kwaliteitseisen”,
weer als nieuw. Dan doe je net even méér dan de klant verwacht.”
legt Peter uit. “Onze zes monteurs gaan daarom geregeld op cursus.
“Het is een dooddoener om te
zeggen dat je het beter doet dan een
ander. Feit is dat we praktisch met
alle verzekeringsmaatschappijen en
opdrachtgevers contracten hebben voor het
afhandelen van schade. Daardoor kunnen
we alles snel regelen.” Aan het woord is Peter
de Water. Samen met zijn compagnon Kees
Luteijn heeft hij in 2008 Autoschadeteam
Steketee in Yerseke overgenomen. Kees geeft
leiding aan de werkplaats, Peter regelt samen
met twee medewerkers de front office.
Dan worden ze bijgeschoold in bijvoorbeeld aluminiumlassen,
Jachten en keukens
kunststoflassen of nieuwe lijmtechnieken. Dat vergt natuurlijk een
Het zijn niet alleen auto’s waar Autoteam Steketee zich op richt. “We
behoorlijke investering, maar daardoor is iedereen heel allround
spuiten eigenlijk alles waar verf op kan”, vertelt Peter tot slot. “Van
en dat maakt ons weer flexibel. De ontwikkelingen gaan heel snel
keukens, deuren, meubels tot tuinbanken. Laatst spoten we voor een
en daar proberen we op in te spelen door gebruik te maken van de
interieurbouwer een metalen trap en haalden we voor iemand de
nieuwste materialen. Zo hebben we tegenwoordig verf die binnen
deukjes uit zijn garagedeur. We zijn ook eigenaar van watersportbedrijf
vijf minuten keihard is door die te bestralen met uv-licht. In het
Maritiem Service Yerseke, waar we sinds drie jaar winterstalling, onder-
verleden moest een gespoten auto een nacht uitharden. Nu kunnen
houd en reparatie aan pleziervaartuigen aanbieden. Die jachten kun-
we een half uur later al aflakken. Dat versnelt het proces enorm.”
nen we ook repareren en spuiten. De kennis die we hebben opgedaan
met auto’s, passen we nu ook toe op boten. Mooie kruisbestuiving!”
Spik en span
“We kunnen daardoor zo’n twintig à vijfentwintig schades per
De nieuw gespoten onderdelen staan klaar voor montage.
week afhandelen. Dat merkt de klant, want die heeft sneller
zijn auto weer terug. Een schade is voor niemand prettig, dus
wij regelen alles: van het verhalen van de schade op de verzekeringsmaatschappij tot het repareren en spuiten van de auto.
Ook adviseren we over de no-claimkorting; we zoeken uit of het
gunstiger is om zelf te betalen of de schade te verhalen. Al onze
klanten kunnen gebruik maken van een van onze leenauto’s. Zo
Peter de Water en Kees Luteijn
6
blijven ze toch mobiel. Als de wagen klaar is, zorgen we dat die
7
SINKEGROEP
De Sinkegroep uit Kruiningen bestaat dit jaar veertig
jaar! Voor het bedrijf een reden om het familiebedrijf
uit te breiden en nog Zeeuwser te maken. Medeeigenaar Wilco Sinke legt uit: “We hebben begin dit
jaar sloopbedrijf Sturm en Dekker overgenomen.
Daardoor zijn we nu nog breder inzetbaar in de sloop
Het (bijna) voltallige personeel tijdens de open dag in juni 2016.
en ook voor onze andere activiteiten gevestigd op
Walcheren. Een paar maanden daarvoor hadden we
aanvulling op de vele diensten die we al bieden.
ook al hun vestiging in Goes overgenomen; de handel
Overigens blijft het bedrijf wel onder hun eigen naam
in tweedehands bouwmaterialen. Dat is een mooie
bestaan. Alleen krijgt de huisstijl een restyling.”
Asbestsanering en puin
de basis van het bedrijf, waar mijn vader
“De Sinkegroep is gespecialiseerd in
Pau Sinke veertig jaar geleden mee begon.
bouwen van keerwanden, scheidingswan-
alles wat te maken heeft met de bouw”
Inmiddels verhuren we ruim dertig grond-
den, opslagvlakken of waterkeringen. Ze
vervolgt Wilco. “Van het slopen van kleine
verzetmachines. Van mobiele kranen en
zijn ook brandwerend, dus voor dat doel
en grote gebouwen, het aanleggen van
rupskranen tot shovels en ander klein hulp-
worden ze eveneens gebruikt.”
terreinen en dijken tot het afvoeren van
gereedschap. We hebben goed opgeleide
afvalstromen. Daaronder valt met de
machinisten en de machines zijn van de
Korte lijnen
overname van Sturm en Dekker sinds kort
modernste technieken voorzien, zodat we
Het bedrijf heeft een breed aanbod en
ook het verwijderen van asbest. Schoon
borg staan voor een hoge productiviteit.”
jarenlange ervaring. Hoe ze zich onderscheiden op de markt? “Mijn broer Lau en
puin wordt bij ons op onze eigen ter-
8
worden gezet. We passen dit toe voor het
reinen in Kruiningen, Goes en Middelburg
Recyclen
ik zitten er bovenop. We houden alles in de
gebroken en waar mogelijk hergebruikt.
Hergebruik van materialen uit de bouw
gaten en zorgen ervoor dat alles vlekkeloos
Het gebroken puin wordt verpulverd tot
is een waardevolle toevoeging voor het
verloopt. Alleen op prijs kun je tegenwoor-
granulaat, dat weer een basismateriaal is
bedrijf. Zo heeft de Sinkegroep haar
dig niet meer scoren. We onderscheiden
voor de wegenbouw.”
eigen Sinke Eco Blok ontwikkeld. Wilco:
ons door korte lijnen, service, kwaliteit
“Door afvalstromen samen te voegen met
en creativiteit. Bijvoorbeeld door goede
primaire bouwstoffen, ontstaat een beton-
communicatie over op handen zijnde
Moderne materialen
nen, stapelbaar blok. Deze blokken hebben
sloopwerkzaamheden of door de verkeer-
Daarnaast verzorgt het bedrijf ook grond-
een standaard afmeting en kunnen als
shinder te beperken. Zo wordt het werk
verzet en transport. “Grondverzet is eigenlijk
‘legoblokjes’ snel en flexibel op elkaar
voor iedereen prettiger.”
Download