kenmerk: 553302 onderwerp: Overzicht Exposities Burgerzaal 2012

advertisement
Exposities Burgerzaal 2012
Voor het jaar 2012 zijn reeds 6 aanvragen om te mogen exposeren in de Burgerzaal binnengekomen.
Conform het huidige beleid dient uw college hieromtrent een besluit te nemen. Onderstaand worden
de verzoeken nader uitgewerkt.
Expositie Elisa Pesapane (januari - maart 2012)
De kunstenaar Elisa Pesapane verzoekt uw college om in de maanden januari - maart 2012 te mogen
exposeren in de Burgerzaal. Elisa Pesapane studeerde in 2004 af aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten in Den Haag. Naast haar vrije werk is zij actief als portretschilder/tekenaar,
illustrator, maakt zij wandschilderingen en ontwikkelt culturele trajecten en workshops voor
basisscholen. Van alles wat haar inspireert maakt zij een personage, attribuut of setting. Alles heeft
zijn plek en functie als onderdeel van het grotere geheel. Het zijn als het ware korte tragi-komische
toneelstukken geschreven met olieverf. In 2009 heeft Elisa Pesapane deelgenomen aan de Centrale
expositie in de Burgerzaal in het kader van de Kunstlijn. Voorts heeft zij een actieve CV en is
woonachtig in Heemstede. Werk van haar is te zien op de website: www.elisapesapane.com.
Expositie Jacintha Reijnders (april - mei 2012)
De kunstenaar Jacintha Reijnders verzoekt uw college om in de maanden april - mei 2012 te mogen
exposeren in de Burgerzaal. Voor Jacintha is schilderen een avontuur van ontdekken en weer
ontdekken. Eigenlijk een soort ontdekkingstocht naar je eigen manier van werken. Belangrijk is
uiteraard het omgaan met het materiaal: verf, pigmenten, materie etc. Inspiratie vindt zij in oudheden
in de breedste zin van het woord, maar ook door bestudering van aardlagen en artefacten. Haar
onderwerpen treft zij al reizend en fantaserend aan: niet alleen de natuur in al haar vormen maar ook
deuren, ramen, poorten en daken doemen voor haar als het ware op uit het clair-obscur. Tijdens en na
haar Kunstacademiejaren deed zij mee aan tal van landelijke en regionale (groeps)tentoonstellingen.
Vanaf 1990 is zij een trouwe deelnemer aan de Kunstlijn in Haarlem maar ook aan de centrale
expositie in de Burgerzaal. Jacintha is lid van de volgende Kunstenaarsverenigingen, te weten: De
Vishal, KZOD te Haarlem, ArtiShock te Rijswijk en woont en werkt in Heemstede. Werken van haar
hand zijn te zien op de website: www.jacinthareijnders.nl.
Expositie Paulien de Jong (juni - augustus 2012)
De kunstenaar Pauline de Jong verzoekt uw college om in de maanden juni - augustus 2012 te mogen
exposeren in de Burgerzaal. Sinds 2000 werkt Pauline de Jong als Sociaal Therapeut. Op de
Kunstacademie is zij erachter gekomen dat het schilderen als uitlaatklep kan dienen. Achter ieder
schilderij zit voor haar een verhaal. Haar werken zijn veelzijdig te noemen. Pauline de Jong werkt in
Heemstede. Haar atelier stelt zij op bepaalde momenten open (dit kan buiten die momenten ook op
afspraak). Zo was haar atelier gedurende het afgelopen Kunstlijnweekend te bezoeken. Werk van
haar is te zien op de website: www.atelierpaulinedejong.nl.
Expositie Etsen van Olga v.d. Klooster en cursisten (september - oktober 2012)
De kunstenaar Olga v.d. Klooster verzoekt uw college om in de maanden september - oktober te
mogen exposeren in de Burgerzaal. Naast architectuurhistoricus en kleurendeskundige is Olga v.d.
Klooster beeldend kunstenaar (Kunstacademie Minerva te Groningen). Met name zullen tijdens de
expositie etsen te zien zijn van haar hand. Ook maken werken van haar cursisten onderdeel uit van
deze expositie. Zij woont en werkt in Heemstede.
Expositie Kunstlijn 2012 (november 2012)
Sinds vele jaren zijn wij gastheer voor de Kunstlijn. Ook dit jaar zal in het kunstlijnweekend - 3 en 4
november 2012 - een centrale expositie in de Burgerzaal te zien zijn met werken van kunstenaars die
wonen en/of werken in Heemstede. Het blijkt dat in het Kunstlijnweekend zo’n 800 kunstliefhebbers de
weg weten te vinden naar de centrale expositie, maar ook naar de ateliers die in dat weekend open
zijn. De centrale expositie blijft tot eind november hangen. Gezien de kwaliteit van de kunstwerken
(professionele beeldende kunstenaars) en de hoeveelheid bezoekers in het Kunstlijnweekend past
een en ander binnen het huidige expositiebeleid.
Expositie Fred Rosenhart (december 2012- januari 2013)
De kunstenaar Fred Rosenhart verzoekt uw college om in de maanden december 2012 - januari 2013
te mogen exposeren in de Burgerzaal. De kunstenaar is veelzijdig. Zo is hij o.a. bekend van de
personages (Adriaan Pauw, Fokker etc.), die hij speelt in het kader van de Living History. Daarnaast
553302
1/2
organiseert hij educatieve voorstellingen voor scholen over discriminatie en respect. Ook deze
veelzijdigheid is terug te vinden in zijn schilderijen. Fred Rosenhart woont en werkt in Heemstede.
Tevens is hij docent aan de Kunstacademie. Werk van zijn had is te vinden op de website:
www.fredrosenhart.nl.
ADVIES
Gesteld kan worden dat voornoemde verzoeken passen binnen het huidige expositiebeleid. Zo is er bij
alle exposanten sprake van een gerichte opleiding. Daarnaast wonen en/of werken de kunstenaars in
Heemstede. Gelet op het vorenstaande wordt u voorgesteld akkoord te gaan met onderhavige
verzoeken i.c.
Opgemerkt dient nog te worden dat in overleg met de exposanten de exacte datum voor de inrichting
en de opening van de exposities - per expositieperiode - nog bepaald worden. Dit wordt o.a.
ingegeven door de beschikbaarheid van de Burgerzaal.
553302
2/2
Download