Invulblad Planten onderzoeken op ziektes en plagen Naam: Datum

advertisement
Invulblad Planten onderzoeken op ziektes en plagen
Naam:
Datum:
Plant 1
Hoe ziet de
ziekte of plaag
er uit?
Hoe ziet de
zieke plant er
uit?
Foto of
tekening van
de ziekte of
plaag
Hoe denk je
dat de ziekte of
plaag heet?
Is het de ziekte
of plaag die jij
denkt? Zo niet,
wat is het dan?
Hoe kun je
deze ziekte of
plaag
biologisch
bestrijden?
Plant 2
Plant 3
Download