Tijdvak 1 Egypte - Geschiedenis2punt0

advertisement
Crash course world
history
HT TPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YOCJA_N5S1I
Egypte het land van de Farao’s
© STEF VAN DER VELDEN
De Piramide van Cheops
https://www.youtube.com/watch?v=_42DK3G3edk
Ancient Egypt
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Wvw6BivVI
Download