Blokart

advertisement
E-Blokart
Ontwerpmethodologie 2006
Presentatie van de projectplanning
Jens de Boer
Karen Warnier
Michaël Raets
David Zimmer
Robin Lataire
1
Inhoud
–
–
–
–
–
–
–
Wat en hoe?
Concurrent Engineering
Project Planning
Resource Diagram
Materialen + kosten
Baten
Breakeven Punt
Inhoud – Wat en hoe? – Concurrent Engineering – Project Planning – Resource Diagram – Materialen +2
Kosten – Baten – Breakeven Punt
Wat en hoe?
• Wat willen we bereiken?
– Kwaliteit
– Kosten
– TTM (Time-To-Market)
• Hoe gaan we trachten dit te bereiken?
– Resources (human) allocaties
– Organisatie en Management
– State Of The Art
Inhoud – Wat en hoe? – Concurrent Engineering – Project Planning – Resource Diagram – Materialen +3
Kosten – Baten – Breakeven Punt
Concurrent Engineering
• Configuratie Ontwerp
• Concurrent Engineering
– Gelijktijdige activiteiten
– Gelijktijdige betrokkenheid
– Duidelijk gedefinieerde en vastgelegde ontwerp- en
procesverantwoordelijkheid
– Design Build Teams
– Geïntegreerd gebruik van informatie technologie
– Aandacht voor kwaliteit
– Aandacht voor de planning (Microsoft Project)
Inhoud – Wat en hoe? – Concurrent Engineering – Project Planning – Resource Diagram – Materialen4+
Kosten – Baten – Breakeven Punt
Project Planning
• Microsoft Project
– PDM (Precedence Diagramming Method) of AON
(Activity On Node)
– CPM (Critical Path Methode)
– PERT(Program Evaluation And Review Technique)
– Gantt Chart en Milestone Chart
• Waar moet je nog extra voor zorgen?
– Informatie moet goed beheerd worden
– Goede communicatie
– Effectief procesmanagement
5
Inhoud – Wat en hoe? – Concurrent Engineering – Project Planning – Resource Diagram – Materialen +
Kosten – Baten – Breakeven Punt
Resource Diagram
• Fase 1: Initial new product
screening stage
• Fase 2: Preliminary
investigation stage
Resource Diagram
40
35
Staff Hours
30
• Fase 3: Development stage
25
20
15
10
• Fase 4: Prototype
5
0
fase1 fase2
fase3
fase4
Resource Using Staff Hours
• Fase 5: Productie
• Fase 6: Reclame en distributie
Inhoud – Wat en hoe? – Concurrent Engineering – Project Planning – Resource Diagram – Materialen +6
Kosten – Baten – Breakeven Punt
Materiaal + Kosten
HEINZMANN (~ 925€):
• Motor (~ 600€)
• Batterij (~ 200€)
• Besturingselektronica (~ 50€)
• User interface (~ 75€)
Inhoud – Wat en hoe? – Concurrent Engineering – Project Planning – Resource Diagram – Materialen +7
Kosten – Baten – Breakeven Punt
Materiaal + Kosten
BLOKART (~1050€):
• Chassis: hoogwaardig staal (400€)
• Assen + mast: glasvezels  GFRP (200€)
• Zeil: hoge E-modulus C-vezels  CFRP (350€)
 aankopen bij extern bedrijf (Fortafil in de V.S.)
• Banden: rubber
 aankopen bij extern bedrijf (Michelin in Frankrijk) (75€)
• Assemblagehulpstukken (vijsjes, moeren enz.) (25€)
Inhoud – Wat en hoe? – Concurrent Engineering – Project Planning – Resource Diagram – Materialen +8
Kosten – Baten – Breakeven Punt
Baten
Doel: 100 E-Blokarts bouwen per jaar gedurende 2 jaar
Per stuk:
• Materialen ≈ 925€ + 1050€ ≈ 1975€
• Productiekosten (o.a. elektriciteit): ≈ 80€
• Resources: - ingenieurs: ≈ 67€ (via MS-Project)
- arbeiders: ≈ 200€ (10 werkuren/stuk)
- logistiek, marketingafdeling, secretariaat,
juristische dienst: ≈ 140€
• Totaal: ≈ 2462€
• Verkoopprijs: = 3000€
Verwachte winst: ≈ 538€ (≈22%)
Inhoud – Wat en hoe? – Concurrent Engineering – Project Planning – Resource Diagram – Materialen + 9
Kosten – Baten – Breakeven Punt
Breakeven Punt
• Productie: 100 Blokarts/jaar (gedurende 2
jaar)
• Investering: 492000 €
• Verwachte verkoop: 75 Blokarts/jaar
• Verkoopsprijs per Blokart: 3000 €
• Breakeven Punt: na 1.5 jaar
10
Inhoud – Wat en hoe? – Concurrent Engineering – Project Planning – Resource Diagram – Materialen +
Kosten – Baten – Breakeven Punt
Download