en oefeningensessies eerste semester 2003-2004

advertisement
Lessenschema Beginselen van Mechanica 2003-2004
di
30.09.03
Introductie - Inhoud cursus - leermethode – exameninfo
Scalaire en vectoriële grootheden
Schrijven van vectoren in de analytische gedaante
Vectoriële som en verschil - Vectoriële vergelijking
madi
06.10.03
07.10.03
Oefeningen Vectoralgebra
Schrijven van vectoren in de analytische gedaante
Vectoriële som en verschil -
di
07.10.03
Producten van vectoren en toepassingen
Kracht - Krachtvector
Moment van een kracht - inleiding
madi
13.10.03
14.10.03
Oefeningen Vectoralgebra
Vectoriële vergelijking - Producten van vectoren en toepassingen
di
14.10.03
di
21.10.03
di
28.10.03
Moment van een kracht t.o.v. punt en t. o. v. as - Momentvector
Equivalentieprincipe - verschuiven van een kracht over de werklijn
Het berekenen van het moment van krachten gelegen in een vlak
Aflezen van momenten van een vlakke figuur
Oefeningen:
rekenen met vectoren; momentvectoren in de ruimte
Superpositiebeginsel
Koppel van krachten - koppelvector
Het verplaatsen van een kracht naar een punt buiten de werklijn
Het herleiden van vlakke krachtenstelsels.
Voorbeeld 2:
- herleiden tot een kracht en een koppel in een doorsnede
- herleiden tot één enkele kracht zonder koppel
Voorbeeld 5:
- herleiden tot een kracht en een koppel in het verankeringspunt
- werken met koppels
di
04.11.03
Vrijmaken: enkelvoudige systemen - samengestelde systemen oefeningen
di
18.11.02
Oefeningen: rekenen met (vlakke) krachtenstelsels - Vrijmaken
di
25.11.03
Krachtenevenwicht: enkelvoudige en samengestelde systemen
Introductie evenwichtsvraagstukken met wrijving
di
02.12.03
Oefeningen: krachtenevenwicht
di
09.12.03
Werkcollege: krachtenevenwicht en wrijving
di
16.12.03
Werkcollege/oefeningen: krachtenevenwicht (incl. wrijvin),
vectoren en krachtenstelsels
Webpagina: www.ksoudan.com
Email: [email protected]
SMS: 0479 - 27 21 16
Download