Colegio Arubano 2014-2015 ColegioArubano PLT 2014/2015 Vak

advertisement
Colegio Arubano 2014-2015
ColegioArubano PLT 2014/2015 Vak: Wiskunde Jaarlaag: V3 Lesweek 1 Lesweek 2 Lesweek 3 Lesweek 4 Blok 1 H1 Functies H1 Functies H1 Functies H2 Kwadr. functies Week 33-­‐39 Voorkennis -­‐ §1.3 §1.4 -­‐ §1.6 §1.7 §2.2 -­‐ §2.4 H2 Kwadratische functies Voorkennis -­‐ §2.1 Rekenen H1 Rekenen H2 Rekenen H3 Rekenen H4 Toetsen CP1 Wiskunde: H1+H2 Periode 1 Blok 2 H3 Vlakke figuren H3 Vlakke figuren H4 De abc-­‐formule H4 De abc-­‐formule Week 42-­‐46 Voorkennis -­‐ §3.3 §3.4 -­‐ §3.6 Voorkennis -­‐ §4.3 §4.4 -­‐ §4.7 Rekenen H6 Rekenen H7 Rekenen H8 Herhalen Rekenen Toetsen CP2 Wiskunde: H3 + H4 Periode 2 CP2* Rekenvaardigheden H1 t/m H8 (geen rekenmachine) Rapport 1 Gewogen gemiddelde van CP1, CP2 en CP2* Blok 3 H5 Statistiek H5 Statistiek H6 Nieuwe grafieken H6 Nieuwe grafieken Week 48 -­‐3 Voorkennis -­‐ §5.3 §5.4 -­‐ §5.6 Voorkennis -­‐ §6.3 §6.4 -­‐ §6.5 Rekenen H9 Rekenen H10 Rekenen H11 Start kerstvakantie Toetsen CP3 Wiskunde: H5 + H6 Periode 3 Lesweek 5 H2 Kwadr. functies §2.5 Extra oefening basis H1: blz. 28+29 H2: blz. 52+53 Rekenen H5 Weging: 2 Extra oefening basis: blz. 94, 95, 122, 123 Gemengd: 96+97, 124+125 Lesweek 6 Extra oefening Gemengd A: blz. 30+54 Gemengd B: blz. 31+55 Weging: 2 Weging: 1 H6 Nieuwe grafieken §6.6 Extra oefening basis H5: blz. 164+165 H6: blz. 190+191 Rekenen H12 Weging: 2 Extra oefening Gemengd A: blz. 166+167, 192 Gemengd B: blz. 193 Colegio Arubano 2014-2015
Blok 4 Week 5-­‐9 Toetsen Periode 4 Rapport 2 Blok 5 Week 11-­‐18 Toetsen Periode 5 Blok 6 Week 20-­‐24 Toetsen Periode 6 Rapport 3 Lesweek 1 Lesweek 2 Lesweek 3 H7 H7 Getallen&var. H7 Getallen&var. Getallen&variabelen §7.3 -­‐ §7.6 §7.7 Voorkennis -­‐ §7.2 H8 Goniometrie Boek 3B Voorkennis -­‐ §8.2 Rekenen H13 Rekenen H14 Rekenen H17 (opg.1-­‐7) CP4 Wiskunde: H7 + H8 CP4* Rekenvaardigheden H9 t/m H14, H17 (opg.1-­‐7) Gewogen gemiddelde van CP3, CP4 en CP4* H9 Vergelijkingen opl. H9 Vergelijkingen H10 Redeneren in Voorkennis -­‐ §9.2 §9.3 -­‐ §9.5 driehoeken Voorkennis -­‐ §10.3 Rekenen H15 Rekenen H16 Rekenen H17 CP5 Wiskunde: H9 + H10 H12A Zicht op toeval H12A Zicht op toeval H12B Meetkundig Voorkennis -­‐ §12A.2 §12A.3 -­‐ §12A.5 redeneren Voorkennis -­‐ §12B.2 Rekenen H19 Rekenen H20 Rekenen H21 CP6 Wiskunde: H12A + H12B CP6* Rekenvaardigheden H1 t/m H21 (alle stof van het rekenboek) Gewogen gemiddelde van CP5, CP6 en CP6* Lesweek 4 H8 Goniometrie §8.3 -­‐ §8.6 Herhalen Rekenen H10 Redeneren §10.4 -­‐ §10.5 Start vakantie H12B Meetkundig redeneren §12B.3 -­‐ §12B.5 Herhalen Rekenen Lesweek 5 Extra oefening basis: blz. 28+29, 54+55 Gemengd: blz. 30+31, 56+57 Weging: 2 Weging: 1 H10 Redeneren §10.6 Extra oefening basis H9: blz. 94+95 H10: blz. 120+121 Rekenen H18 Weging: 2 Extra oefening basis: blz. 184+185, 206+207 Gemengd: blz. 186, 208 Weging: 2 Weging: 1 Extra oefening Gemengd A: blz. 96 Gemengd B: blz. 97, 122+123 
Download