Lessentabel_lagere_school

advertisement
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Lichamelijke
opvoeding:
3u
2u
2u
2u
beweging
Muzische
vorming:
3u
5u
4u
3u
Tekenen,
geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd
schilderen, muziek
1u
1u koor
muziek
Taal periode
14 weken
12 weken
13 weken
12 weken
Nederlands
1u
1u
Frans
2u
2u
2u
2u
Engels
1u
1u
1u
1u
Wiskunde
16 weken
18 weken
14 weken
12 weken
periode
1u
2u
Wiskunde vakles
Oefenuur algemeen
2u
2u
1u
Wereldoriëntatie
Periode heemkunde
6 weken
6 weken
9 weken
6 weken
Mens- en dierkunde
6 weken
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Plantkunde
Gesteenten
Fysica
Techniek en tuin
Handwerken
Houtbewerken
Tuinbouw
2u
Aantal vaklessen
totaal
TOTAAL PER
WEEK
2u
2u
2u
2u
2u
36 weken
12 uur/week
36 weken
12 uur/week
Klas 6
2u
2u
1u
1u (muz)
1u koor
1u
1u (muz)
10 weken
1u
2u
1u
12 weken
2u
9 weken
1u
2u
1u
12 weken
2u
-
1u
6 weken
4 weken
4 weken
6 weken
3 weken
3 weken
3 weken
1u
1u
1u
2u
2u
½u
½u
2u
36 weken
12 uur/week
36 weken
12
uur/week
36 weken
12
uur/week
16 uur
16 uur
16 uur
16 uur
28 lestijden 28 lestijden 28 lestijden 28 lestijden
16 uur
28
lestijden
16 uur
28
lestijden
Cultuurbeschouw
2u
ing
Aantal weken
36 weken
totaal
12 uur/week
2u
Klas 5
Download