Profielschets Dermatologie PDF

advertisement
Profielschets medische (vervolg)opleiding
Opleiding: Dermatologie & Venereologie
Overzicht en doel
Waar moeten de studenten rekening mee houden om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats in een
specialisme? Hoe vindt de selectie voor de vervolgopleiding plaats.
(korte samenvatting op één pagina)
Omschrijving van de noodzakelijke competenties voor uw vakgebied:
Binnen het specialisme dermatologie kunnen, naast de algemene dermatologie, een aantal deelgebieden
worden onderscheiden o.a. flebologie, dermato-oncologie, dermatochirurgie, genodermatologie,
allergologie, venereologie en fotodermatologie.
Wij zoeken enthousiaste leergierige collega’s die soepel en effectief kunnen communiceren, zelfstandig
kunnen werken, goed georganiseerd zijn, in staat zijn om juiste prioriteiten te stellen en analytisch te
kunnen denken. Daarnaast is handvaardigheid belangrijk aangezien een groot deel van de opleiding (en
later het werk als dermatoloog) bestaat uit het verrichten van chirurgische ingrepen.
Omschrijving structuur van de opleiding (eventueel verwijzing naar de landelijke website)
De afdelingen dermatologie van het MUMC+ en het Catharina ziekenhuis vallen onder één bestuurlijke
eenheid. De opleiding tot dermatoloog duurt in principe 5 jaar maar in sommige gevallen wordt er
korting verleend. De opleiding wordt onderverdeeld in 10 stageperiodes van 6 maanden, waarvan er 7-8
in het MUMC+/CZE en 2-3 in de periferie worden gepland (Venlo/Venray, Heerlen of Helmond).
Er zijn 21 AIOS dermatologie die in opleiding zijn in Maastricht. In het Catharina ziekenhuis in
Eindhoven werken 4 ANIOS op onze afdeling dermatologie.
Welke eigenschappen (of welk CV) heeft een student nodig om geschikt gevonden te worden:
Onze speerpunten zijn oncologische dermatologie en dermatogenetica.
Het strekt tot aanbeveling als je voorafgaand aan de opleiding wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan.
Ook is het mogelijk tijdens de opleiding tot dermatoloog te participeren in wetenschappelijk onderzoek.
Soms nemen we studenten aan die net zijn afgestudeerd (na GEZP stage) maar vaker zijn het mensen die
een ANIOS baan hebben gehad. Dit kan een ANIOS dermatologie zijn, maar ook een ANIOS van een
andere afdeling. Daarnaast stromen er ook mensen in de opleiding na een promotietraject.
In de hele OOR ZON wordt de WESP of GEZP stage, of de combinatie ervan, beschouwd als “schakeljaar”.
Een GEZP/WESP stage of ANIOS baan in een van de opleidingsklinieken is een aanbeveling en geeft
mogelijk in het verloop van de opleiding verkorting op de opleidingsduur.
Procedure toegang opleiding (inclusief de rol van het schakeljaar)
Jaarlijks wordt de instroom bepaald door VWS en lokaal wordt een sollicitatieprocedure gestart, bij
voorkeur in het voorjaar (maart) en najaar (september).
Ten allen tijde kan een sollicitatiebrief en CV gestuurd worden aan prof. Steijlen, afdelingshoofd.
Download