Deel 1

advertisement
Fysica thoraxopnamen
Deel 1
Opwekken röntgenstraling en
bundelgeometrie
Fysische groep
LRCB
Inhoud
•
•
•
•
Opwekken van röntgenstraling
Het röntgenspectrum
Bundelgeometrie
Strooistraling
2
Systeem overzicht
Röntgenbuis
Diafragma
FD-afstand
Generator
Beeldopnemer
3
Opwekken van röntgenstraling
4
Opwekken van röntgenstraling
Kathode
Anode
5
Opwekken van röntgenstraling
Buisspanning [kV]
Kathode
Anode
Elektronen
6
Opwekken van röntgenstraling
Buisspanning [kV]
Kathode
Buisstroom [mA]
Anode
Elektronen
7
Opwekken van röntgenstraling
Remstraling
-
-
125 keV
-
125 keV
-
-
+
+
-
-
-
-
-
-
25 keV
45 keV
Electron
Röntgen
Opwekken van röntgenstraling
Karakteristieke straling
-
-
Schilovergang
-
-
-
+
-
-
-
Kar. fotonenergie
L-K
58,2
M-K
66,7
N-K
68,9
M-L
8,5
N-L
10,7
N-M
2,2
Electron
Röntgen
Het röntgenspectrum
2, 8 en 11
58, 67 en 69
10
Het röntgenspectrum
Buisspanning [kV]
• Maximale energie
• Geheel spectrum aan
energieën
11
Het röntgenspectrum
Zachte straling:
• Lager keV
• Laag doordringend vermogen
• Dosis cliënt!
Harde straling:
• Hoger keV
• Hoog doordringend vermogen
• Hoger kV kiezen
12
Het röntgenspectrum
Zachte
straling
Harde
straling
Optimaal
Het röntgenspectrum
Doordringend vermogen
125 kV
140 kV
14
Het röntgenspectrum
Röntgencontrast
70 kV
125 kV
15
Het röntgenspectrum
Filtering
• Inherente filtering (buisvenster)
16
Het röntgenspectrum
Filtering
• Inherente filtering (buisvenster)
• Additionele voordraai filters
−
−
−
−
0 mm Al
1 mm Al / 0.1 mm Cu
1 mm Al / 0.2 mm Cu
2 mm Al
Draaischijf
17
Het röntgenspectrum
Filtering
• Additionele voordraai filters
18
Kortom:
•
•
•
•
•
•
•
•
Röntgenbuis (anode en kathode)
Buisspanning [kV]
Remstraling
Karakteristieke straling
Röntgenspectrum (harde- en zachte straling)
Doordringend vermogen
Röntgencontrast
Filtering (dosis verlaging cliënt)
19
Bundelgeometrie
Divergent
Centraalstraal
20
Bundelgeometrie
Welke situatie geeft de minste vergroting van het
hart?
Deze
21
Bundelgeometrie
Welke situatie geeft de minste vergroting van het
hart?
Deze
22
Bundelgeometrie
Vertekening:
A=C maar a≠c
A≠B maar a=b
23
Strooistraling
24
Strooistraling
25
Strooistraling
• Invangen strooistraling
• Verbeteren beeldkwaliteit
• Meer dosis nodig
• Kind opnamen zonder rooster
26
Collimatie
Röntgenbundel beperken tot relevante
gebied.
Diafragma en eventueel voorschuif lamel.
Verlagen stralenbelasting!
27
Kortom:
•
•
•
•
•
•
Divergente bundel
Centraalstraal
Vergroting
Vertekening
Strooistraling
Collimatie
28
www.lrcb.nl
29
Download