Inhoud - Schoolsupport

advertisement
2
Hoe komt dat toch?
Inhoud
Gezichtsbedrog................................................. de mens - zintuigen - hersenen...............................................6
Als een luchtballon........................................ warmte - lucht.....................................................................................7
Hoorkokers. ......................................................... geluid. ........................................................................................................8
Blazen. ..................................................................... lucht............................................................................................................9
Het ijsblokje breekt niet............................. gewicht - warmte - koude......................................................... 10
Een rare fles........................................................ lucht - water....................................................................................... 11
Wat een kracht.................................................. lucht......................................................................................................... 12
De sterkste........................................................... katrol....................................................................................................... 13
Wat een sterke krant.................................... lucht......................................................................................................... 14
Als een vergrootglas..................................... de mens - zintuigen - hersenen............................................ 15
Evenwicht.............................................................. de mens - evenwicht..................................................................... 16
Blijven hangen................................................... lucht......................................................................................................... 17
Van twee naar een.......................................... de mens - zintuigen....................................................................... 18
Aantrekken........................................................... lucht......................................................................................................... 19
Zinken of niet...................................................... water........................................................................................................ 20
Een raar glas...................................................... lucht......................................................................................................... 21
Raar maar waar. .............................................. water........................................................................................................ 22
Niet te doven....................................................... lucht - warmte.................................................................................. 23
Rollen maar......................................................... elektriciteit. ......................................................................................... 24
Peper en zout..................................................... elektriciteit. ......................................................................................... 25
Het muntstuk springt omhoog. ............ lucht......................................................................................................... 26
Draaikolk. .............................................................. water........................................................................................................ 27
Zo vlug...................................................................... de mens - zintuigen - hersenen............................................ 28
Rare richting....................................................... lucht - vuur.......................................................................................... 29
Moeilijk schrijven. ........................................... de mens - hersenen - coördinatie....................................... 30
Een propje in een fles.................................. lucht......................................................................................................... 31
Het ei danst.......................................................... water........................................................................................................ 32
Het gebroken rietje........................................ water - licht......................................................................................... 33
Ondersteboven. ................................................. spiegels. ................................................................................................ 34
Eindeloos............................................................... spiegels. ................................................................................................ 35
Kort of lang, evenwijdig of schuin...... de mens - zintuigen - hersenen............................................ 36
Grijze cirkels....................................................... de mens - zintuigen - hersenen............................................ 37
Zuigkracht............................................................. lucht......................................................................................................... 38
Schudden............................................................... de mens - hersenen...................................................................... 39
Niet te doen. ........................................................ de mens - evenwicht..................................................................... 40
Rare strepen. ...................................................... de mens - zintuigen - hersenen............................................ 41
Rare figuren......................................................... de mens - zintuigen - hersenen............................................ 42
Een rare ballon.................................................. gas. ........................................................................................................... 43
Muziek maken.................................................... geluid. ..................................................................................................... 44
Weg vlam. .............................................................. lucht......................................................................................................... 45
Waterdamp........................................................... warmte - lucht.................................................................................. 46
Een rare lucifer................................................. water - vaste stof. ........................................................................... 47
Heel warme zon. .............................................. warmte................................................................................................... 48
Een glas op stap............................................... warmte - lucht.................................................................................. 49
3
Hoe komt dat toch?
Balletje en water. ............................................ water - lucht....................................................................................... 50
Mooie beelden. .................................................. lucht - spiegels................................................................................. 51
Glazen plakken.................................................. lucht......................................................................................................... 52
Zoals de indianen............................................ de mens - warmte.......................................................................... 53
Mondmuziek........................................................ lucht......................................................................................................... 54
Het hele draadje............................................... warmte................................................................................................... 55
Glas slaat aan. ................................................... lucht......................................................................................................... 56
Kriebelen. .............................................................. de mens - zenuwen....................................................................... 57
Knikkers rollen.................................................. beweging............................................................................................... 58
Is het dit of dat................................................... de mens - zintuigen - hersenen............................................ 59
Ogen knipperen. ............................................... de mens - geluid.............................................................................. 60
Spiraal...................................................................... lucht......................................................................................................... 61
Onrustige magneten..................................... magneten. ............................................................................................ 62
Gebroken................................................................ de mens - zintuigen....................................................................... 63
Hellend vlak......................................................... kracht...................................................................................................... 64
Kleurverschil. ..................................................... water........................................................................................................ 65
De lucht in............................................................. lucht......................................................................................................... 66
Wolk........................................................................... water - warmte - koude.............................................................. 67
Wel of niet drijven........................................... water........................................................................................................ 68
Muurvast................................................................ water - warmte - koude.............................................................. 69
Wit is troef............................................................. licht........................................................................................................... 70
Echo........................................................................... geluid. ..................................................................................................... 71
Het gaat moeilijk. ............................................ de mens - hersenen...................................................................... 72
Schommelen....................................................... evenwicht.............................................................................................. 73
Knal............................................................................ water - gas. ......................................................................................... 74
Zweven..................................................................... lucht......................................................................................................... 75
De wagen rijdt.................................................... de mens - zintuigen - hersenen............................................ 76
Tekenfilm............................................................... de mens - zintuigen....................................................................... 77
De ballon plakt.................................................. elektriciteit. ......................................................................................... 78
IJsblokjes plakken.......................................... warmte................................................................................................... 79
Van twee straaltjes naar één.................. water - lucht....................................................................................... 80
Tok! Tok!................................................................. de mens - hersenen...................................................................... 81
Blokken stapelen............................................. evenwicht - zwaartepunt............................................................ 82
Fonteintje............................................................... water........................................................................................................ 83
Een lucifer op stap. ........................................ water........................................................................................................ 84
Spiegelbeeld. ...................................................... de mens - hersenen...................................................................... 85
Heen en weer..................................................... evenwicht - zwaartepunt - beweging................................. 86
Vocht in de lucht............................................... lucht......................................................................................................... 87
Een ei in een fles. ............................................ lucht......................................................................................................... 88
Het ei wiebelt verder. ................................... beweging............................................................................................... 89
Warm elastiekje. .............................................. warmte................................................................................................... 90
Duizelig. .................................................................. de mens - hersenen...................................................................... 91
Trillen. ...................................................................... de mens - geluid.............................................................................. 92
Als de stem. ......................................................... de mens - geluid.............................................................................. 93
4
Hoe komt dat toch?
Inhoud
Praten en roepen............................................. de mens - geluid.............................................................................. 94
Met de tong in de hand. .............................. de mens - geluid.............................................................................. 95
Weerkaatsen....................................................... geluid. ..................................................................................................... 96
Met één oog dicht............................................ de mens - zintuigen - hersenen............................................ 97
Reflex........................................................................ de mens - hersenen...................................................................... 98
Voelen....................................................................... de mens - zintuigen....................................................................... 99
Hartslag.................................................................. de mens.............................................................................................. 100
Zoveel lucht. ........................................................ lucht...................................................................................................... 101
Blinde vlek............................................................ de mens - zintuigen.................................................................... 102
Verkeerde richting.......................................... de mens - zintuigen.................................................................... 103
De natte spiegel. .............................................. lucht...................................................................................................... 104
Proeven................................................................... de mens - zintuigen.................................................................... 105
Ui en appel............................................................ de mens - zintuigen.................................................................... 106
’s Avonds korter................................................ de mens.............................................................................................. 107
Kijken naar de zon.......................................... licht........................................................................................................ 108
Gekke sprongen. .............................................. elektriciteit. ...................................................................................... 109
Bellen blazen...................................................... water..................................................................................................... 110
Rechtstaan. .......................................................... de mens - evenwicht.................................................................. 111
De verkeerde vinger...................................... de mens - hersenen................................................................... 112
Van één naar meer kleuren..................... water - vaste stof. ........................................................................ 113
De hond in het hok......................................... de mens - zintuigen - hersenen......................................... 114
Uit elkaar............................................................... elektriciteit. ...................................................................................... 115
Geheimschrift. ................................................... warmte................................................................................................ 116
Spierpijn................................................................. de mens - spieren........................................................................ 117
Zinken of drijven............................................... water..................................................................................................... 118
Lees correct. ....................................................... de mens - hersenen................................................................... 119
Puzzel....................................................................... de mens - hersenen................................................................... 120
Lucifers varen.................................................... water..................................................................................................... 121
Tweekleurige bloem...................................... water..................................................................................................... 122
Schaduwen veranderen.............................. licht........................................................................................................ 123
Kleine en grote pupil. ................................... licht - de mens - zintuigen..................................................... 124
Water zuiveren................................................... water..................................................................................................... 125
Regenboog............................................................ licht - water...................................................................................... 126
Bellen maken..................................................... water..................................................................................................... 127
Koud en warm.................................................... koude - warmte............................................................................. 128
De beker plakt................................................... lucht - koude - warmte............................................................ 129
Wel of niet vallen. ............................................ de mens - reacties...................................................................... 130
Je wang wordt warm.................................... lucht - licht....................................................................................... 131
Glazen klemmen.............................................. warmte - koude............................................................................. 132
Het waterpeil zakt. ......................................... water..................................................................................................... 133
Zeepbel.................................................................... lucht - warmte............................................................................... 134
De kaars in het water................................... water..................................................................................................... 135
Op en neer. ........................................................... lucht...................................................................................................... 136
Zoutkorrels dansen....................................... geluid. .................................................................................................. 137
5
Hoe komt dat toch?
Warm en koud.................................................... water - warmte - geleiding.................................................... 138
Twee of drie tanden....................................... de mens - hersenen................................................................... 139
Nat zand. ................................................................ water..................................................................................................... 140
Op en neer. ........................................................... water - warmte.............................................................................. 141
Pak vast................................................................... de mens - evenwicht.................................................................. 142
Een extra vinger............................................... de mens - hersenen................................................................... 143
Even zwaar........................................................... de mens - hersenen................................................................... 144
Op de streep........................................................ de mens - zintuigen.................................................................... 145
De klok luidt........................................................ geluid. .................................................................................................. 146
Een ballon in een fles. ................................. lucht...................................................................................................... 147
Sterker dan sterk............................................ de mens - evenwicht.................................................................. 148
Sterke eierschalen......................................... gewicht................................................................................................ 149
In de fles, maar er niet uit........................ lucht - water.................................................................................... 150
Draaien.................................................................... water - beweging. ........................................................................ 151
De luie middenvinger................................... de mens - hersenen................................................................... 152
Hand, arm, voet en been. .......................... de mens - hersenen................................................................... 153
Ver, verder en verst. ...................................... water - lucht.................................................................................... 154
Meer dan vol........................................................ water..................................................................................................... 155
Bijlage Gezichtsbedrog............................... de mens - zintuigen - hersenen......................................... 156
Bijlage Van twee naar één........................ de mens - zintuigen.................................................................... 157
Bijlage Kort of lang, evenwijdig .......... de mens - zintuigen - hersenen......................................... 158
of schuin
Bijlage Grijze cirkels. ................................... de mens - zintuigen - hersenen......................................... 159
Bijlage 1 Rare strepen................................. de mens - zintuigen - hersenen......................................... 160
Bijlage 2 Rare strepen................................. de mens - zintuigen - hersenen......................................... 161
Bijlage 1 Rare figuren.................................. de mens - zintuigen - hersenen......................................... 162
Bijlage 2 Rare figuren.................................. de mens - zintuigen - hersenen......................................... 163
Bijlage Is het dit of dat................................ de mens - zintuigen - hersenen......................................... 164
Bijlage De wagen rijdt................................. de mens - zintuigen - hersenen......................................... 165
Bijlage Blinde vlek.......................................... de mens - zintuigen.................................................................... 166
Bijlage puzzel...................................................................................................................................................................... 167
Thematische lijst............................................................................................................................................................... 168
Download