`Politiek moet vechten voor Europa` - VNO-NCW

advertisement
actueel
‘Politiek moet vechten
Opluchting over de uitkomst van de eurotop
van 9 december. Maar Euro­parlementariërs en
ondernemers vinden dat de Europese politieke
leiders niet ver genoeg gaan om de euro te redden.
‘Zeggen ‘ik hou van je’ is niet voldoende.’
Tekst: Michèle de Waard
Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf en Europarlementariërs
vinden dat de recente afspraken van Europese politieke leiders om de
euro te redden wel verder hadden mogen gaan. Juist nu Europese landen in een recessie terecht komen, is de noodzaak groot dat de Europese crisis snel wordt overwonnen.
Dat blijkt uit interviews met ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf en Europarlementariërs in Brussel. Diverse mkb-ondernemers
gingen eerder deze maand op initiatief van de Kamer van Koophandel
met Europarlementariërs in debat over de oplossing van de Europese
schuldencrisis en verbetering van de interne markt.
‘Er moet een duidelijk en concreet contract komen’, vindt Cees Hack,
bestuursvoorzitter van Sonneveld (bakkerijgrondstoffen) in Papen­
drecht. ‘Alleen zeggen ‘ik hou van je’ is niet genoeg’, zegt Hack. De
politieke leiders uit de zeventien eurolanden spraken op de jongste
Europese top af meer geld voor het reddingsfonds uit te trekken en
strengere begrotingsdiscipline in acht te nemen. ‘Er worden hele
kleine stapjes genomen. Maar het is telkens niet genoeg’, zegt Judith
Merkies, Europarlementariër (PvdA) in Brussel. Zo heeft de Europese
Commissie geen grotere rol gekregen om controle uit te oefenen op
naleving van het Stabiliteitspact.
Nederlandse Europarlementariërs vinden ook dat ondernemers veel
meer van zich moeten laten horen in de eurocrisis. ‘Werkgevers en
vakbonden zouden veel prominenter moeten benadrukken wat de
waarde van de euro is voor de Europese welvaart. Maar omdat men
bangig is voor de gedoogpartner durft men niet te hard op de Europese
trom te slaan’, stelt Europarlementariër Wim van de Camp (cda).
www.vno-ncw.nl/eurocrisis
28
FORUM #23/22.12.11
dijkstra
cda
voor Europa’
nathalie mangus
wim van de camp (cda)
Noosa Amsterdam
Fairtrade riemen, armbanden met
Noosa-chunks (symbolen)
Europarlementariër sinds 2009
‘harder op europese trom slaan’
‘we hebben baat bij een sterk europa’
Bent u opgelucht over de redding van de euro?
Bent u opgelucht met de redding van de euro?
‘Volmondig ja.’
‘In elk geval is de richting van de besluiten goed. Het is belangrijk dat
we doorgaan met Europa. De vooruitgang gaat langzaam, maar de
klok wordt niet teruggezet. Politieke leiders willen doorgaan. Dat is
belangrijk.’
Waarom?
‘Ik ben tevreden met de besluiten die de Europese politieke leiders genomen hebben om het Groei- en Stabiliteitspact te verstevigen. Ik houd
wel mijn twijfels of het voldoende is. En ik vind het Engelse veto jammer
want daardoor is er verdeeldheid. We gaan in elk geval stap voor stap
vooruit, al duurt het veel te lang.’
‘Ondernemers steunen politici te weinig. Dat heb ik al een paar keer
tegen de heer Wientjes gezegd. Werkgevers en vakbonden zouden veel
prominenter moeten benadrukken wat de waarde van de euro is voor
de Europese welvaart. Maar omdat men bangig is voor de gedoogpartner durft men niet te hard op de Europese trom te slaan. Nederlanders
realiseren zich niet hoe rijk we geworden zijn van de export in Europa.’
Hebt u vertrouwen in de toekomst van Europa?
‘Ja. Deels uit noodzaak. Een vergrijzend Europa moet het met ruim 500
miljoen mensen opnemen tegen economische spelers in de wereld zoals
China en India die 1,3 en 1,4 miljard mensen hebben. Ik vind het geen
aantrekkelijk idee dat we met onze waarden straks aan alle kanten worden bedreigd door het Chinese casinokapitalisme. Europa moet sterker
worden.’
29
FORUM #23/22.12.11
Waarom?
‘Ondernemers, ook burgers, hebben veel baat bij een sterk Europa met
een grote markt en een munt. Al moet nog het nodige gebeuren om
de interne markt beter te laten werken. Het beleid is niet consistent.
Landen houden zich niet aan sommige Europese afspraken of zetten
de afspraken niet goed om in landelijke regels. Het ontbreken van een
Europees octrooi is ondernemers een doorn in het oog. Op andere
gebieden zoals namaak van producten is Europees weer niets geregeld.
Dat moet elke ondernemer zelf maar zien te regelen.’
‘Ondernemers moeten van zich laten horen. Er is natuurlijk wel een
verschil tussen topondernemers van Unilever of Philips. Als zij zich laten
horen heeft dat impact. Kleine ondernemers hebben hun handen vol
aan het eigen bedrijf. Ik zou niet eens de juiste route weten in Brussel
om iets gedaan te krijgen.’
Hebt u nog vertrouwen in de toekomst van Europa?
‘Zeker.’
toine manders (vvd)
Europarlementariër sinds 1999
‘als je niet kunt delen, kun je niet
vermenigvuldigen’
dijkstra
vvd
actueel
cees hack
Sonneveld in Papendrecht
Producent bakkerijgrondstoffen
‘ik hou van je is niet genoeg’
Bent u opgelucht met de redding van de euro?
Bent u opgelucht met de redding van de euro?
‘Er is eindelijk een besluit genomen, al duurde het lang. Ik ben zeer verheugd, maar ik wacht de Europese top begin volgend jaar af om te zien
wat definitief de uitkomst is.’
Waarom?
‘Er wordt nu geregeld wat allang geregeld had moeten worden.
Afspraken over de begroting worden streng gecontroleerd en er volgen
vrijwel automatische sancties als landen de regels overtreden. Een blokkade vanuit de politiek is nu heel moeilijk.’
‘Politici durfden aanvankelijk geen besluiten te nemen over de euro, ook
omdat ze vanuit het bedrijfsleven nauwelijks steun kregen. Nu verschillende topondernemers in heel Europa een lans hebben gebroken voor
de euro, durft de politiek te reageren.’
Hebt u vertrouwen in de toekomst van Europa?
‘Ik heb veel vertrouwen in de toekomst van Europa. Als we Europa
sterker maken kunnen we de welvaart vergroten. Mijn lijfspreuk is ‘als
je niet kunt delen, kun je niet vermenigvuldigen’. Ik heb Sir Richard
Branson gevraagd binnenkort het publieke debat aan te gaan met ondernemers en politici over de interne markt als verdienmodel. Iedereen
houdt van zijn succesverhaal van de interne markt. Dat slaat ongetwijfeld aan. Want behalve bezuinigen is het hard nodig dat bedrijven weer
echt kunnen ondernemen.’
30
FORUM #23/22.12.11
‘Ik ben blij met de intenties. Maar we zijn er nog niet. Er moet een
duidelijk en concreet contract komen. Er is verzuimd om dat vooraf te
doen. Die fout moet hersteld worden. Alleen zeggen ‘ik hou van je’ is
niet genoeg. Maak de afspraken over economische prestaties kwantificeerbaar. Als het lukt de prestaties van ons bedrijf met 70 miljoen
omzet te meten, moet dat toch ook met de begrotingen van Europese
landen kunnen. We mogen best eisen stellen aan elkaar.’
Waarom laten ondernemers weinig van zich horen?
‘Politici zitten er voor ons! Ondernemers zijn ook burgers, die verwachtingen van de politiek hebben. Politici moeten niet bang zijn om flinke
stappen te zetten. Zeker nu we opnieuw in een recessie terecht komen.
Deze storm is niet over een half jaar voorbij zoals minister De Jager
suggereert. Ondernemers zijn druk bezig alle zeilen bij te zetten. Dat
moet de politiek ook doen en zorgen dat de Europese crisis snel wordt
overwonnen.’
Hebt u nog vertrouwen in de toekomst van Europa?
‘Absoluut. Er moet wel hard gewerkt worden om de obstakels voor één
Europese markt weg te ruimen. Teveel landen houden er eigen regels op
na. Europese politici moeten voor Europa vechten.’
dijkstra
pvda
hassan elhadji
judith merkies (pvda)
De Jet Set Aalsmeer
Groothandel in bloemen, planten,
arrangementen & boeketten
Europarlementariër sinds 2009
‘ondernemer wil ik meer horen’
‘scepsis over de euro begrijp ik wel’
Bent u opgelucht over de redding van de euro?
Bent u opgelucht met de redding van de euro?
‘De grote oplossing is er nog niet. Het is kennelijk heel moeilijk voor
politieke leiders werkelijk een grote stap vooruit te zetten. Steeds als er
een implosie dreigt, wordt er op het nippertje iets besloten waardoor
de euro boven water blijft. Maar het is telkens niet genoeg. Over drie
weken staan de politieke leiders weer bij elkaar om over de Europese
schuldproblemen te praten.’
‘De Europese leiders hebben in elk geval op papier een oplossing voor
de begrotingscontrole gemaakt. Daarover ben ik tevreden mits de
afspraken ook worden uitgevoerd. Maar ik begrijp wel dat burgers ook
sceptisch zijn en terugwillen naar de veilige gulden.’
Krijgen politici genoeg steun van ondernemers?
‘Ze mogen wel meer van zich laten horen. Ondernemers hebben bij
uitstek belang bij het goed functioneren van de Europese markt en de
euro. Ze zijn de ruggengraat van de economie en hebben duidelijke
opvattingen over de grote vraagstukken: duurzame energie, zorg op
afstand, nieuwe technieken. Ondernemers en consumenten kunnen
elkaar vooruit trekken.’
Hebt u nog vertrouwen in de toekomst van Europa?
‘Ja, maar de les van de afgelopen twee jaar is dat het beter is in één keer
met een worst te komen die de honger stilt, dan elke keer een plakje
salami uit te delen. We zullen keihard aan een agenda moeten werken
voor economische groei in Europa. De nadruk ligt te eenzijdig op bezuinigen en begrotingsdiscipline. Dat is niet het enige antwoord.’
31
FORUM #23/22.12.11
Waarom?
‘Politici doen onvoldoende hun best de afspraken goed uit te leggen.
Het lukt ze niet in jip-en-janneketaal te vertellen wat er op het spel
staat. Ze moeten de voordelen en nadelen van Europa goed uitleggen
en dat deze maatregelen nodig zijn om Europa beter te laten functioneren. Burgers begrijpen niet wat er in deze crisis op het spel staat.’
‘Ondernemers hebben in deze moeilijke tijd de handen vol aan hun bedrijf. Wij hebben de laatste vijf jaar de helft van de omzet zien weglopen
door valse concurrentie van Oost-Europa. Bij onze firma wordt vooral
met de handjes gewerkt. De kostprijs is hoog omdat we ons moeten
houden aan allerlei regels, maar Oost-Europese landen houden zich
nergens aan.’
Hebt u nog vertrouwen in de toekomst van Europa?
‘Jawel. We moeten doorgaan. Daar hebben we economisch veel voordeel van. Maar politici moeten zorgen dat er in Europa zelf ook gelijke
spelregels gelden zodat er sprake is van eerlijker concurrentie.’ 
Related documents
Download