Afweersysteem - Biologiepagina

advertisement
Afweersysteem
1)
Aspecifieke afweer (= tegen verschillende ziekteverwekkers)
–
–
–
–
2)
Mechanisch: huid, slijmvliezen
Chemisch: maagsap
Koorts: versnelt afweerreacties
Fagocytose: fagocyten (witte bloedcel, zoals granulocyt en macrofaag) sluiten ziekteverwekker in
en verteren die met lysosomen
 zie filmpje fagocytose
Specifieke afweer (= tegen 1 type ziekteverwekker)
A)
B)
Cellulaire afweer  ziekteverwekkers bevinden zich in een cel
Humorale afweer  ziekteverwekkers bevinden zich in lichaamsvocht (bloed, lymfe, speeksel,
weefselvloeistof etc.)
Zie ook Binas 84J
Antigenen = eiwitmoleculen die zich
bevinden op buitenkant van een
ziekteverwekker, zoals: bacterie,
schimmel en virus
Macrofagen (fagocyten) = witte
bloedcel die door fagocytose
lichaamsvreemde eiwitten op hun
celmembraan plaatsen
http://www.schooltv.nl/video/fagocyten-dehapgrage-monsters-van-het-immuunsysteem/
APC (antigeenpresenterende cel) bindt
aan T-lymfocyt
T-lymfocyt wordt
geactiveerd
T-lymfocyt = witte bloedcel
die in de Thymus ontstaan
uit de daar aanwezige
stamcellen
ontwikkelen zich
Cytotoxische T-cellen
= Tc-cellen
Vernietigen geïnfecteerde
cellen
http://www.schooltv.nl/video/de-rol-van-tcellen-bij-infecties-de-bevelhebbers-van-hetimmuunsysteem/
Werking Tc-cellen
B-Lymfocyten:
Ontwikkelen zich uit de
stamcellen van het Beenmerg
http://www.schooltv.nl/vide
o/t-en-b-cellen-dewapenfabriek-wordt-actief/
Geactiveerde B-cel  Plasmacellen:
Kunnen antistoffen (Ig) vormen tegen antigenen
Deel van geactiveerde T en B-lymfocyten ontwikkeld zich tot geheugencellen.
 Snelle afweerreactie bij nieuwe infectie
Download