CBB Change Request

advertisement
NKGB - CNHB
Handleiding ingeven schuldbemiddelaar
CBB – Release 3.1
Auteur: Willy Baudot / Project Manager
Datum: 03MAR2014
V1.2
Handleiding ingeven schuldbemiddelaar in een CSR bericht
PS:
Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in het rood aangegeven.
1. Situering / Documenten
Door de wet van 14/01/2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 01/03/2013, verkrijgen alle
schuldbemiddelaars vanaf 01/09/13 rechtstreeks toegang tot CBB, zijnde het Central Bestand van
Berichten. Zij krijgen namelijk de verantwoordelijkheid voor het invoeren van alle wijzigingen op de
berichten van Collectieve Schuldenregeling (CSR bericht) waarin zij als schuldbemiddelaar zijn aangesteld.
De toegang voor de schuldbemiddelaars verloopt via een Centraal Identificatie en Authenticatie (CIA)
systeem genaamd CBS, de Centrale Bron Schuldbemiddelaars, die wordt ter beschikking gesteld en
beheerd door de NKGB, die tevens beheerder is van het CBB.
Alle documenten met informatie over het CBB, zoals handleidingen, Release Notes, lijsten enz., zijn steeds
beschikbaar via de functie <Bestandsuitwisseling> op de webapplicatie van CBB (voor meer info zie de
gebruikershandleiding CBB webapplicatie). Op de webpagina van <Bestandsuitwisseling> heeft u de
mogelijkheid een e-mailadres in te geven dat zal gebruikt worden om u automatisch een notificatiemail te
sturen telkens er nieuwe documenten worden ter beschikking gesteld. Op deze wijze bent u steeds op de
hoogte van alle nieuwigheden / wijzigingen.
Referentiedocumenten:
 Gebruikershandleiding CBB webapplicatie – Release 3.1, V1.2 dd. 01/02/2014
 Informatie m.b.t. de schuldbemiddelaars, V1.4 dd. 14/11/2013
2. De registratie in CBS / opzoeking in CBS
BELANGRIJK
Opdat de schuldbemiddelaars hun berichten zouden kunnen opzoeken en in bewerking nemen moet aan 2
voorwaarden voldaan worden:
 De schuldbemiddelaar moet geregistreerd zijn in CBS; dit kan gebeuren door de griffie van de
Arbeidsrechtbank of door NKGB
 Bij de creatie van het CSR bericht dient de griffie van de Arbeidsrechtbank de gegevens van de
schuldbemiddelaar in te geven via een opzoeking in CBS, zoniet kan het CBB het bericht niet
koppelen aan de registratiegegevens van de schuldbemiddelaar
Indien de griffie de gegevens van de schuldbemiddelaar op de oude manier (dus handmatig, zonder
opzoeking in CBS) ingeeft, zal dit tot gevolg hebben dat de schuldbemiddelaar in kwestie dat CSR bericht
niet zal kunnen terugvinden (bij een opzoeking in eigen berichten) noch in bewerking nemen.
De gegevens van de schuldbemiddelaar
Belangrijk om weten is dat voor CBB de schuldbemiddelaar steeds een persoon is, hetgeen soms tot
verwarring blijkt te leiden in geval de schuldbemiddelaar een OCMW of andere organisatie van
schuldbemiddeling is. De registratie van een organisatie (zoals een OCMW) als schuldbemiddelaar kan dus
enkel via de registratie van een persoon die deze organisatie vertegenwoordigd (dat kunnen er eventueel
meerdere zijn).
Bij de registratie worden volgende gegevens vastgelegd in CBS:
 De naam / voornamen en RRN van de persoon die de organisatie vertegenwoordigd
 De naam / KBO-nummer / rechtsvorm en adres van de organisatie (kantoor)
Elk van deze gegevens kunnen aangewend worden om de schuldbemiddelaar op te zoeken in CBS.
NKGB_CBB-Rel3.1_CSR-HandleidingIngevenSchuldbemiddelaar_V1.2 © and IPR owned by NKGB-CNHB 2014
Page 1 of 6
NKGB - CNHB
Handleiding ingeven schuldbemiddelaar
CBB – Release 3.1
Auteur: Willy Baudot / Project Manager
Datum: 03MAR2014
V1.2
3. Procedure voor het ingeven van de schuldbemiddelaar
Het is nog steeds de griffie van de Arbeidsrechtbank die het alleenrecht heeft op de creatie van nieuwe
CSR berichten. Tijdens de creatie dient de griffie de gegevens van de schuldbemiddelaar in te geven via
een opzoeking in CBS. Daartoe zijn 2 zoekfuncties beschikbaar (zie ook screenshot hieronder):
 <Directe opzoeking partij>

<Advanced Search>
Als de schuldbemiddelaar wordt gevonden dan worden zijn gegevens direct ingevuld in het bericht; indien
er meerdere resultaten zijn dan zal men eerst er één van dienen te selecteren.
Indien de schuldbemiddelaar nog niet is geregistreerd in CBS zal deze uiteraard niet worden gevonden en
wordt de mogelijkheid geboden de gegevens handmatig in te geven (klik op de knop Partij niet gevonden).
Belangrijke opmerkingen hieromtrent:
 De manuele ingave is slechts een ‘noodoplossing’ gezien de negatieve gevolgen
 De griffie zal dit best melden aan de schuldbemiddelaar in kwestie en aandringen op zijn/haar
registratie in CBS
 Deze mogelijkheid zal daarom slechts tijdelijk (tijdens de overgangsfase) worden toegelaten, i.e.
totdat alle (of toch de meeste) schuldbemiddelaars werden geregistreerd
PS: de mogelijkheid tot manuele ingave wordt nog tijdelijk verlengd totdat de organisaties van de
advocatuur en het notariaat hun leden hebben kunnen inlichten hieromtrent !
 Dergelijke berichten zullen pas door de schuldbemiddelaar kunnen teruggevonden en bewerkt
worden nadat hun registratie in CBS werd uitgevoerd en het bericht werd gekoppeld aan de
registratie!
Deze procedure is eveneens van toepassing indien een schuldbemiddelaar de gegevens van een nieuwe
vervangende schuldbemiddelaar dient in te geven.
De zoekfunctie <Directe opzoeking partij> gebruikt men door het rechtstreeks invullen van het gevraagde
zoekcriterium in het daartoe voorziene veld en daarna klikken op de knop Zoeken :
 Voor een ‘Natuurlijke persoon’ zijn de velden Rijksregister en TER-nummer beschikbaar (dit zijn de
gegevens van de schuldbemiddelaar als persoon)
 Voor een ‘Rechtspersoon’ (klikken op het bolletje ernaast) zijn dat de velden KBO- en TER-nummer
(dit zijn de gegevens van het kantoor / organisatie van de schuldbemiddelaar)
De zoekfunctie <Advanced Search> roept men op door te klikken op de gelijknamige link in de blauwe balk
‘Schuldbemiddelaar’.
NKGB_CBB-Rel3.1_CSR-HandleidingIngevenSchuldbemiddelaar_V1.2 © and IPR owned by NKGB-CNHB 2014
Page 2 of 6
NKGB - CNHB
Handleiding ingeven schuldbemiddelaar
CBB – Release 3.1
Auteur: Willy Baudot / Project Manager
Datum: 03MAR2014
V1.2
4. Ingeven schuldbemiddelaar via <Directe opzoeking partij>
De functie <Directe Opzoeking Partij> biedt volgende opzoekmogelijkheden:

Natuurlijke persoon – Opzoeking op Rijksregisternummer
Hierbij is het uitgangspunt dat u beschikt over het RRN van de schuldbemiddelaar. In onderstaand
voorbeeld werd een opzoeking uitgevoerd op het RRN van ‘Defever’, die in CBS geregistreerd staat als
schuldbemiddelaar voor 2 organisaties (achteraan de naam van de organisatie staat soms nog eens
‘OCMW’, dit is de rechtsvorm zoals gekend in CBS). Daarom komt er voor deze opzoeking een popup te
voorschijn met de lijst van alle registraties voor deze persoon. De gebruiker dient dan de gewenste
organisatie te selecteren door met de muis de overeenstemmende lijn te selecteren (deze wordt dan in het
blauw aangegeven) en vervolgens te klikken op de knop selecteer . De gegevens worden dan
overgebracht in het bericht.

Natuurlijke persoon – Opzoeking op TER-nummer
Hierbij is het uitgangspunt dat u beschikt over het TER-nr van de schuldbemiddelaar. Bij deze opzoeking
zal eerst gezocht worden naar de gegevens in het TER-register (intern register van CBB waarin alle partijen
genoteerd worden) en daarna zal met die gegevens (RRN / naam) een opzoeking uitgevoerd worden in
CBS. Indien er meerdere resultaten zijn krijgt u dus dezelfde popup als bij de opzoeking op RRN van de
schuldbemiddelaar.
Het TER-nummer van de schuldbemiddelaar zal pas gekend zijn in CBB nadat de schuldbemiddelaar werd
geregistreerd in CBS en werd gekoppeld aan zijn/haar berichten (op dat ogenblik zal CBB een interne
partijfiche opmaken en het TER-nr toekennen). Dit TER-nr kunt u opzoeken via de functie <Opzoeken van
een partij>, waarbij u kunt zoeken op naam of RRN – zie screenshot hieronder.
NKGB_CBB-Rel3.1_CSR-HandleidingIngevenSchuldbemiddelaar_V1.2 © and IPR owned by NKGB-CNHB 2014
Page 3 of 6
NKGB - CNHB
Handleiding ingeven schuldbemiddelaar
CBB – Release 3.1
Auteur: Willy Baudot / Project Manager

Datum: 03MAR2014
V1.2
Rechtspersoon – Opzoeking op KBO-nummer
Hierbij is het uitgangspunt dat u beschikt over het KBO-nr van de organisatie / kantoor van de
schuldbemiddelaar. In onderstaand voorbeeld werd een opzoeking uitgevoerd op het KBO-nr van
Welzijnsband Meetjesland (KBO 0871009916). Aangezien er 2 personen als schuldbemiddelaar zijn
geregistreerd voor deze organisatie verschijnt er een popup waarin u de gewenste persoon dient te
selecteren. De gegevens worden dan overgebracht in het bericht.

Rechtspersoon – Opzoeking op TER-nummer
Deze opzoeking werkt op dezelfde manier als met het TER-nr van de schuldbemiddelaar (als natuurlijke
persoon). Dit TER-nr bekomt men eveneens via een opzoeking van een partij op basis van het KBO-nr.
5. Ingeven schuldbemiddelaar via <Advanced Search>
Indien men niet beschikt over het RRN van de schuldbemiddelaar of het KBO-nr van het kantoor /
organisatie van de schuldbemiddelaar, dan kan men gebruik maken van de uitgebreidere
zoekmogelijkheden die geboden worden met de functie <Advanced Search> dewelke u kunt activeren via
de link in de blauwe balk ‘Schuldbemiddelaar’. U verkrijgt dan het scherm ‘Opzoeken van een partij /
Opzoeking CBS’, alwaar u kunt werken met volgende zoekcriteria:

RRN of KBO: zelfde principe als bij <Directe opzoeking partij>, zie hierboven

Naam, eventueel voornamen van de schuldbemiddelaar en/of postcode/gemeente van de
vestigingsplaats van de schuldbemiddelaar (kantoor); indien men enkel de postcode opgeeft dan
zal dit als resultaat de lijst geven van schuldbemiddelaars waarvan het kantoor gevestigd is in de
opgegeven gemeente (idem als bij opzoeking op kantoornaam en/of postcode kantoor).
Voorbeeld: een opzoeking op naam van ‘Defever’ levert dan een popup met de lijst van registraties
van deze schuldbemiddelaar – zie screenshot hieronder; hier selecteert u de gewenste lijn door te
klikken op de link <Selecteren> aan de linkerkant van de lijn.
NKGB_CBB-Rel3.1_CSR-HandleidingIngevenSchuldbemiddelaar_V1.2 © and IPR owned by NKGB-CNHB 2014
Page 4 of 6
NKGB - CNHB
Handleiding ingeven schuldbemiddelaar
CBB – Release 3.1
Auteur: Willy Baudot / Project Manager

Datum: 03MAR2014
V1.2
Naam en/of postcode/gemeente van het kantoor / organisatie van de schuldbemiddelaar; dit biedt
3 zoekmogelijkheden:
 Zoeken enkel op naam – zie voorbeeld hieronder
 Zoeken op naam + postcode (bvb. naam = OCMW en postcode = 9000)
 Zoeken enkel op postcode/gemeente, dan bekomt men een lijst van alle
schuldbemiddelaars met kantooradres in die gemeente – zie ook voorbeeld hieronder
Voorbeeld: zoeken op de naam van de organisatie OCMW Gent
Geeft als resultaat volgende popup; zelfde methode om de gewenste lijn te selecteren.
NKGB_CBB-Rel3.1_CSR-HandleidingIngevenSchuldbemiddelaar_V1.2 © and IPR owned by NKGB-CNHB 2014
Page 5 of 6
NKGB - CNHB
Handleiding ingeven schuldbemiddelaar
CBB – Release 3.1
Auteur: Willy Baudot / Project Manager
Datum: 03MAR2014
V1.2
Het is hier tevens mogelijk van enkel te zoeken op postcode / gemeente, bvb. de opzoeking op
postcode 9990 – Maldegem:
levert dan volgende popup als resultaat, ook hier dient men de gewenste lijn te selecteren door te
klikken op de link <Selecteren>:
6. Wat te doen in geval van problemen / vragen
Dan kunt u de helpdesk van NKGB contacteren door het sturen van een e-mail naar:
[email protected]
waarbij u volgende gegevens meegeeft:
 Onderwerp / subject: naam kantoor / instelling + korte indicatie van het probleem
 Beknopte doch zo duidelijk mogelijk geformuleerde uitleg van het probleem of vraag
 Uw naam en contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres
 Indien het gaat over een foutmelding die op het scherm verschijnt, gelieve dan een printscreen van
dat scherm toe te voegen
Ons helpdesk systeem zal dan een ticket-nummer toewijzen dat u in verdere communicaties niet mag
wijzigen. Onze helpdesk medewerkers zullen u dan zo snel mogelijk contacteren.
PS:
Vragen van juridische of procedurele aard betreffende de regels voor het aanbrengen van bepaalde
gegevens in een CSR bericht dient u te richten aan uw eigen beroepsorganisatie, zoals OVB,
KFBN en het Vlaams Centrum Schuldenlast.
NKGB_CBB-Rel3.1_CSR-HandleidingIngevenSchuldbemiddelaar_V1.2 © and IPR owned by NKGB-CNHB 2014
Page 6 of 6
Download