Aanmeldformulier Vereniging Oud Gyas

advertisement
Aanmeldformulier Vereniging Oud Gyas
Algemene informatie
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoonnummer
Emailadres
Gyas verleden
Regio- en clubploeg(en)
Wedstrijdploeg(en)
Gezeten in bestuur (jaartal en naam)
Functie in bestuur
Commissies
Disputen
Anders relevante informative
Gyas Netwerk Informatie
Wilt u deelnemen aan het Gyas Relatie Netwerk
Huidige roeivereniging
Studie
Werkgever
Adviesgebieden
Financieel
Rekeningnummer
Bedrag (30 euro, mag echter ook hoger)
Ja/Nee
Download