Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke

advertisement
Protestantse Gemeente
Biggekerke/Meliskerke
Informatiemap
Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke:
inspirerend en actief
De kerkelijke gemeente Biggekerke/Meliskerke
Informatiemap
De kerkelijke gemeente Biggekerke/Meliskerke
Informatiemap
Diaconie
Kindernevendienst
Informatiemap
Crèche
Kindernevendienst
Informatiemap
Jeugdnevendienst
Informatiemap
Catechese
Informatiemap
Recreatiewerk ‘de Boshut’.
Informatiemap
Commissie Kerkelijke Activiteiten
Verjaardagsfonds
Informatiemap
Kerkkoor ‘Met Hart en Stem’
Informatiemap
Orgels en gemeentezang
Informatiemap
Cantorij
Beamerteam
Informatiemap
Pastorie
Informatiemap
Het DNA van Biggekerke en Meliskerke
Veere
Informatiemap
Biggekerke
Informatiemap
Meliskerke
Informatiemap
Contact:
Download