Profielkeuzeformulier ATHENEUM 2017

advertisement
Profielkeuzeformulier ATHENEUM
Naam
2017
Klas
= invullen naar keuze
Gemeenschappelijk deel (verplicht)
Nederlands /Engels / Maatschappijleer / Lichamelijke opvoeding /CKV
Tweede MVT kiezen: Frans
Duits
Profielkeuze
C&M
E&M
N&G
Profieldeel
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Kies 1 vak uit:
Wiskunde C
Wiskunde A
Economie
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Scheikunde
Aardrijkskunde
Kies 1 vak uit:
Wiskunde A
Wiskunde B
Kies 1 vak uit:
Wiskunde A
Wiskunde B
N&T
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Kies 1 vak uit:
Tekenen*
Muziek*
Vrije deel (1 vak kiezen)
Tekenen
Tekenen
Muziek
Muziek
Duits
Duits
Frans
Frans
Biologie
Biologie
M&O*
M&O
Economie*
Extra vak (alleen invullen indien gewenst)
Tekenen
Muziek
Duits
Frans
Natuurkunde
M&O
Economie
Profielwerkstuk (verplicht)
Door de school ingevulde vrije deel (verplicht)
Godsdienst/Mentoraat & LOB/Internationalisering of stage/Excursies
*Bij profiel C&M is de combinatie Te + M&O en Mu + Eco niet mogelijk
MVT = Moderne Vreemde Taal
M&O= Management & Organisatie
Datum:
Handtekening ouders/verzorgers:
Versie 17 januari 2017
Tekenen
Muziek
Duits
Frans
Aardrijkskunde
M&O
Economie
Download