- BS De Boomgaard

advertisement
volgend thema :
Wij werken verder rond carnaval
 improviseren met
muziekinstrumenten
 waarneming verkleedkleren en
carnavalattributen
 knutselen met serpentines en
confetti
 blazen met ecoline
 carnavalbal met toeters en bellen
 aankleed- loopspel om ter snelst
 verkleedkist met verschillende
attributen
 integratie met L1
Themamapje “hygiëne”
3de kleuterklas 2010/2011
31-01-2011 / 11-02-2011
Wat hebben we deze maand gedaan?
 TOETER-test om te zien hoe flink
we al kunnen werken
 IK-doos zelfstandig verder vullen
met zelfgekozen voorwerpen
 ordenen van de verschillende
materialen volgens opgegeven
criteria
 opruimen van de verschillende
hoeken in de klas
 vrij spel met turmateriaal
 waarneming hygiënisch materiaal
 poppenhoek: popjes in bad
 bewegingsspel: zelf opdrachten
geven en probleemoplossend denken
 vrij bewegingsomloop
 Chinese voetbal
 kennismaking verschillende
talen
 geleid gesprek: ik was me
Download